Naujausios žinios

Klusniai ir nuolankiai

Straipsnis buvo išspausdintas gegužės 23 d. laikraščio „Širvis“ 20-ame šių metų numeryje.

Gražiausią pavasario metą, kai viskas žydi ir žaliuoja, negalime, mielieji, ramiai džiaugtis tuo grožiu ir žydėjimu. Koks jau čia grožis, jei miestelio ramybė pavojuje. Žinoma, ir valdovės skaidriausiosios ramybė irgi pavojuje, o tai, mielieji, visiškai nebejuokinga ir labai neramu. Pasiekė mane žinia, kad miestelyje vis randasi neklusnumo židinių. Atrodo, valdovė tuoj nebegalės tvirtinti, jog be josios žinios net mažiausias lapelis nenukrinta. Gal lapelis ir nenukrinta, bet va miestelėnai ima ir pasavivaliauja be jokios gėdos ir sąžinės. Apie ką ašai čia? Kantrybės, tuojau viską paaiškinsiu.

Yra miestelyje tokia gatvė, net ne gatvė, o visa aikštė, skambiu Neprigulmybės vardu pavadinta. Na, pavadinimas senas, istorinis, bet esmė ne čia. Kaip toji aikštė besivadintų, ji turi paklusti valdovės valiai ir pernelyg tos savo neprigulmybės (persiprašau, nepriklausomybės) nedemonstruoti. Deja, deja… Dar ankstyvą pavasarį išlindo nepatenkintieji aikštės švarinimo darbais, per visus teisingus ir neteisingus spaudos organus bėdoti ėmėsi, taip priversdami atsakingas asabas savo planus keisti ir pagreitintai imtis tos neprigulnios aikštės tvarkymo. Apsitvarkė, tada valdoviškąjį stendą su užrašu „Ak, kaip gera mūsų miestelyje“ pastatė, kad niekam jokių abejonių ir prieštaravimų nekiltų. Kurį laiką tai padėjo, bet neilgai. Šį kartą, tarsi pajutę, kad valdovė užtarnauto poilsio išėjo, miestelio ramybę sudrumstė… bebrai. Neklusnieji aštriadančiai sugadino upelyje ties ta neklusnia ir nepriklausoma aikšte esančią užtvanką, dėl to upelis virto, persiprašau už išsireiškimą, palaida bala ir ne kitaip. Pastebėję neklusniųjų bebrų padarytus „zbitkus“, sujudo ir nepriklausomi nepriklausomos aikštės gyventojai. Puolė savo rankomis padėties taisyti, nelaukdami jokių sankcijų ir leidimų, nors ir matė palei upelį vaikštinėjantį vieną valdovės vasalų, atsakingą už sklandų miestelio reikalų tvarkymą. Klusnūs miestelėnai būtų palaukę šio asmens paskelbtų išvadų, valdovišku parašu patvirtintų ir tik tada (jei valdovė sutiktų) imtųsi kažkokios savi veiklos. Bet neprigulnios aikštės neklusnūs gyventojai pasielgė lyg kokioj demokratinėj santvarkoj gyvenantys piliečiai – ėmėsi nesuderintas iniciatyvas vykdyti. Kiek pavyko, kiek nelabai, tai dar ir parašus surinko, už tvarką atsakingai instancijai juos pateikė kartu su prašymu imtis veiksmų. Ir gavo per nosį: tai instancijai užtvankų statymas ir ardymas nepriklauso, jie neįpareigoti nieko imtis. Patys bebrai sugadino, matyt, patys ir taisyti privalo ir ne kitaip.

Ašai, mielieji, mintiju šitaip: svarbiausia čia ne upelis, ne užtvanka ir ne bebrai. Svarbiausia šičia miestelėnų neklusnumo aktas. Dabar, kai grėsmingai artėja nauji valdoviški rinkimai, paklusnumas yra kaip niekad svarbus ir aktualus. Kad valdoviškas autoritetas nė kruopele nesumenktų, reikia imtis skubių ir veiksmingų priemonių. Ašai kai ką sugalvojau ir visai neseniai valdoviškan langelin pateikiau. Siūlau valdovei skubiai, jau per artimiausią vasalų tarybos posėdį (jei ką, tai ir neeilinį posėdį, vien dėl šito klausimo sušaukti) teikti siūlymą dėl neprigulnios aikštės vardo pakeitimo. Atimti kuo greičiau iš jųjų tą nepriklausomybę, lai neįsivaizduoja nežinia kas esą. Jei mano kuklios nuomonės valdovė paklaustų, tai siūlyčiau pavadinti tąją aikštę paklusnumo arba netgi, nepabijokim šito žodžio, nuolankumo vardu. Lai žino nuo šiol savo vietą ir nesipuikuoja savuoju nepriklausomumu – dabar ir visados, ir per visą valdovės viešpatavimo laikotarpį. Paklusnumo režimas negali būti pažeistas – nei miestelėnų, nei bebrų, nei kitokių tvarinių. Jei kas nors nepritariate šiems siūlymams, tai gal jūsų vieta ne mūsų klusniame miestelyje? Pamąstykite apie tai per ateinančią savaitę ir padarykite teisingas išvadas, mielieji mano. Iki pasimatymo Paklusnumo aikštėje.

Jūsų Varpininkas – klusnus ir nuolankus valdovės gerbėjas

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*