Naujausios žinios

„Medgrinda“ populiarina etnokultūrą

„Medgrinda“ – seniausias Lietuvoje medžio rąstais klotas kelias, rastas Kernavės piliakalnio papėdėje, Pajautos slėnyje. Šiuo vardu pasivadino Kernavės folkloro ansamblis, susikūręs apie 2012 m. vasario 5 d. ir atliekantis III–V a. po Kr. Laikotarpio muziką. Ansamblyje skamba sutartinės, naudojami senieji baltų instrumentai – ragai, kanklės, būgnai, skudučiai.

„Medgrindoje“ dalyvauja jaunimas ir vyresnio amžiaus žmonės, kuriems etnokultūra yra jų gyvenimo dalis. Įgyta patirtis, išmoktas repertuaras, kalendorinių švenčių samprata padeda geriau suvokti save, padeda bendrauti tarpusavyje, siekti supratimo ir pagarbos sau, šeimai, draugams. Vidutinės ir vyresniosios kartos atstovai ansambliui suteikia išminties, tvirtybės ir stabilumo jausmo. Visi jie – puikūs tradicinės etnokultūros puoselėtojai ir skleidėjai. Kiekviename renginyje galime žavėtis jų išraiškingais pasakojimais, aktoriniais gebėjimais, energingais šokių judesiais ir skambiomis, iš širdies sklindančiomis melodijomis.

Liaudies daina, šokis, muzikavimas tradiciniais liaudies instrumentais – visa tai susijungia į darnią „Medgrindos“ bendruomenės visumą. Folkloro ansamblio misija – rekonstruoti, tęsti ir populiarinti krašto senosios kultūros muzikines tradicijas, papročius, laiduoti etninės kultūros prieinamumą edukaciniais renginiais. Tad mūsų repertuare yra Širvintų krašto, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų tradicinės lietuvių liaudies dainos, šokiai, rateliai, žaidimai, tautosaka. Ypatingą vietą „Medgrindos“ repertuare užima seniausias muzikinio folkloro sluoksnis – sutartinės bei ankstyvosios muzikinės sandaros kūriniai. Neapseiname ir be kapelijos, kurioje smuikai, armonika, būgnas ir kt. „Medgrinda“ aktyviai koncertuoja, organizuoja kalendorines šventes ir vakarones. Kol žmonės švenčia senąsias metų švenčių ciklo šventes, tol tradicijos negęsta. Kolektyvas sąmoningai ragina žmones prisiminti ir atgaivinti kadaise buvusius, bet jau užmarštin keliaujančius papročius. Kasmet Kernavėje organizuojame kalendorines ir paprotines šventes: Advento – Kalėdų, Užgavėnių, Atvelykio, Rasos, Rugiapjūtės pabaigtuvių, Rudens lygiadienio šventes, tradicinių šokių vakarones.

Ansamblio ateities planuose – plėsti etnokultūrą puoselėjančių ir vertinančių žmonių ratą, tarptautinių projektų organizavimas, aktyvi koncertinė veikla, kompaktinės plokštelės įrašai.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*