Naujausios žinios

Ką kruopščiai nuo mūsų slepia merė?

Andželika Bagočiūnienė

Straipsnis buvo išspausdintas šių metų liepos 20 d. laikraščio „Širvis“  29-ame numeryje.

O slėpti tikrai yra ką. Kai rinkėjų tarnas savo vaizduotėje ant galvos mato spindinčią deimantais puoštą aukso karūną, tuomet jis nejučia įsivaizduoja, kad visi privalo jam paklusti. O kai atsiranda nepaklusniųjų, patyliukais juos apdoroja, apjuodina savo spaudoje, įbaugina, randa kokį kompromatą, juo grasindamas išprašo iš darbo „savo noru“, perkelia į kitas visiškai neatitinkančias įgytos patirties ir įgūdžių pareigas arba sumažina darbo krūvį iki minimumo. Jei nepaklusnusis gyveno dorai ir kompromato neįmanoma rasti, tai perkėlus paklusniuosius, pavyzdžiui, į Vaiko teisių apsaugos skyrių, bando susidoroti pasitelkęs labiausiai pažeidžiamą piliečių grandį – vaikus. Visa tai daro tam, kad niekas tik gink Die nesužinotų apie nepaklusnumo proveržį rajone. Juk nepaklusnumas plinta kaip virusas ir yra nevaldomas.

Neetiškas ir neteisėtas rajono aukšto rango politikės elgesys

Liepos 11 d. jau prieš pat darbo pabaigą Širvintų meno mokyklos tinklalapyje atsirado mįslingas skelbimas, kuriame kviečiami Meno mokyklos mokytojai ir mokinių tėveliai į susirinkimą, kuris vyks liepos 12 d. Šiuo metu Meno mokyklos mokytojai atostogauja, taip pat ne paslaptis, kad ir daugelis tėvelių išvykę atostogų. Atvykus į susirinkimą, paaiškėjo, kad jis inicijuotas rajono merės Živilės Pinskuvienės. Beje, dalyvavo vos keli tėveliai, įskaitant ir tuos, kurie yra kitų Savivaldybei pavaldžių įtaigų darbuotojai, mokytojai. Priešais dalyvius susėdo Administracijos direktorė I. Baltušytė-Četrauskienė, l. e. Meno mokyklos direktoriaus pareigas D. Vinciūnienė, o tarp dalyvių įsimaišė Švietimo centro darbuotojai, Savivaldybės teisininkė. Susirinkimą, kuriame dalyvauja politikė, Savivaldybės darbuotojai ir kitų įstaigų darbuotojai niekaip negalima pavadinti uždaru tėvelių ir mokytojų susirinkimu. Tokiame susirinkime yra griežtai draudžiama spręsti konfidencialius nepilnamečių ar kurios nors šeimos klausimus. Tad susirinkimas buvo viešas ir labai ramiai į dalyvių kėdes susėdo „Širvio“, „Krašto naujienų“ atstovai bei rajono žmonių išrinktas Tarybos narys Vytas Šimonėlis, kuris, beje, jau 20 metų tarnauja rajono žmonėms, ne vieną kadenciją yra buvęs meru ir, drįstu pabrėžti, jis yra vienas iš kompetentingiausių ir geriausiai išmanančių rajono situacija ir kam tarnauja Tarybos nariai.

Deja, tik pasisveikinusi, Merė Ž. Pinskuvienė nusprendė, kad nepageidaujamus asmenis reikia išprašyti, o tarp nepageidaujamų buvo žiniasklaidos atstovai ir net garbingai žmonių išrinktas ir jiems atstovaujantis Tarybos narys V. Šimonėlis. Kelis kartus paklausėme merės, ar ji žino, kad šis jos veiksmas neteisėtas. Merė Ž. Pinskuvienė arogantiškai, kaip pridera įsivaizduojamai karalienei, atsakė: „Aš šiandien dienai vadovauju rajonui, man patikėjo žmonės. Ir tą, ką aš darau, aš manau, kad aš darau teisingai, aš visą laiką viską teisingai darau.“ Nenorėdami gaišinti mokytojų atostogų laiko, nepageidaujamieji pasišalino iš susirinkimo.

Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius tokį Merės Ž. Pinskuvienės elgesį su žiniasklaidos atstovais ir Tarybos nariu pavadino ne tik neteisingu, bet net neteisėtu. „Politikų ir ypač aukštas pareigas užimančių politikų statusas ir kai kada suformuota kultūra kabutėse, deja, bet leidžia taip elgtis ir žmonės kai kada toleruoja tokius dalykus. Pavyzdžiui, Kupišky kažkada žurnalistai buvo išvaromi iš salės dėl to, kad politikams nesinorėjo jų matyti, jų klausyti ir girdėti. Žiūrint iš demokratinės valstybės, kokia yra Lietuva, įstatymų pusės, tai be jokios abejonės toks elgesys yra dažniausiai neteisėtas, todėl riboti teisę rinkti informaciją ne tik žurnalistams, bet ir bet kuriam piliečiui galima tik įstatymų numatytais atvejais: kai reikia saugoti žmonių privatumą, kitus dalykus, valstybės paslaptis. Jeigu tokių pagrindų nėra, tai bet koks žurnalistų darbo ribojimas yra neteisėtas. Jei tokios aplinkybės yra, tai turi būti labai aiškiai nurodoma, kodėl neleidžiama dalyvauti viename ar kitame renginyje ir kokios vertybės saugomos būtent pagal įstatymą. Jei šiuo atveju renginys buvo viešas, tai mažų mažiausiai turėjo nurodyti priežastis, dėl ko neleidžiama dalyvauti, ir priežastys turi būti teisėtos. O bet koks išvarymas, mano galva, apskritai nepriimtinas kaip bendravimo kultūros principas ypač viešiems asmenims, ypač politikams…Visų pirma politikai privalo mums tarnauti kaip valstybės tarnautojai, jie nėra nei valdininkai, nei viršininkai. Jie yra mūsų išrinkti tarnai. Kur jūs matėte, kad tarnas varinėtų savo šeimininką? Mes, kaip rinkėjai, kaip piliečiai, esame šeimininkai. Mes samdome politikus ir tarnautojus. Jei pažiūrėsite mūsų įstatymus, kuriuose kalbama apie viešą administravimą, apie politikų atsakomybę visuomenei, tai politikai yra mums atskaitingi, o ne mes jiems esame atskaitingi. Tokia bendravimo kultūra, kai politikai vaiko žmones, yra visiškai nesuderinama su svarbiausiais mūsų valstybės valdymo principais. Tai išeina ir iš Konstitucijos ir iš mūsų įstatymų.“ – interviu „Krašto naujienų“ žurnalistei N. Tuškevičienei kalbėjo D. Radzevičius.

Vis dar „nenužudytos“ pilietiškumo apraiškos

Straipsnyje minimas susirinkimas buvo skubiai sušauktas išnagrinėti dviejų Meno mokyklos mokytojų skundo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrei Audronei Pitrėnienei priežastį.

Gegužės 4 d. Savivaldybėje viešėjusi Lygių galimybių tarnybos kontrolierė Agneta Lobačevskytė susirinkusiems Savivaldybės vadovams, Administracijos darbuotojams ir žiniasklaidos atstovams teigė: „…daugiau skundų ir daugiau teisminių bylų yra vienas iš teigiamų demokratijos požymių.“ Todėl mokytojų pasiryžimą skųsti, jų manymu, neteisingą vadovo elgesį, galime pavadinti pilietiškumo apraiška, kas šios Tarybos vadovavimo laikotarpiu yra nepageidaujama ir net kone per kiekvieną Tarybos posėdį pačios Merės viešai smerkiama.

Skunde ministrei Meno mokyklos mokytojams atstovaujanti Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovė teigė: „Į mus kreipėsi mokyklos pedagogai, informuodami apie tai, kad jiems kelia susirūpinimą mokinių ugdymo programų organizavimo procesai bei psichosocialinis klimatas mokykloje. Šiais metais, vykdant mokinių priėmimą, buvo tenkinami ne visų tėvų pageidavimai vaikų pasirinktam muzikos instrumentui, dalis stojančiųjų buvo tiesiog perviliojami. Nebuvo priimtas nei vienas mokinys į fortepijono klasę, nors esame informuoti, kad tokių pareiškimų buvo 10–12. Susirinkimo metu, į mokytojų klausimą, kodėl nepriimami mokiniai, direktorė neatsakė. Taip pat yra siaurinamas ugdymo programų pamokų skaičius. Dailės skyriuje jungiamos mokinių klasės. O tai neužtikrins mokinių meninio ugdymo kokybės.

Mokytojai nėra informuojami apie vykdomas pertvarkas. Yra steigiami mokyklos filialai (kas nėra blogai), tačiau nėra papildomo finansavimo. DK 47 str, 4 d. numato, jog darbdavys privalo konsultuotis ir informuoti darbuotojus.

Mums kelia susirūpinimą psichosocialinis klimatas mokykloje: mokytojai nuolat gąsdinami, jog bus atleisti iš darbo, vien todėl, kad bando turėti savo nuomonę vienu ar kitu klausimu. Blogas psichologinis klimatas mokykloje, neigiamai atsiliepia darbo kokybei, mokymo procesams, mokytojų sveikatai.

Yra ir daugiau problemų, kurios susijusios su darbo santykiais, darbuotojų socialinėmis garantijomis, kaip antai, nėra apmokama arba kompensuojama už darbą savaitgaliais.“

Iš rašto ministrei A. Pitrėnienei suprantama, kad mokytojai, nesulaukę įstaigos vadovo supratimo, pagalbos ieško aukštesnio rango institucijoje. Tuo tarpu susirinkimo metu mokytoja J. Jadzevičienė pakeltu tonu pareiškė žiniasklaidos atstovams, kad mokytojai nori apsitarti problemas įstaigos viduje tarp savų, „kaip šeimoje“. Tik J. Jadzevičienė matyt užmiršo, jei vienas Tarybos narys, šiuo metu einantis Mero pareigas, priimtas į „šeimą“, o kitas iš jos grubiai išmetamas – pažeidžiamos išmestojo rinkėjų teisės. Juk į Tarybą pakliūvama ne atsitiktinai, Tarybos narius renka rajono GYVENTOJAI, kurie moka jiems visiems atlyginimą, o žinias skelbia žiniasklaidos atstovai. Be to, kas gi nusprendė, kokie nariai gali toje „šeimoje“ būti, o kokie ne? O gi nusprendžia mūsų išrinktas tarnas – Meras su įsivaizduojama spindinčia karūna ant šviesios galvelės. O bailiai, kurie tikėdami, kad yra nematomų drabužių arba drebantys dėl savo darbo vietos, laukdami kaip išmaldos papildomų priedų ar didesnio darbo krūvio sau ar savo vaikams, krenta nuogam karaliui po kojų ir pataikūniškai teigia, kad nematomi drabužiai puikūs. Toks elgesys primena Judą Iskariotą, Jėzaus artimiausią mokinį, kuris už 30 sidabrinių išdavė Mesiją. Toks elgesys primena stribus, kurie Antrojo pasaulinio karo metu ir pokario metais šaudė, kankino savo tautiečius, kaimynus ar net giminaičius, tapusius antisovietiniais partizanais, dalyvavusius savigynos būriuose, vietinių gyventojų pasipriešinimo tarybinei valdžiai dariniuose, bandžiusius išlaisvinti Lietuvą nuo sovietų kariuomenės. Deja, istorijos pamokų kai kurie neišmoko. Vėl demokratinėje valstybėje esančio rajono visuomenė skyla į „stribus“ ir kovotojus už demokratiją.

Sumenkink garbingą žmogų ir tapsi vadovu

Skaudu klausyti, kaip susirinkimo metu jauni, dar nieko naudingo Lietuvai nenuveikę, nieko doro nesukūrę, nieko gero neišmokę žmonės grubiu tonu, nepagarbiai kalbėjo su ypač garbinga, mylima daugelių dailės skyrių baigusių širvintiškių mokytoja. Neminėsiu asmenų, pacituosiu tik jų pasisakymus ir jūs patys nuspręsite, ar norėtumėte, kad toks direktorius vadovautų jūsų vaiko lankomoje mokykloje, ar taptų įtakingu rajono politiku. Kai kurie susirinkimo dalyviai kreipdamiesi į garbingo amžiaus mokytoją, kuri nepabūgo drąsiai išsakyti savo nuomonę ir užsispyrusi išreikalavo atsakymo į nepatogų vadovui klausimą, pakeltu tonu svaidė tokias replikas:

„…Jūs ant manęs nevarykit…“,…jūs pati sau darote problemų, po to sakote, kad direktorė su jumis nekorektiškai kalbasi, bet jūs pati pastatote save į tokią poziciją, kad su jumis reikia taip kalbėti…“, „jūs labai netaktiškai ir nekorektiškai elgiatės, jūs tyčiojatės, jūs šaipotės. Jūs kaip pedagogė auklėjat vaikus, jūs daugelį metų pradirbot pedagoginį darbą, ką jūs iš savęs dabar išdarinėjate, jūs stovite ir darkotės, iš savęs darote pajuokos objektą.“ „neužpykit, bet kartais įvertina žmogų ir po mirties, nu gal jūs norit, kad jus įvertintų, tai jūs esate įvertinta daugelio tėvų ir vaikų ir dabar, prieš išeidama į pensiją, jūs galit tyčiotis ir gaišti laiką veltui…“

Kulminacinę kalbą rėžė I. Baltušytė-Četrauskienė. Iš pradžių su mere kvietusi atvirai išsakyti, kas slegia širdį, pabaigoje meno mokyklos mokytojus leido sau išvadinti turgaus bobomis. „Pasijutau, kaip žemiausio lygio kažkokiam turguj, kažkokiam sambruzdy, kur visi asocialūs žmonės susirinkę. Bet čia matau ir išsilavinusių žmonių susirinkę… Matau, kad čia pačių mokytojų problema. Dėl ligų, dėl kitko, visas pasaulis serga, kaltinkit patys save, pradėkite nuo savęs. Galvokite, kur jūs esate, ką galvojate ir ką darote. Kiekvienas nori girdėti tai, ką nori girdėti, o ne tai, kaip yra. Kai matau, kad mokykla yra tobulėjimo kely, kur visi vaikai yra priimami parašę prašymus, kur yra sukurtas naujas filialas Bartkušky, kur yra įsteigtos išankstinio ugdymo grupės darželiuose, ir jūs sakot, kad čia kažkoks psichologinis klimatas blogas? Aš čia matau, kad psichologinis klimatas yra jūsų piniginėj, brangūs mokytojai. Čia psichologinis klimatas matuojamas valandomis ir pinigais. Jeigu jums netinka čia šitas darbas, yra kitų pasirinkimas.“

Varnas varnui akies nekerta

Dėl susidariusios situacijos ir išsakytų mokytojų nuogąstavimų „Širvio“ redakcija kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministeriją, Seimo kontrolierių bei Darbo partijos pirmininką Valentiną Mazuronį. Seimo kontrolieriaus tarnyba kreipimąsi užregistravo, V. Mazuronis atsakymo nepateikė.

Švietimo ir mokslo ministerijos komunikacijos skyrius į užduotus klausimus:

Ar ministrė Audronė Pitrėnienė gavo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ kreipimąsi dėl Širvintų r. meno mokyklos mokytojų skundo?

Kokių priemonių bus imtasi dėl skunde išsakytų problemų sprendimo?

Kaip bus apgintos pasiskundusių Jums mokytojų teisės ir kaip bus apgini mokytojai, kurie drąsiai pasakė savo nuomonę susirinkime?

Ar bus imtasi tyrimo, kad išsiaiškintų l. e. direktoriaus pareigas D. Vinciūnienės vadovavimo metodų tinkamumą ir teisėtumą?

Ar Jums žinoma, kad visos Meno mokyklos problemos slepiamos nuo visuomenės ir bandomos spręsti galimai įbauginant drąsesnius ir pilietiškus mokytojus ir spaudžiant nesiskųsti, o paklusti?

Atsakė:

Švietimo ir mokslo ministerija gavo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ birželio 17 d. kreipimąsi, kuriame keliamas susirūpinimas dėl Širvintų meno mokyklos veiklos.

Ministerija raštu kreipėsi į šios mokyklos steigėją – Širvintų r. savivaldybę, prašydama išnagrinėti situaciją ir apie tyrimo išvadas informuoti Lietuvos profesinę sąjungą „Solidarumas“ ir ministeriją.

Gavusi Širvintų rajono savivaldybės administracijos išvadas, ministerija priims sprendimą dėl susidariusios situacijos Širvintų meno mokykloje.

O Širvintų rajono merės Ž. Pinskuvienės atsakymo išvados ministrei pateikiamos tokios:

 1. Vykdant mokinių priėmimą, buvo tenkinami visų tėvų pageidavimai.
 2. Ugdymo programų pamokų skaičius nėra siaurinamas: ugdymo plano pamokų skaičius didėja; vaikai turi galimybę mokytis ne tik pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, bet ir pagal ankstyvojo ir išplėstinio ugdymo programas.
 3. Dailės skyriuje formuojamos 7 klasės, atsižvelgiant į LR Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. patvirtintas Rekomendacijas dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo, rekomenduojamas vidutinis mokinių skaičius grupėje – 10.
 4. Visos naujovės yra aptariamos posėdžių metu. Jokie mokyklos filialai nesteigiami, yra tik viena papildoma klasė Bartkuškio mokykloje-daugiafunkciniame centre (Savivaldybė skyrė papildomas finansuojamas valandas) ir ankstyvojo meninio ugdymo liopšelyje / darželyje „Saulutė“ (išlaikoma iš tėvų mokesčio). [Susirinkimo metu Administracijos direktorė teigė kitaip. Žr. „Sumenkink garbingą žmogų ir tapsi vadovu“ – red. pastaba].
 5. Mokykloje dėl psichologinio klimato problemų nėra. Yra keli mokytojai, kurie nesutinka su Mokyklos tarybos ir Mokytojų tarybos sprendimais, nuolat kelia nepagrįstas pretenzijas.

Išanksto galime nuspėti, kokį sprendimą priims ministerija, gavusi tokias Širvintų rajono savivaldybės administracijos išvadas. Tik, deja, problemos niekur neišnyks, jos liks tos pačios ir galimai dar sudėtingesnės, o jūsų vaikai mokysis tokioje muštro ir negerbimo kitos nei valdančiosios daugumos nuomonę turinčiais aplinkoje.

Merė Ž. Pinskuvienė viešai meluoja

Labai aiškiai pabrėžusi, kad susirinkime bus kalbama apie Meno mokyklos personalijas, merė Ž. Pinskuvienė nepraleido progos sumenkinti ne tik visiškai niekuo dėtas nepaklusnias jai kaimų bendruomenes, bet ir dvi „etatines“. Kas tos etatinės, kiekvienas jūsų galite spręsti asmeniškai.

Ž. Pinskuvienė teigė: „…Mes pristatėm „palocių“ kaimuose po 2,5 milijono eurų. Pasakysiu jums pavyzdį – Kiauklius. Stovi 2,5 milijono didžiausias pastatas, didesni kultūros namai negu Širvintų mieste ir mes atidavėme bendruomenei… Paskaičiuokit, kiek mes turim. Pradedant Lapeliais, absoliučiai visiems pristatėm pastatų už Europos pinigus, priskolinom, pridėjom Savivaldybės pinigų, atidavinėjam paskolas ir mes dar išlaikom… Tai kiek vandenuko nuleido ar išnaudojo elektros, tegu susimoka pati bendruomenė, nes ta bendruomenė išnuomoja salę 60-mečio jubiliejaus proga, pinigus gauna, jie daro apyvartas. Apie tai tik nekalbama, tai tyliai yra viskas daroma, jei viską tą nuimti ir pridėti prie Savivaldybės, aš su malonumu atiduočiau viską meno mokyklai. Tai būtų dešimtys tūkstančių eurų. Galima ne vien fortepijoną ar tris geras mokytojas išlaikyti. Bet buvo išdalinta ir už viską moka Savivaldybė. Kur nepajudėsi, mes už viską mokam. Mes patys įeiti negalim, naudotis negalim. Pasirodo. jeigu tu esi bendruomenės narys, tu gali į tas patalpas įeiti, o jei tu nesi bendruomenės narys, tu negali į patalpas įeiti… Mes suskaičiavom už metus virš 50 tūkstančių eurų. Pabandyk dabar pasakyti, mielos bendruomenės, mes jums atidavėm, jūs laikykitės. Bet pabandyk tokį sprendimą padaryt. Dvi etatinės gi užkapos tave kruviną prieš žmones…“

Pakalbinome susirinkimo metu paminėtas bendruomenes ir pasiteiravome, kas moka už bendruomenėms priklausančių patalpų komunalines paslaugas. „Merę rinko bendruomenės, kaimo žmonės, jais taip pat ji privalo rūpintis. – kalbėjo visuomeninės organizacijos „Lapelių bendruomenė“ pirmininkė Daiva Drazdauskienė. – Išpuikimas, pasipūtimas, kad bendruomenės namai yra bendruomenės nariams. Tai skraidanti frazė. Buvo toks atvejis, kai nebuvo kur šarvoti mirusio žmogaus, tai mes įleidome į bendruomenės namus. Antrą kartą taip pat leidome, bet tada žmonės pradėjo sakyti, jei tai vyks masiškai, kas prisiims atsakomybę. Juk pastatas nepritaikytas tokiai veiklai. Juk Savivaldybė neprisiims. Atsakomybė atiteks bendruomenei. Todėl nusprendėme daugiau nieko neleisti šarvoti. Tikrai ne už viską moka Savivaldybė. Už elektrą, vandenį ir nuotekas mes mokame patys numatytą sutartyje dalį. Tose pačiose patalpose veikia biblioteka, kuri yra išlaikoma Viešosios bibliotekos, o malkas visam pastatui, net ir bibliotekai, parūpina bendruomenė. Mūsų bendruomenė tikrai nėra našta Savivaldybei. Kaip tik esame naudingi. Kultūros darbuotojo neturime, patys savanoriškai vykdome kultūrinę veiklą, rūpinamės neatlygintinai vaikų užimtumu. Organizuojame renginus, prisidedame prie Čiobiškio kultūros namų renginių, rašome projektus. Kai Merė Ž. Pinskuvienė susitiko su mūsų kaimo gyventojais, mes prašėme 0,25 etato kultūros darbuotojui, nes dabar vyksta suaugusiųjų ir atskirai vasarą vaikų šokių repeticijos. Patys iš savo lėšų pasisiuvome drabužius, entuziastinga moteris savo noru atvažiuoja mus mokyti. Mes norėjome, kad bent 0,25 etato atlyginimas atpirktų jai kelionės išlaidas. Merė susirinkimo metu prie visų pakvietė mus pas ją atvažiuoti ir aptarti šį klausimą, bet susitikti nepavyko. O mūsų moteriškę pasikvietė ir pasiūlė dirbti Alionyse. Ji nesutiko ir mes vėl neturime kultūros darbuotojo. Visi dirbame visuomeniniais pagrindais.“

Kiauklių kaimo bendruomenės pirmininkė Asta Amankavičienė taip pat sutiko atsakyti, kas gi išlaiko jų kaimo bendruomenės namus. „Kiauklių kultūros namai, kurie yra neseniai renovuoti už Europos lėšas, nėra atiduoti bendruomenei, Kiauklių kaimo bendruomenė tose patalpose neturi nė vieno metro. Pagal panaudą turime seną Kiauklių mokyklą. Didžiajame renovuotame pastate įsikūrusi Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir kultūros centro filialai ir bendruomenė jokios veiklos šiose patalpose nevykdo. Kadangi esu kultūros filialo vedėja, tai renginius organizuoju kultūros filiale ir bendradarbiauju su bendruomene. Tuomet neišvengiamai vyksta bendri renginiai. Savivaldybė visiškai išlaiko šias patalpas, nes tai ir yra jos patalpos. Filiale vyksta filialo renginiai, suplanuoti filialo vedėjos, o bendruomenės namai – mokykla išlaikoma bendruomenės narių: mokame už elektrą, tvarkome aplinką. Todėl merės pasakymas, kad „palociai“ atiduoti bendruomenei – tai arba nežinojimas, arba melas.“

Pakalbinome buvusį Avižonių krašto bendruomenės pirmininką Vidmantą Mateiką, kurio pirmininkavimo metu bendruomenė gavo panaudai patalpas iš Savivaldybės ir jas renovavo. „Visi geri darbai, kuriuos prisiima merė, yra melas. Avižonių krašto bendruomenė pati rašė, pati administravo visus europinius projektus ir savivaldybė nė vieno euro neprisidėjo. Bendruomenės nariai prie europinių projektų prisidėjo savanorišku ir neatlygintinu darbu. Šiuo metu bendruomenė pati išlaiko patalpas: moka už elektrą, už vandenį, perka kietą kurą, pati kūrena ir pati savanoriškai vykdo socialinę veiklą. Manau, bendruomenės, kuriuos prisiima dalį Savivaldybės įsipareigojimų ir pačios išlaiko patalpas, yra labai naudingos rajonui ir jos turi būti gerbiamos ir saugomos, o ne juodinamos ir menkinamos žmonių akyse. Ką savivaldybė mums davė po trejų prašymo metų, tai 0,5 kultūros darbuotojo etato. Gali būti gal yra savivaldybių išlaikomų bendruomenių, tokių aš nežinau. Šiuo metu kalbu už savo bendruomenę.“ – kalbėjo V. Mateika.

Baigdama straipsnį, noriu tik tiek pasakyti: išlikite vieningi, nepraraskite noro veikti žmonių, šalia kurių gyvenate, labui, nepasitikėkite meluojančiu „pranašu“, apsimetėliu „mesiju“, nepasiduokite įvairioms manipuliacijoms, neparduokite savo garbės už papildomą priedą, didesnį atlygį ar šiuo metu atrodančią saugią užuovėją. Neužtarnaukite gėdingo vardo savo vaikams ir vaikaičiams. Neleiskite būti paženklinti blogio.

21 Comments on Ką kruopščiai nuo mūsų slepia merė?

 1. Ačiū už išsamų straipsnį.

 2. Tai o Pinskuvienė jokiu geru darbu nedaro? Ar jus nematote? Ar nenorite matyti? Apsidairykite, pakalbinkite ir palaikancius mere zmones. Bukite obiektyvus, kiek zinau jus ne KN, jusu opozicija neseria, leidziates is savu pinigu, tad kam ta antivaldiska linija? Netapkite kaip KN, nes neduokdie supanasesite – liksite be dantu su amzinai iskreiptu nuo pykcio snukiu.

 3. Nusirista su straipsniuku iki KN lygio. Anksciau budavo rimciau ir idomiau.
  ****
  Labiausiai patiko Četrauskienės žodžiai: „Aš čia matau, kad psichologinis klimatas yra jūsų piniginėj, brangūs mokytojai. Čia psichologinis klimatas matuojamas valandomis ir pinigais. Jeigu jums netinka čia šitas darbas, yra kitų pasirinkimas.“
  Šitie žodžiai labai gerai apibudina taip placiai aprasyta situacija. Šitie zodžai labai tinka ir „zurnalistem“ , ir mokytoju gynejui, kuris 2005 m. ju prašymu ir maldavimu net girdėti nenorejo.
  Bendruomeniu atsakymai irgi i vienus vartus ir labai nusaldinti.
  ****
  Labai prasau, kad man Laima, Algimantas, juoko ona, skaitytoja ir sirvintiske neatsakinetu.
  Aciu.
  ****
  o stasiui uz konstuktyvias izvalgas padekokite. Jis tikrai tikras, ne taip kaip tie 5 viename asmeny.

 4. Beje, o kodel nenurodote nuotrauku autoriu? Gali kilti itarimu del saltiniu.

  • Jūs teisus,Stasy, nei opozicija, nei pozicija, nei kas kitas mūsų neišlaiko. Širvis gyvuoja šių žmonių, kuriuos matote šioje skiltyje dėka http://sirvis.lt/kontaktai-2/
   Straipsnio nuotrauka iš archyvo http://sirvis.lt/sirvintu-miesto-svente/. Pasiskolinę nuotraukas iš kitur, visuomet parašome autorystę 😉
   O jūs galite parašyti ir atsiųsti nuomonę, ką gero nuveikė merė. Visų piliečių (tame tarpe politikų) nuomones skelbiame ir spausdiname nemokamai.

 5. :))) Na pasakyciau taip:
  Rašo ir ką gero daro,reikia skaityt,bet ir šiaip visi mato ir supranta kas daroma gerai.Juo labiau,kad ir pasigirt valdantieji nepasikuklina.O kas nešvaru tai kur jūs Stasy matėt,kad valdžia girtusi,taigi visada stengsis nuslėpt ir užglaistyt.Nuo pat rinkimų pradžios matėsi kaip ,,švariai“dirba ir kuo toliau tuo gražiau.Sakyčiau iš esmės yra gerai,kad viešinami tokie dalykai ir nereikia sakyt,kad jie šventuoliai ne vienas yra nukentėjęs tik ne visi kalba.

 6. Aš ne rašytojas, aš skaitytojas. Tai jus apsiėmėte kilnios misijos – informuoti visuomenę apie Širvintų gyvenimą. Pasistenkite išlaikyti pusiausvyrą, pastebėti ir gerų permainų. Jų yra, ir žmones apie tai kalba. Išeikite į gatvę ir atlikite 10-15 pasitaikiusių žmonių video-apklausą. Manau, kad 30-40 proc. jų bus patenkinti Pinskuvienės vadovavimu. O tai – nemenkas pasiekimas.
  Aišku, svarbiausia žiniasklaidos misija – kalbėti apie valdžios negeroves. Bet konstruktyviai, geranoriškai, o ne kaip viename „populiariausiame“ rajono leidinyje.

 7. Na, žinant merės sugebėjimą priimti kritiką, kaip tik filmuojami ir pasakys teisybę:)
  Aišku, jeigu žmonės gėlių sodinimą ir švenčių organizavimą supranta, kaip esminę merijos funkciją, tuomet sakys, kad viskas labai gerai:)

 8. Žmonių yra viskokių. Kai kam ir gėlės – džiaugsmas. Pavažinėkite po svietą, pamatysite, kad miesto estetiką yra viena iš pagrindinių normalių miestų funkcijų.
  Nedemonizuokite Pinskuvienės. Ne 37-ieji metai. Žmonės jau nebijo sakyti tiesos. Nebent savivaldybėje dirbančios šestiorkės. Bet jų kalbinti ir nereikia, nes atsakymai jų aiškus į priekį.

  • Jūs teisus, dabar ne 37-ieji, bet merės valdymo metodai- tarsi iš Stalino ir Berijos vadovėlio. Kai kiekvienas kitaip mąstantis paskelbiamas „valstybės priešu“, tai jau negerai. O daryti gerus darbus, kai jau buvo parengti projektai, nėra taip sudėtinga. Jos geri darbai – gėlių sodinimas ir švenčių rengimas (šiemet žymiai menkiau nei pernai) ir… privalomas puokštės įteikimas jos didenybei per tas šventes.

   • Čia yra bobiški kaprizai. Įteikta puokštė gėlių – smulkmenos, apie kurias aš net kalbėti nenoriu. O didelius darbus daryti reikia laiko. Pažiūrėsime ir įvertinsime po poros metų. Duokime merei dirbti. O geriau – padėkime. Čia gi mūsų miestas taip pat.

    • bet tie, anot tamstos, „bobiški kaprizai“ labai brangiai kainuos visiems rajono mokesčių mokėtojams, tame tarpe ir jums, ko gero.

 9. O mieste pagrindinė problema estetika? Kad vos ne pusė žmonių važinėja dirbti į Vilnių tai čia gerai? Kad gimnazija reitinguose ritasi vis žemys irgi gerai? Kad jaunimas neturi kur vakarais dėtis irgi norma?
  Jei Vilniaus šalia nebūtų, tai būtume kaip Didžiasalis. Ir gėlės nepadėtų…

 10. Jūsų išvardintos problemos yra visų mažų miestelių prie sostinės problemomis. Joms – 1000 metų ir ne Pinskuvienė šitas problemas sukūrė.
  Mažajame miestelyje pramonės nesukūrsi, už 40 km Vilnius ir ten darbo yta sočiai.

 11. Ir pramogų už 40 km sočiai:)
  O tai mums tipo tinka, kad būtų kaip visur?

  Keista nuomonė apie pramonę tik didmiestyje. O kaip VICI Plungėje, kaip Nematekas Žiežmariuose ir pan.

 12. Na „Vikonda“ agurkų fabrikėlio Širvintose tai jau tikrai neatidarys.

 13. Labai gražūs jūsų palinkėjimai, ačiū, tegu tik įsiklauso. O problemų yra, nemato tik neregiai, nereikia visko dievinti. Aš merą rinkau ne tam , kad sodininkyste užsiiminėtų ir po renginius lakstytų. O Stasiui, aš kažkaip nematau gerų darbų, nes daug blogų mano rate yra padariusi, tai negaliu objektyviai vertinti. O jeigu jums ir jūsų ratui padarė gerus darbus, džiugu, kad kažkam gerai. Geros dienos ir nebūkite tokie darbiečiai pikti…

 14. ir gyvenam,kam gera o kam ir ne.Esminė valdančiosios daugumos klaida,kad nespėjus nė kojų apšilt puolė suvedinėt sąskaitų ir keršyt,neva tai žodį pasakei prieš ar per rinkimus buvai kitoij barikadų pusėj.Normalioj valstybėj valdžia dirba žmogui, o pas mus atvirkščiai-savo rekaliukam susitvarkyt ir galiai demostruot.Butų žmonės kaip žmonės tai ir darbai ir gėlės būtų gražesnės.O kas dabar?Šlykštu ir tiek.O kad darbų nudirbs tai faktas,juk ne iš savos kišenės,net už neteisėtus atleidimus valdiškais apmokės,tai ko nesitaškyt.

 15. Komentuoti galima bet kaip.pradekim dirbti a ne melzti is valstybes

 16. Na, straipsnis tai buvo apie meno mokyklos problemas ir neetišką p.merės ir administracijos direktorės elgesį su žurnalistais, opozicinės partijos tarybos nariu ir visų gerbiamais meno mokyklos mokytojais. Tokių dalykų iš rajono oficiozo nesužinosi. Aš manau, kad nepriklausomos žiniasklaidos pagrindinė pareiga ir yra parodyti valdžios neparadinę pusę. O visumoje ŠIRVIS rašo labai daug pozityvių dalykų apie rajono šviesuolius, įdomius renginius, susitikimus, gamtą. Skaitau visą rajono spaudą, tačiau ŠIRVIS man patinka labiausiai, linkiu jam sėkmės.

 17. Teisingai rašo Juoko Ona. Rajono „oficiozas“ tik tyčiotis moka iš tų , kurių nuomonė dažnai nesutampa su valdžios nuomone. Ko verti straipsniai apie drebančias tarybos nario kojas ir t.t. Juk tai paprasčiausios patyčios iš taip pat žmonių rinktų tarybos narių, kurie, tarp kitko, yra garbingi ir išmanantys savivaldos reikalus. Kaip patinka toks stiliukas dviems laikraštyje triūsiantiems pedagogams, iš kurių vienas, berods, mokytojas ekspertas…..Apgailėtina.
  Tauta sako, kad nėra to blogo, kas neišeitų į gera. „Širvis“yra miela atsvara partinei nuosavai darbietiškai spaudai, su kuo jį ir sveikinu.
  Gerai gėlytės, skvereliai ir t.t. Bet didžiausias turtas yra , beje, žmonės. O su žmonėmis dirbti mūsų valdžia nemoka .

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*