Naujausios žinios

Informacija ir dezinformacija

Straipsnis buvo išspausdintas kovo 28 d. laikraščio „Širvis“ 12-ame šių metų numeryje.

Kai kurie nelabai politikos vingius išmanantys miestelėnai pradėjo pakampėse šnabždėtis apie miestelio tiesioginį valdymą. O kada jis buvo valdomas netiesiogiai, mielieji mano? Kada nors kronikose ir analuose mūsų palikuonys skaitys apie valdovės viešpatavimo laikotarpį, kaip apie tiesioginio tiesioginiausio valdymo pavyzdį ir etaloną. Ne veltui valdovė atsakingai pareiškė, kad be jos žinios miestelyje ir lapas nuo medžio nenukrenta. Štai kaip: vadinasi, iš anksto apskaičiuota, kiek tų lapų turi nukristi, kurie būtent ir kada privalo medį palikti. O jūs dar stebitės, kad joks dokumentas iš kanceliarijos neišeina valdovės neperskaitytas ir nepalaimintas. Ar manote, mielieji, kad atvažiuos kokia „važna“ persona iš sostinės ir valdys miestelį geriau, nei mūsų skaidriausioji valdovė? Jei tikrai taip manot, vadinasi, nieko neišmanot ir ne kitaip.

Tiesa, turiu pripažinti, kad pastaruoju metu vis išlenda kokios smulkmenėlės, kurios lyg ir rodo, kad ne visada lapai (ir ne tik jie) su valdovės žinia krenta, būna ir neaiškios saviveiklos, tikrai sakau jums. Apie ką ašai čia? Tuojau papasakosiu.

Neseniai viename valdovės negodojamame laikraštuke perskaičiau skaitytojo susirūpinimą dėl sniego valymo ir klausimus valdžiai bei jos globojamai įmonei, kodėl svetimi atėjūnai mūsų šiukšles valo, o mes tik stovim ir žiūrim. Valdovės kanceliarija tada atsakingai pareiškė, kad jokių sutarčių su jokiais atėjūnais nesudarė ir niekas svetimas mūsų šiukšlių nekuopia: patys šiukšlinam, patys ir tvarkom. Paskaičiau ašai tada tuos žodžius, iš pačios valdoviškos kanceliarijos atsiųsdintus ir pamiršau šį reikalą. Bet praėjusią savaitę turėjau viską prisiminti iš naujo. Kodėl, klausiate? Ogi todėl, kad susirūpinęs skaitytojas (gal, sakau, tas pats, kur ir anksčiau?) vėl klausia to paties: kas valo sniegą (nors jisai jau pats spėjo nutirpti), kodėl sudaryta sutartis su atėjūnais ir t. t.. Skaitytojas gal tas pats, bet laikraštukas visiškai kitas, valdovės giminei šlovingai nuo seno priklausantis ir josios išmintingai valdomas ir dotuojamas. Gal nereikia stebėtis, kad, nors klausimai ir tokie patys, bet atsakymai jame kiti parašyti. O atsakymą siunčia ne valdovės kanceliarija, bet jau pati įmonė, kuri ir atsako už šluotų ir kastuvų efektyvų panaudojimą miestelio aplinkotvarkos darbams. (Anam, valdovės nemylimam, leidinukui toji įmonė visai nesiteikė žodelio tarti). Skaitau jų raštą ir savo akimis netikiu: juodu ant balto parašyta, kad valdovei pavaldi įmonė, kuri šiandien jau nebekvėpuoja, dar pernai sudarė su atėjūnais iš sostinės jungtinės veiklos sutartį, kurią dabar toliau vykdo josios teisių perėmėja. Atrodytų viskas gerai: anie susitarė, šie vykdo, kaip dainoje dainuojama: „Viskas puiku, nuostabioji markize“ – veikla virte verda. Bet vos prieš mėnesį raštas iš valdovės kanceliarijos tvirtino, kad nei valdovė, nei kanceliarija jokių sutarčių su jokiais atėjūnais nesudarė ir nieko apie tai nežino. Tuomet kyla man tos šventvagiškos mintys, kad valdovė (oi, net ištarti sunku) nežino padėties ir be josios žinios toji sutartis buvo pasirašyta. Ar begali taip būti, sakykite,man, mielieji? Jei tikrai taip, tai reikštų, kad „ne viskas gerai su ta nuostabiąja markize“, ar ne?

O jei tai gudrus bandymas į nepageidaujamą spaudą prakišti dezinformaciją, tai mintis, atleiskite man, yra nelabai vykusi. Juk, mano supratimu, dezinformuojate ne negodotiną laikraštį, bet jo skaitytojus, garbingus miestelėnus, dorus piliečius ir, o tai svarbiausia – rinkėjus. O rinkimai nenumaldomai artėja, kiekvienas balsas tada bus svarbus ir reikalingas. Negerai gausis, jei dėl kokio neteisingo atsakymo žmogelis ims ir „neteisingai“ nubalsuos. Nuguls tasai balsas ne į tą lentyną ir susigrąžinti jį tepavyks (arba nepavyks) kitų rinkimų metu. Ne viskas tuomet bus puiku, nuostabioji markize, patikėkite manimi. Valdykite informacijos srautus, tada ir bus puiku. Iki kito susitikimo.

Jūsų Varpininkas – teisingos informacijos analitikas

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*