Naujausios žinios

Moteriškų partijų galybė

Nomedos Drazdienės piešinys

Straipsnis buvo išspausdintas rugsėjo 19 d. laikraščio „Širvis“ 36-ame šių metų numeryje.

Mielieji, turiu jums prisipažinti, jog gyvenimas ir mane, seną vilką, vis kažko naujo pamoko. Jau kadų kadais girdėdavau senus žmones kalbant, kad ko negali patsai nelabasis, tą be vargo pasieks moteris. Feminisčių pramanas, sakydavau ir pašaipiai nusijuokdavau. Bet, kai miestelio valdyti stojo moterys, pašaipas teko pamiršti ir pripažinti, kad senoliai, kaip visada, buvo teisūs. Moterys išties gali viską ir dar daugiau.

Štai kad ir mūsų valdovė skaidriausioji: pabodo senoji partija, kurioje ji politinę karjerą pradėjo, tai bemat sugalvojo judėjimą kurti. Pamatė, kad judėjimas šviesios ateities link juda ne taip sparčiai, kaip norėtųsi, tai ir naujos partijos traukinin spėjo įšokti. Ir ne viena, o su visu pulku šviežiai iškeptų šviežios partijos atsidavusių narių. Politinis užnugaris naujiems rinkimams užtikrintas – ir ne kitaip. Na, valdovės drąsa ir ryžtu jau seniai įsitikinom, bet kad josios užvaduotoja ir bendražygė ne mažiau smarvės (pačia geriausia prasme, tikrai) turi, tai daugumai buvo naujiena. Kai garsios partijos garsusis „anūkas“ sumanė mūsų valdovės užvaduotoją it musę iš barščių iš partijos gretų išspriegti, tai galvojom, kad jau dabar ji su jokiomis tokiomis organizacijomis jokio reikalo nenorės turėti. Na, nebent po valdovės globėjišku skvernu (persiprašau, norėjau pasakyti sparnu) įsitaisys ir tūnos taip iki geresnių laikų. O ji ėmė štai ir driokstelėjo. Ne, naujos partijos nesukūrė, bet įstojo į tokią, apie kurią niekas nieko niekada negirdėjo. Ir narių joje turbūt ne daugiau, nei pas žmogų pirštų priskaičiuotum ir josios idėjinis vadas niekam negirdėtas, nelyg koksai Pilypas iš kanapių iššokęs. Tai bent drąsa moteriškės: juk dabar iki rinkimų reikia tą partiją iš užmaršties miego prikelti. Reikia naujų narių pririnkti ir tą niekam nežinomą darinį padaryti populiariu ir įdomiu. Ypatingi sunkumai laukia naujų narių paieškose, juk viską iniciatyvioji valdovė jau susirinko į savąją kompaniją. Girdėjau andai, kad žmonės ištisais kaimais kaimeliais ten į narius rašėsi, net nežinodami, kad tokiais taps, nes valdovės vasalai vieniems aiškino, kad jie už skirtą labdarą parašą deda, arba valdovei kolektyvinę padėką už jos dėmesį ir gerumą siunčia. O kai kurie netgi sakė parašą dėję, kad iš valdovės miestelio raktų beigi regalijų priešai neatimtų ir iš sosto be laiko neišverstų. Na, tokias erezijas išgirdęs ir ašai parašą dėčiau. O gal ir padėjęs esu, reikės pasitikrinti. Vienas pilietiškas žmogus andai aiškino, kaip tai galima padaryti, reikės tais patarimais pasinaudoti. Būti partijos nariu gal ir nieko blogo, kol neateina laikas nario mokesčio mokėti. Nors valdovė gal už savuosius valdinius pati sumokės, iš savo rinkimų sąskaitos tam lėšų skirs, kad jie ir toliau ramioje nežinioje gyventų ir josios vardą šlovintų.

Taigi, nelengva dalia užvaduotojos laukia ir kaip jai padėti ašai negaliu sugalvoti. Tegaliu palinkėti sėkmės ir dar kartą pasidžiaugti moteriška galybe. Per vienerius metus jos sukūrė naują partiją ir nubraukė užmaršties dulkes nuo senosios. Ar per šimtą savivaldos metų nors vienas valdžios vyras padarė ką nors panašaus? Ne, o štai moterys padarė ir dabar yra patenkintos savimi. Ar tokiomis liks ir toliau, laikas parodys.Ar toji partijų ir judėjimų gausa mums reikalinga? Aišku, ne. Bet ne dėl mūsų jos kuriamos, tad nieko čia ir nebepakeisim. Ašai taip mintiju: be galo tų partijų prisidauginti negalės. Netrukus visi, norėdami to ar nelabai, būsime į jų gretas suregistruoti, tuomet nebelikus narių, savaime nebesikurs ir partijos. O mums, mielieji, tai tik į naudą. Mažiau partijų, mažiau pažadų ir populizmo. O ir ką jos begali pažadėti? Kad ir kokios naujos partijos ateitų, kad ir ką bežadėtų, geriau nuo to nebus. O jei ir išeis kas nors gražaus, tai ne mums ir ne dėl mūsų. Kad ir kokios naujos partijos kuriasi, jų giedamos giesmės yra senos, daug kartų girdėtos ir nuvalkiotos. O taip norėtųsi ką nors naujo išgirsti…

Jūsų Varpininkas – senų partijų ir naujų giesmių gerbėjas

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*