Naujausios žinios

Garsiuose Šiluvos atlaiduose

Atlaidai Šiluvoje. Valdos Patinskienės nuotrauka

Kaip ir kasmet Širvintų šv. arkangelo Mykolo gyvojo rožinio nariai rugsėjo 8-ąją – Mergelės Marijos gimimo dieną – išvyko į Šiluvą. Kelionė netrumpa. Patyrusios keliautojos nevėlavo nė minutės. O kai autobusas pasuko reikiama kryptimi, rožinio vadovė Zita Garbatavičiūtė pasiūlė pasimelsti, kad gerai sektųsi kelionė, kad Šiluvoje būtų geras oras. Žinoma, tam niekas neprieštaravo. O oras tikrai buvo apniukęs ir prognozės nebuvo džiuginančios – žadėjo vietomis trumpalaikį lietų. Kai tik autobusas sustojo poilsio aikštelėje, keliautojos suspėjo ir kavos atsigerti, ir kojas pamankštinti. Po pertraukėlės – vėl kelionė. Šiluva tolokai nuo Širvintų, tačiau susiklausiusiam būriui kelias neprailgo, o vairuotojas maldininkes privežė kaip įmanoma arčiau bažnyčios.

Atvažiavome gerokai prieš šv. Mišių pradžią, tačiau didžiuliame bazilikos šventoriuje, priekyje, pristatytos kėdės jau buvo užimtos. Teko įsitaisyti gerokai toliau nuo altoriaus, tačiau šventoriuje puikiai veikė įgarsinimo aparatūra ir iš bet kokios vietos girdėjosi naujojo apaštalinio nuncijaus Baltijos šalims arkivyskupo Petaro Antuno Rajičiaus aukojamos šv. Mišios už šeimas.

„Melskimės už Lietuvą, kad krikščioniškos šeimos skleistų Dievo meilės džiaugsmą“, – kvietė Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, sveikindamas garbius atlaidų svečius ir visus piligrimus. Koncelebravo atskirai ir džiugiai nuncijaus pasveikintas (aikštė tai palydėjo plojimais) nominuotasis kardinolas Jo eminencija arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, taip pat Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Vilniaus arkivyskupijos augziliarai vyskupai Darius Trijonis ir Arūnas Poniškaitis, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis ir daugiau kaip šimtas Lietuvos kunigų. dalyvavo atkuriamojo Seimo pirmininkas V. Landsbergis, kai kurie Seimo nariai, Raseinių rajono meras ir Administracijos atstovai, Marijos radijo darbuotojai. Šv. Mišias tiesiogiai transliavo LRT televizija, radijas.

Patarnavo diakonai Martynas Povylaitis ir Marius Boreiša. Giedojo Šv. Cecilijos choras, vadovė ir dirigentė Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė, Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“ (Kauno miesto savivaldybės koncertinė įstaiga „Kauno santaka“, vadovas Vaidas Andriuškevičius), vargonavo Dalia Jatautaitė.

Sutuoktiniai per šv. Mišias aikštėje buvo pakviesti atnaujinti savo Santuokos pažadų. Visuotiniuose maldavimuose tądien melsta Viešpatį perkeisti širdis, buvo užtartos krikščioniškos šeimos, gyvenančios Santuokoje, taip pat ir tos, kurios patiria krizių, bei jaunimas ir jo drąsa tikėti.

Mišių atnašas prie altoriaus – sužadėtinių rengimo knygas bei pyragą šeimų agapei, taip pat duoną ir vyną – visų vardu nešė šeimos. Kaip atnaša prie altoriaus buvo atnešta, o vėliau piligrimams išdalyta malda, kuria esame kviečiami melstis už artėjantį ypatingąjį Misijų mėnesį.
Didžiulis šventorius pilnutėlis, šonuose pastatytos klausyklos ir prie jų belaukiantys atlikti išpažintį tikintieji visai netrukdė einantiems prie sėdimų vietų, o dalinant šv. Komuniją jokių eilių ar spūsčių nesusidarė. Šventorius pražydo išskleistais skėčiais, prie kurių kunigai dalijo šv. Komuniją.

Pasibaigus šv. Mišioms, šeimų bendrystė tęsėsi agapėje, o joje gitarų muzikos garsais jas pradžiugino Gintaras Jakelis ir „Gitarijos“ vyrų ansamblis.

Taip pat buvo laiko aplankyti koplyčią, kurioje yra akmuo, ant kurio stovėdama 1608 m. piemenėliams pasirodė Marija, verkdama, jog kadaise šioje vietoje jos sūnus buvo garbinamas ir šlovinamas, o dabar šioje vietoje sėjama ir pjaunama.Koplyčios aukštoje mūrinėje sienoje palaidoti Šiluvos bažnyčios kunigai, bažnyčios fundatorių šeimos nariai. Aplankėme ir pasimeldėme bazilikoje esančioje „Už sveikatą“ koplytėlėje.

Mišios bazilikoje aukojamos 12, 15, 18 valandomis. Visur – ir bazilikoje, ir koplyčioje – minia žmonių. Norint aplankyti šias sakralines vietas, reikėjo paskubėti, nes trečios valandos mišioms jau rinkosi kiti tikintieji, ir, vėliavomis nešini iš Šiaulių, vedini Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio, atėjo piligrimai. Šiaulių piligrimai ne vieninteliai čia atvykę, jų buvo keli būriai, tačiau mums pasisekė sutikti ir pamatyti tik šiauliečius.

„Caritas“, įsikūręs pievelėje, kvietė prie kavos ar arbatos puodelio pasikalbėti ir pasidalinti savo rūpesčiais tėvus, turinčius problemų su paaugliais, o „Jei supranti, kad alkoholis trukdo tau gyventi, dirbti, išsaugoti šeimą. Gal mes galime padėti?“ Tokį plakatą iškėlę „Carito“ savanoriai dirbo palapinėje, prie jų būriavosi žmonės. Ne tik pasimelsti atvyko, bet ir tikėdamiesi stebuklingo pasveikimo. Teblaivėja, tepasveiksta.

Artimiausiose prie bazilikos gatvėse prekybos kioskeliai. Galima įsigyti ne tik maldaknygių, įvairių rožinių ar statulėlių, buvo čia ir ilgiausių atlaidinių saldainių, suvenyrų, duonos, pyragų, medaus, dalyvavo netgi latviai su savo sūriais ir nepakeičiama „Karvute“, visko neįmanoma suminėti ir sužiūrėti. Netgi žymusis keliautojas, buvęs pasivadinęs „Pupų dėde“, dabar tapęs „Ūpo dėde“, nepraleido progos dalyvauti Šiluvos atlaiduose. Įsitaisęs prie kioskelių linksmino praeivius savo muzikiniu repertuaru. Širvintiškiams jau nebuvo laiko kada klausytis ir dairytis, laukė kelionė namo. Grįžtant visų nuotaika buvo pakylėta, giedra, na ir sinoptikų prognozės nepasitvirtino – oras buvo puikus – padėjo mūsų maldos.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*