Naujausios žinios

Širvintose edukacinis renginys pedagogams

Vilniaus teritorinės darbo biržos Širvintų skyriuje gegužės 8 dieną buvo surengtas pirmasis praktinis edukacinis seminaras „Šiuolaikinės karjeros orientyrai: galimybės ir sprendimai“ Širvintų rajono mokyklų pedagogams, dirbantiems mokinių ugdymo karjerai ir planavimo srityje. Pagrindinis šio susitikimo tikslas buvo aptarti bei analizuoti šiuolaikinės karjeros modeliavimo aspektus individualiu lygmeniu, o taip pat tobulinti mokytojų ir karjeros specialistų kompetencijas pristatant šiuolaikines karjeros kūrimo galimybes ir jauno žmogaus (vyresnių klasių mokinių) priimamų sprendimų iššūkius. Juk ekonominiai, socialiniai ir technologiniai pokyčiai lemia kiek kitokį darbo organizavimo pobūdį visuomenėje. Kaip nurodo kai kurie mokslininkai (Korsakienė, Smaliukienė, 2014), pokyčiai, vykstantys organizacijų lygmeniu, reiškia, kad vis mažiau organizacijų gali suteikti garantijas darbuotojams visą gyvenimą dirbti ir siekti stabilios karjeros vienoje vietoje. Todėl vis daugiau dėmesio skiriama ne tradicinei karjerai, kuri suprantama kaip vertikalus progresas vienoje organizacijoje, bet paties asmens sąmoningai plėtojamai karjerai.

Seminare dalyvavo pedagogai tiek iš Širvintų rajono, tiek ir iš Ukmergės profesinio rengimo centro. Pradedant šį renginį, Vilniaus teritorinės darbo biržos Širvintų skyriaus vedėja S. Žedavainienė visus dalyvius aktyviai kvietė glaudesniam tarpusavio bendradarbiavimui ir ieškoti bendrų sąlyčio taškų padedant jaunam žmogui tinkamai priimti savo karjeros sprendimus, o specialistė A. Adomavičiūtė pristatė esamas jaunimo užimtumo programas parodant įvairias galimybes jaunam žmogui pasinaudoti skirtingomis paramos formomis. Širvintų raj. savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriaus vyr. specialistė Gintarė Preikšaitienė aptarė jaunimo įsitraukimo ir dalyvavimo įvairiose veiklose aktualijas bei iššūkius.

Savo įžvalgomis karjeros modeliavimo klausimais dalijosi ir diskusijai kvietė seminaro svečiai iš Vilniaus – VšĮ „Vilniaus verslo kolegija“ (lekt. D. Vilčinskaitė, lekt. T. Butvilas, studentai K. Noreikaitė ir O. K. Chukwukelue – „KC“); taip pat ir iš Kauno – VšĮ „Synergy LT“ (psichologė, psichoterapeutė A. Žvikaitė).

Diskusijų provokacijai atsiliepė ir seminaro dalyviai pateikdami savo asmenines patirtis dirbant su mokiniais bei ieškojo sprendimų, įgalinančių šių dienų jauną žmogų sąmoningai ir konstruktyviai pasirinkti savitus karjeros kelius bei kurti pridėtinę vertę pirmiausiai savo artimiausioje aplinkoje.

Tikimasi, tokio edukacinio pobūdžio seminarus organizuoti kelis kartus metuose ir paversti tai gražia bendradarbiavimo tradicija su švietimo srities specialistais siekiant vieningo tikslo – jauno žmogaus kryptingo orientavimo(-si) asmeninės karjeros projektavime.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*