Naujausios žinios

Savanoriška savanorystė

Varpininkas

Nomedos Drazdienės koliažas

Kai visi, kas netingi, imasi darbo, jis greitai atliekamas ir niekas per daug nenuvargsta. O kai imasi, kas netingi, reikšti savo nuomonę ar požiūrį, pasidaro turgus ir nieko daugiau. Turgus, savaime suprantama, nėra blogas dalykas, mielieji mano, ašai tik mintiju, kad turguje būna nuomonių įvairovė, sambrūzdis ir vienintelis geras dalykas – tai pigiau nusipirkta prekė ar išgirsta naujiena. Oi, vadinasi, čia jau du geri dalykai, susiję su turgumi. Baikis, užtatai pasikalbėti yra ir apie ką, ir su kuo. Bet ne apie tai šiandieną ašai, mielieji mano.

Turgus, toks vienadienis vos vos kvėpuoja, todėl nesiruošiu jo visai uždusinti, tiesiog vykęs palyginimas. O viskas prasidėjo nuo valdovės skaidriausiosios atlikto žygdarbio – suskaičiuotų kovidinių ligonių, o tiksliau – išgydytų asmenų statistikos ir supratimo, kad oficialūs skaičiai nesusigroja, neina, kaip sakoma, ranka rankon, ir svarbiausia, kad negali mūsų karalystės iš vaduoti nuo karantino reikalavimų. Daug čia tų reikalų, net nežinau nuo ko ir bepradėti. Gal nuo pradžių, bet iš kitos pusės, o kur ta pradžia – klausimėlis be atsakymų. Ne, tikriausiai pradėsiu nuo to, kad mūsų valdovę skaidriausiąją ir nepažinę pažino per laiką ir įsitikinti galėjo, kad ne žodžiais, o darbais jinai varguolius myli ir jais rūpinasi. Pradėjusi skaičiuoti pasveikusius ir susirgusius, kaip kokia višta perekšlė (čia ašai tik iš geros pusės noriu pasisakyti) suskaičiavo savo vaikelius ir, ką jūs sau manote, surado baisių neatitikimų. Užtatai aš jajai skirčiau kokią nors metinę nominaciją. O gal net kokį daktaro, profesoriaus, docento vardą suteikčiau, na kad prie to pliko „valdovė skaidriausioji“ atsirastų prierašas: doc. Dr. Valdovė skaidriausioji. Jaučiate, koks skirtumas, koks svoris atsirado? Žymiai solidžiau! O sakysite už ką? Taigi matematinę formulę atrado, kuri iš karto kažkokį statistikos darinį nuginklavo. Atrado mūsų valdovė skaidriausioji, kad galima palyginti nepalyginamus dalykus ir skaičiuoti proporcingai neproporcingus dalykus pasitelkus kažkokią matematinę formulę. Ot galva, va čia tai talentas, tokį rusišką posakį žinojau, bet dabar jis lietuviškai nebe taip skamba: ne galva, o tarybų rūmai!

Neužtenka to, kad suskaičiavo ir drąsiai pateikė savo gautus rezultatus, sulaukė ir atpildo. Jei vieni jąją dangun kėlė ir į prezidento sostą sodino, kiti atvirkščiai – su purvu maišė ir taipogi sodino, bet kiton vieton, kur saulutė mažai beužšviečia. Išvada viena – abejingų mūsų valdovei skaidriausiajai neliko. Visi buvo priversti pasisakyti, vienokią ar kitokią padėtį josios atžvilgiu užimti.

Ašai irgi turiu savąją poziciją, kuria mielai pasidalinsiu, mielieji mano. Matėme savo valdovę skaidriausiąją visokią: ir kietą, ir labai kietą, ir nelabai kietą, net kiek kietesnę, o paskutiniu metu tokią puskietę, bet jau kas kas, o mes žinome, kad ir kokia bebūtų, ji skolinga nelieka. Čia gerąja prasme, kad skolas reikia grąžinti ir pageidautina su palūkanomis. O kaip jau įsitikinom, mūsų valdovė skaidriausioji (dar ne doc. dr.) skaičiuoti moka, tad palūkanų turtėtų būti.

Norite pavyzdžių, jau net per atstumą girdžiu, prašom, jų ieškoti nereikia. Štai paskutinė naujiena apie naujai išrinktą darželio direktorę, žmogus buvo lojalus, paklusnus, puikus vykdytojas – prašom, tau atpildas jau ir žemėje garantuotas. O tam, kas šiek tiek užsimiršo ir leido sau trupučiuką daugiau, nei dera, atpildą savo jau atsiėmė, dabar yra laisvo oro direktorius, arba koks varguolis biržietis (čia ašai ne apie Biržų kolegas, ašai apie Darbo biržoje „stovinčius“). Taigi, dabar visiems tiems, kurie mūsų valdovę kaltina ir nori prikabinti jajai kažkokį neteisėtą duomenų naudojimą ar rinkimą, atsirūgs ir su palūkanomis, na kaip taip drąsiai tokius niekus tauzyti. Štai ašai, mielieji mano, manau, kad ir jūs kartu sutiksite su manimi, kad nematome čia jokios problemos. Žinoma, galime būti apšaukti aklais, žabalais, spangais, žlibais, kušlais ir taip toliau… Pamanyk, panaudojo žmonių duomenis, mes savo valdovei skaidriausiajai dabar kaip kunigui, ar net aukščiau jo – viską galime patikėti, visas slapčiausias paslaptis, mintis, norus. Jūs ką galvojate, kad valdovė skaidriausioji neįrodė savo patikimumo?! Na kuris pirmas drąsuolis tai prisipažins? Aga, nėra. Vadinasi, ašai buvau teisus, kad ne tik sveikatos duomenis, bet ir banko sąskaitas ir savas bei svetimas meiles nunešite ir išsipasakosite, jei tik bus tokia būtinybė. Tikriausiai ašai už visus galiu pasakyti, kad mes su viskuo sutinkame, viską leidžiame daryti su mumis gyvais ir su mūsų negyvais duomenimis. Juk valdovė skaidriausioji (ot kaip trūksta to doc. dr.) ne pakenkti, o tik padėti tegali. Ar galėtų ji, sakykim, pasinaudoti jūsų patiklumu ir be jūsų žinios, jūsų vardu ką nors padaryti. Žinoma, kad ne. Jūs irgi galite pasitarnauti jajai, prisiimti vieną kitą josios nuodėmėlę ir ant savo pečių perimti. Gal per smarkiai pasakiau nuodėmėlę, juk valdovė mūsų – SKAIDRIAUSIOJI. Sakykim, geriau apsirikimą prisiimti. Kuris pirmas? Ašai paruošiu sąrašus ir jajai pirmas pristatysiu savanorius.

Linkėjimai pirmam užsirašiusiam – asmeninė valdovės skaidriausiosios (laikinai be doc. dr.) padėka.

Jūsų įsibėgėjęs Varpininkas

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*