Naujausios žinios

Biologinių tėvų ir globėjų santykiai. Ką verta žinoti?

Straipsnis buvo išspausdintas kovo 21 d. laikraščio „Širvis“ 11-ame šių metų numeryje.

„Širvio“ redakcija dažnai suLaukia klausimų, kokias teises turi tėvai, kurių globa laikinai apribota. Jie teiraujasi, ar tėvai gali lankyti vaikus bei kada jie gali susigrąžinti savo vaikus namo. Į šiuos ir kitus su laikinąja globa susijusius klausimus mums sutiko atsakyti Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus patarėja Renata Stankevičienė.

Vaiko laikinoji globa (rūpyba) – laikinai be tėvų globos likusio vaiko priežiūra, auklėjimas, jo teisių ir teisėtų interesų atstovavimas bei gynimas šeimoje, šeimynoje, globos centre ar vaikų globos (rūpybos) institucijoje. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tikslas – grąžinti vaiką į šeimą. Vaiko grąžinimo tėvams klausimas nagrinėjamas, kai išnyksta priežastys, dėl kurių buvo nustatyta vaiko laikinoji globa (rūpyba).

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.161. straipsnyje nustatyta vaiko teisė bendrauti su tėvais, 3.170 straipsnyje įtvirtinta, jog vaikas, kurio tėvai gyvena skyrium, turi teisę nuolat ir tiesiogiai bendrauti su abiem tėvais, nesvarbu, kur tėvai gyvena, jei tai nekenkia vaiko interesams.

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje taip pat nurodoma, jog vaikui turi būti užtikrinta galimybė bendrauti su motina, tėvu ir artimais giminaičiais, negyvenančiais kartu su juo (nesvarbu, kur tėvai gyvena), išskyrus įstatymo numatytus atvejus, kada toks bendravimas gali pakenkti vaikui.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.271 straipsnyje yra įtvirtintos vaiko globėjo (rūpintojo) pareigos. Be kitų minėtame straipsnyje reglamentuojamų vaiko globėjo (rūpintojo) pareigų yra nurodyta, jog vaiko globėjas (rūpintojas) privalo netrukdyti vaikui bendrauti su tėvais, jei tai nekenkia vaiko interesams bei palaikyti ryšius su vaiko tėvais, informuoti vaiko tėvus ar artimuosius giminaičius, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais.

LR Civilinio kodekso 3.170 straipsnio 5 dalyje reglamentuojama, jog tėvas ar motina, gyvenantys su vaiku skyrium, turi teisę gauti informaciją apie vaiką iš visų auklėjimo, mokymo, gydymo, vaiko teisių apsaugos ir kitų įstaigų bei institucijų, kurios turi ryšį su jo vaiku. Atsisakyti suteikti informaciją galima tik tuo atveju, jei yra grėsmės vaiko sveikatai ar gyvybei iš tėvo ar motinos pusės, taip pat įstatymų nustatytais atvejais. To paties straipsnio 6 dalyje įtvirtinta, kad įstaigų, organizacijų ar kitokių institucijų ir fizinių asmenų atsisakymas tėvams suteikti informaciją apie jų vaikus gali būti skundžiamas teismui.

Taigi, teisės aktai įtvirtina vaiko teisę bendrauti su skyrium gyvenančiais tėvais, tačiau nedetalizuoja kaip dažnai ir kur tėvai gali susitikti su vaikais.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 405 patvirtintų Vaiko globos organizavimo nuostatų 40 punkte įtvirtinta, jog nustačius vaiko laikinąją globą (rūpybą), pirminis globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymas atliekamas ne vėliau kaip po mėnesio nuo vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo, kiti – pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 4 kartus per metus.

Atliekant vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūrą:

 • įvertinami globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymų aktai;
 • išklausoma vaiko nuomonė apie globos (rūpybos) sąlygas, jo santykius su globėju (rūpintoju) ir tėvais;
 • išklausoma vaiko globėjo (rūpintojo) nuomonė apie vaiko globos (rūpybos) vykdymą ir jo santykius su globojamu (rūpinamu) vaiku;
 • patikrinamas vaiko laikinosios globos (rūpybos) plano įgyvendinimas – įvertinami vaiko ir jo tėvų poreikiai ir išsiaiškinama, ar plane numatytos priemonės ir suplanuotos paslaugos turėjo įtakos vaiko tėvų gyvenimo būdo pokyčiams;
 • išsiaiškinama, ar vaikui buvo teiktos suplanuotos paslaugos ir kiek jos atitiko vaiko poreikius; įvertinami vaiko ryšiai su tėvais, vaiko globėjo (rūpintojo) pareigų vykdymas, jo santykiai su vaiku ir jo tėvais, vaiko globos (rūpybos) išmokos (ir jos tikslinio priedo, kai vaiko globėju (rūpintoju) yra šeimyna) panaudojimas;
 • įvertinamas vaiko laikinosios globos (rūpybos) plano dalyvių įpareigojimų ir įsipareigojimų vykdymas ir pagal poreikį tikslinamas vaiko laikinosios globos (rūpybos) planas;
 • įvertinama su vaiko tėvais dirbusių socialinių darbuotojų informacija ir informacija apie kartu su globėju (rūpintoju) gyvenančius kitus asmenis;
 • išsiaiškinama, ar išnyko priežastys, dėl kurių buvo nustatyta vaiko laikinoji globa (rūpyba), ir ar vaikas gali sugrįžti pas savo tėvus;
 • išsiaiškinama, ar tėvai gali patys tinkamai pasirūpinti savo vaiku;
 • surašomas vaiko laikinosios globos (rūpybos) plano peržiūros aktas; šis aktas saugomas vaiko globos (rūpybos) byloje;
 • vaiko laikinosios globos (rūpybos) plano peržiūros akto kopijos pateikiamos vaiko globėjui (rūpintojui) (Vaiko globos organizavimo nuostatų 46 punktas).

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.253 straipsnio 2 dalyje reglamentuojama, jog vaiko laikinoji globa (rūpyba) trunka ne ilgiau kaip dvylika mėnesių. Valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais informuoja Vyriausybės įgaliotą instituciją apie atvejus, kai vaiko laikinoji globa (rūpyba) trunka ilgiau kaip dvylika mėnesių. Vyriausybės įgaliota institucija per mėnesį nuo šios informacijos gavimo dienos Vyriausybės nustatyta tvarka įvertina šeimai teiktų socialinių paslaugų efektyvumą ir galimybes grąžinti vaiką į šeimą ir įpareigoja valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją priimti sprendimą grąžinti vaiką į šeimą arba sprendimą tęsti vaiko laikinąją globą ir paslaugų teikimą šeimai, arba kreiptis į teismą dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo.

7 Comments on Biologinių tėvų ir globėjų santykiai. Ką verta žinoti?

 1. Noriu paklausti. Mums vaikams nustatyta laikina globa nuo balandzio 15d. Bendravom su mobilia komanda. Viska vykdom. Dabar posedis birzelio 27d. Kokia tikimybe,kad grazins vaikus? Lauksim Jusu nuomones. Aciu.

 2. Dukra yra paiimta iš manęs auga pas tėva,bet ji nori grysti pas mane nes tėvas ja labai zemina jis jos nebenori sako ar vel tave atiduoti i internata kad as vaikui ne mama o tik kaimynė vaikas skambina skundziasi su asarom ir noriu susigrazinti ar yra tokia galimybė?

 3. Gal galit patarti. Kokia kalba kalbeti su globejais jai jie savinasi mano vaikus. Vaikai pasakoja,kad juos baudzia jai juos apkabinu ar ant raku paimu

  • Andželika Bagočiūnienė // 2019 gruodžio 27 14:46 at // Atsakyti

   Laba diena, Erika, turite kalbėti apie tai su jūsų vaiko globą koordinuojančiais asmenimis, Globos centro (kuris organizuoja jūsų susitikimus su vaiku) koordinatoriumi arba soialiniu darbuotoju. Jie atsakingi už globėjo ir vaiko parengimą susitikimams su biologine šeima.

 4. Ar gali kordinatore palaikyti tik viena puse ,nes ji budama persvarstyme minejo tik neigiamus dalykus,o nepaaiskino ,kad vaikas pareiškė noro susitikti su mama dar karta ,ir ar gali globėja,atitolint pasimatymus su vaiku .per dvi savaites mama gavo tik 3 val.pasinatymo.

  • Andželika Bagočiūnienė // 2020 kovo 7 17:23 at // Atsakyti

   Kiekviena situacija yra labai individuali. Todėl, savo abejones reikėtų išsakyti tiesiai koordinatoriui, o jei nepavyksta susitarti, tai jūs bet kada galite kreiptis į koordinatoriaus vadovą ir pabandyti išsiaiškinti situaciją taip, kad ji jums nebekeltų abejonių.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*