Naujausios žinios

Daugiau nei 4 tūkst. mokesčių mokėtojų sulauks VMI priminimų dėl laiku nepateiktų duomenų apie gyventojus

VMI informacija

2021 m. vasario 18 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, kad per Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau – EDS) išsiuntė daugiau nei 4 tūkst. priminimų mokesčių mokėtojams, kurie iki vasario 15 d. nepateikė duomenų apie gyventojams išmokėtas A ir B klasės išmokas. Taip pat VMI asmeniškai susisieks su trečiaisiais asmenimis, kurie iki nurodyto termino nedeklaravo gyventojų patirtų mokslo, draudimo ir kitų išlaidų.

„Šiais metais duomenis apie gyventojų pajamas ir išlaidas laiku pateikė daugiau nei 91 proc. mokesčių mokėtojų. Dėkojame jiems tokiu būdu prisidėjus prie sklandaus pajamų deklaravimo proceso,“ – sako VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė-Šnirienė, pridurdama, kad gautus duomenis apdorojus ir patikrinus, greitu metu bus atnaujintos ir preliminarios pajamų deklaracijos, kurias didelei daliai gyventojų užteks pateikti vedliu tik vieno mygtuko paspaudimu.

Atkreipiame dėmesį, kad gyventojai, kurių darbdaviai nepateiks informacijos iki pajamų deklaravimo pradžios, duomenis apie gautas pajamas bei išskaičiuotą pajamų mokestį gali užpildyti ir patys pagal 2020 m. gautus atsiskaitymo lapelius.

Nepateikus ataskaitos apie gautą paramą

rizikuojama netekti paramos gavėjo statuso

2021 m. vasario 18 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, jog paramos gavėjai kiekvienais metais iki gegužės 15 d. per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) turi pateikti paramos gavimo ir panaudojimo ataskaitą (FR0478) už praėjusius kalendorinius metus. VMI šių metų pradžioje siuntė priminimus dokumentų nepateikusiems už 2019 metus, visgi vis dar laukiama 322 paramos gavėjų ataskaitų. Nepateikę ataskaitos turėtų tą padaryti per du mėnesius nuo pirmojo priminimo gavimo, kitaip rizikuoja netekti paramos gavėjo statuso.

„Nuo 2020 m. liepos 1 d. įsigaliojo Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimai, kurie sugriežtino paramos gavėjo statuso suteikimo ir panaikinimo sąlygas. Vienas jų susijęs su ataskaitos apie gautą paramą ir jos panaudojimą teikimu. Jei paramos gavėjas nepateikia ataskaitos per 2 mėnesius po to, kai buvo informuotas apie neatliktą pareigą, VMI yra įstatymu įpareigota informuoti Registrų centrą ar Kultūros ministeriją dėl paramos gavėjo statuso panaikinimo. Ši aplinkybė svarbi ir suteikiant paramos gavėjo statusą,“ – sako VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė-Šnirienė. – Pasitikrinti, ar buvo siųstas priminimas pateikti ataskaitą ir jį perskaityti galima prisijungus prie Elektroninio deklaravimo sistemos, skiltyje „Pranešimai“.

Paramos gavimo ir panaudojimo metines ataskaitas už 2019 metus pateikė daugiau nei 10,4 tūkst. paramos gavėjų. Primenama, kad paramos gavimo ir panaudojimo metinę ataskaitą (FR0478) turi pateikti tie juridiniai asmenys, kurie per kalendorinius metus gavo paramą ir / ar suteikė paramą ir / ar labdarą Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka, taip pat fiziniai asmenys, kuriems yra suteiktas meno kūrėjo statusas ir kurie per kalendorinius metus gavo didesnę kaip 12 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio paramą.

Ataskaita turi būti teikiama ir tuo atveju, kai per mokestinį laikotarpį parama nebuvo gauta ir suteikta, tačiau buvo panaudotas ankstesnių laikotarpių paramos likutis“, – akcentuoja Stasė Aliukonytė-Šnirienė.

Mokestinio laikotarpio ataskaita teikiama iki kitų kalendorinių metų gegužės 15 dienos. Ataskaitą už 2020 metų mokestinį laikotarpį paramos gavėjai turės pateikti iki šių metų gegužės 15 dienos.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*