Naujausios žinios

Kovo 29 d. sušaukiamas Tarybos posėdis

Širvintų rajono savivaldybės merės Ž. Pinskuvienės 2018-03-23 potvarkiu Nr. 6-20, 2018 m. kovo 29 d. 10.00 val. sušaukiamas Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl pritarimo 2017 metų Širvintų rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.

 1. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2017 m. veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, Savivaldybės administracijos direktorė.

 1. Dėl pavedimo Dovilei Audėjūtei atlikti Administracijos direktoriaus funkcijas.

Pranešėjas – Justinas Kontrimavičius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotojas.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės kontrolieriaus 2017 metų veiklos ataskaitos.

Pranešėja – Audronė Adomavičienė, Savivaldybės kontrolierė.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Diana Mičelienė, Bendrojo skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 5 d. sprendimo Nr. 1-179 „Dėl išmokų vaikams teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Ieva Kananovič, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 10 d. sprendimo Nr. 1-186 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų skyriaus vedėja.

 1. Dėl susitarimo dėl investicijų į Širvintų rajono savivaldybės infrastruktūrą 2016 m. rugsėjo 6 d. sutarties Nr. S-311.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų skyriaus vedėja.

 1. Dėl sutikimo įregistruoti buveinę.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų tvirtinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl UAB „Širvintų vandenys“ įstatų tvirtinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1.  Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir pratęsimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungiant ją prie Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose 2018–2019 mokslo metams ir priėmimo laiko nustatymo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. 1-208 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausiai leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl pritarimo Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Audronė Buzienė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorė.

 1. Dėl pritarimo Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Vladas Trakimavičius, Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos direktorius.

 1. Dėl pritarimo Širvintų r. Gelvonų gimnazijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Ona Valančienė, Širvintų r. Gelvonų gimnazijos direktorė.

 1. Dėl pritarimo Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Daiva Klimienė, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktorė.

 1. Dėl pritarimo Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Danguolė Kalesnikienė, Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė.

 1. Dėl pritarimo Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Palmira Kvietkauskienė, laikinai einanti Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas.

 1. Dėl pritarimo Širvintų r. Barskūnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Lina Jakštienė, laikinai einanti Širvintų r. Barskūnų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas.

 1. Dėl pritarimo Širvintų pradinės mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Irena Sližauskienė, Širvintų pradinės mokyklos direktorė.

 1. Dėl pritarimo Širvintų lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Sondra Bartulienė, laikinai einanti Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus pareigas.

 1. Dėl pritarimo Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Daiva Vinciūnienė, Širvintų meno mokyklos direktorė.

 1. Dėl pritarimo Širvintų rajono švietimo centro direktoriaus 2017 veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Joalita Mackonienė, laikinai einanti Širvintų rajono švietimo centro direktoriaus pareigas.

 1. Dėl pritarimo Širvintų sporto mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Alina Zapolskienė, laikinai einanti Širvintų sporto mokyklos direktoriaus pareigas.

 1. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Rytė Bareckaitė, Širvintų savivaldybės kultūros centro direktorė.

 1. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Vaiva Daugėlienė, laikinai einanti Širvintų rajono savivaldybės viešosios  bibliotekos direktoriaus pareigas.

 1. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Jurgita Pukaitė, laikinai einanti Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigas.

Papildomai teikiamas darbotvarkės klausimas:

Dėl patalpų panaudos pratęsimo Avižonių krašto bendruomenei.

Pranešėja – Rita Gujiene, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*