Naujausios žinios

Neįgaliųjų draugija aptarė ataskaitinių metų veiklą

Janina PUKIENĖ

Straipsnis buvo išspausdintas gegužės 2 d. laikraščio „Širvis“ 17-ame šių metų numeryje.

Balandžio 27 dieną Širvintų rajono Neįgaliųjų draugijos nariai rinkosi į ataskaitinį susirinkimą. Pradėdama susirinkimą, draugijos pirmininkė Stanislava Maslinskienė pranešė, kad per metus netekta 24 draugijos narių. Jų atminimas buvo pagerbtas tylos minute.

Rajono Neįgaliųjų draugija vienija 478 narius. Per metus jos gretas papildė 22 naujokai. Veikia dienos užimtumo centras, neįgalieji gali pasinaudoti dušu, skalbykle, masažo įrengimais. Kad draugija reikalinga, liudija vis didėjantis lankytojų skaičius. Dažnai naudojamasi ir pavėžėjimo paslauga, neįgaliesiems tai labai aktualu. Jie dėkingi vairuotojui Donatui Paupliui. Populiari ir reikalinga drabužių taisymo paslauga, už kurią ačiū taria Aldonai Kavaliukienei. Visišką negalią turintys draugijos nariai gali pasinaudoti asmeninio asistento paslaugomis.

Siekiant aktyvinti draugijos veiklą ir plėsti paslaugų ratą, buvo pateikti trys projektai, juos finansavo valstybės biudžetas ir rajono savivaldybė.

Džiugu, kad ir negalios kamuojami žmonės nenuleidžia rankų, stengiasi pagyvinti savąją kasdienybę. Netruko norinčių pailsėti Šventojoje, kur tradiciškai vykstama kasmet. Buvo organizuotos dvi išvykos į muzikinius renginius Vilniuje ir Kaune. Daug dalyvių sukvietė tradicinė sporto šventė, vykusi „Atžalyno“ progimnazijoje. Sportininkų komanda vyko į zoninę šventę Elektrėnuose, iš ten grįžo su apdovanojimais.

Draugijos narių tarpe netrūksta auksarankių meistrų: mezgėjų, nėrimo, siuvinėjimo mėgėjų, dailės mylėtojų. Jie renkasi pasimokyti, pasidalinti patirtimi, organizuoja darbų parodas. Rankdarbių mėgėjus konsultuoja savanorės, vadovaujamos Aldonos Petkevičiūtės.

Draugijos nariai dėkingi psichologei Kristinai Šironienei ir kitiems lektoriams už įdomias ir naudingas paskaitas.

Pagrįstai Neįgaliųjų draugija didžiuojasi savo ansambliu „Viltis“, pernai atšventusiu gyvavimo 25-metį. Vadovaujami Nijolės Vitkauskaitės, ansamblio nariai reguliariai repetuoja ir nemažai koncertuoja. Per ataskaitinį laikotarpį koncertuota ne tik rajone, bet ir už jo ribų. „Viltis“ dalyvavo ne vienoje zoninėje ir respublikinėje apžiūrose, kur pasirodyta visai neprastai. Ir šio susirinkimo pabaigoje ansamblis susirinkusiems draugijos nariams padovanojo puokštę skambių dainų. Vienas ansamblio pradininkų ir kūrėjų Nikodemas Kisielius papasakojo, kad iš pirmojo vyrų sąstato šiandien jis vienas belikęs. Galingo balso savininkas ponas Nikodemas taip pat padainavo susirinkusiems.

Nebe pirmus metus gyvuoja tradicija sveikinti narius jubiliejinių gimtadienių proga. Tokių per metus būta net 40.

Tiek draugijos pirmininkės Stanislavos Maslinskienės, tiek revizijos komisijos pirmininkės Danutės Pavasarienės perskaitytos ataskaitos buvo vienbalsiai patvirtintos.

Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) vardu Neįgaliųjų draugiją sveikino ir už bendradarbiavimą dėkojo Levutė Vitienė ir Regina Kuorienė. Saldžiąja dovana nešinos į susirinkimą atėjo Savivaldybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, merės padėjėja Janina Greiciūnaitė ir rajono tarybos narė Daiva Puzinienė. Tardama sveikinimo žodį, Administracijos direktorė nudžiugino žinia, kad draugija turėtų gauti naują autobusiuką neįgaliųjų pavežėjimui. Žinia sutikta plojimais.

Po oficialiosios dalies susirinkusieji neskubėjo skirstytis, bendravimas tęsėsi prie arbatos puodelio.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*