Naujausios žinios

Kraštiečių sambūris Družuose

Kraštietė Janina Pukienė

Straipsnis buvo išspausdintas  rugsėjo 6 d. laikraščio „Širvis“ 35-ame šių metų numeryje.

Pirmąjį rugsėjo šeštadienį Družų krašto bendruomenė jau trečią kartą sukvietė buvusius ir esamus kraštiečius į tradicinį susitikimą. Šventė turi nemažą gerbėjų ratą. Sutikta pažįstama pasakojo, kad brolio niekaip iš didmiesčio neprisikviečia, bet vos išgirdęs apie susitikimą, jis dumia tėviškėn. Bendruomenės pirmininkė Dalia Taparauskienė juokavo, kad kas vakarą meldė gero oro ir jos maldos buvo išklausytos, diena tikrai buvo graži. Lietutis, tiesa, vienu metu bandė pagąsdinti susirinkusius, bet, pamatęs, kad nelabai jo bijoma, pasitraukė ir užleido vietą saulutei. Vadinasi, ir gamtos jėgos palaikė kraštiečių šventę.

Merės Živilės Pinskuvienės vardu susirinkusius sveikino jos padėjėja Janina Greiciūnaitė.

Per šventę niekam nebuvo nuobodu. Mažiausiųjų laukė batutai, lipynės, čiuožynės ir kiti malonumai. O kad bedūkdami nepervargtų, buvo sukviesti į bendruomenės namų salę pasižiūrėti spektaklio „Skudurinės Onutės pasakos“. Družų bendruomenėje yra nemažai vaikučių ir jų poreikiams skiriama daug dėmesio. Pirmininkė Dalia pasakojo, kad kraštiečių šventė turėjo pernai vykti, bet buvo nutarta mažiesiems įrengti žaidimų aikštelę, o šventę metams nukelti. Taip ir buvo padaryta.

Ir vaikų, ir suaugusių dėmesio šventės metu laukė net kelios parodos. Visos jos parengtos vietinių bendruomenės narių. Stebėtina, kiek talentingų žmonių gyvena Družų krašte. Akį traukė Agnės Muleronkaitės ir Gabrielės Grinytės tapybos darbų, Aistės Inčiūrienės puokščių, Danguolės Čiburienės ir Sonatos Motiejūnienės mezginių, Gintarės Pimpienės karoliukų vėrinių, Rasos Grinienės sutažo technika kurtų dirbinių parodos. Savo darbelius demonstravo ir šių metų vaikų vasaros stovyklos mažieji dalyviai.

O scenoje kolektyvas keitė kolektyvą, liejosi muzika ir dainos. Po družiškių moterų ansamblio „Svaja“ pasirodymo puokštę dainų dovanojo vilniečių duetas „Riedanti saulė“, kuris Družuose svečiavosi jau antrą kartą. Atlikėjai žiūrovams padalino dainų tekstus ir kvietė kartu dainuoti, o mažiausius viliojo į sceną drauge pamuzikuoti. Tarp muzikinių numerių nepakartojamais pasakojimais susirinkusius linksmino vileikiškietė pasakorė Janina Jankauskienė, beje, kraštietė, kilusi iš Kairionių kaimo. Visus sužavėjo jaunieji Dranseikų šeimyninės kapelos muzikantai ir dainorėliai, atvykę iš Molėtų. Jų mama Jolanta irgi kilusi iš čia, iš Saveikiškių kaimo.

Prieš trejetą savaičių vykusioje Kiauklių krašto šventėje dalyvavo ansamblis „Svaja“, tad šį kartą atvažiavo kiaukliškių kolektyvas „Vilkesa“. Abiems kolektyvams vadovauja Audronė Burakovienė, todėl jie parengė ir bendrą pasirodymą – kartu atliko dvi dainas. Vėliau viešnios virpino širdis lyriškomis dainomis ir romansais. Po jų į sceną lipo šeimyninis družiškių Raimundo ir Neringos Pilkų duetas. O kai užgrojo ir uždainavo Avižonių krašto kapelos muzikantai, nusėdėti prie vaišėmis nukrautų stalų buvo nebeįmanoma, visi pakilo šokti. Jei manote, kad ši kapela nesusijusi su Družų kraštu, tai klystate. Jos narys Juozas Mateika yra Družuose dirbęs, o Vidmanto Mateikos seneliai Prakseda ir Vincas Šemėtos čia gyvena. Beje, ponas V. Šemėta yra seniausias krašto gyventojas.

Bendruomenės pirmininkė Dalia Taparauskienė dėkojo visiems šventės organizatoriams ir rėmėjams. Pagrindinis finansinis rėmėjas – Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerija. „Nesam pinigautojai ir paramos prašinėtojai, – sakė pirmininkė, – stengiamės verstis savo jėgomis. Galėčiau nusilenkti prieš kiekvieną bendruomenės narį ir padėkoti už jo indėlį ir paramą. To vertas kiekvienas, kuris vos paprašytas nušienauja pievutę ar nušluoja takus, ar nuravi gėlynus. Bet didžiausias mano ramstis yra Danguolės ir Česlovo Muleronkų šeima. Tai žmonės, kuriems galima ir vidurnaktį paskambinti, paprašyti pagalbos, pasitarti ar pasiguosti. Dėkinga esu ir Justino Inčiūros vadovaujamam medžiotojų klubui „Družai“ už visokeriopą pagalbą. Ačiū visiems visiems. Nuo bendruomenės įkūrimo mes siekiame, kad Družai būtų ta vieta, kur būtų gera augti mažiems, bręsti jauniems ir senti pagyvenusiems. Kaip mums sekasi, parodys laikas. Labai džiaugiuosi aktyviu bendruomenės jaunimu, bus kam mus pakeisti.“

Pirmininkė dėkojo aktyviausiems bendruomenės nariams, o bendruomenė dėkojo jai už ilgametį nuoširdų darbą. Sakoma, kad imant prisipildo rieškučios, o duodant – širdis. Atrodo, kad Družų bendruomenėje duodančių yra daugiau nei imančių.

Dviejų savaičių šventės organizatorių triūsas nebuvo veltui, surengta tikrai graži šventė. Smagu buvo susitikti ir pabendrauti su seniai matytais kraštiečiais, pasigrožėti gyvenviete, tiesiog pasilinksminti. Buvo gera. Lai gailisi tie, kurie nepanoro ar patingėjo atvykti, jie daug prarado. O tie, kas buvo šį kartą, atvyks ir kitą. Nei kiek tuo neabejoju . Tad iki pasimatymo po ketverių metų.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*