Naujausios žinios

Nuo sausio 1 dienos keičiasi socialinių išmokų dydžiai

Asociatyvi nuotrauka

„Širvio“ informacija

Nuo 2020 m. sausio 1 dienos keičiasi tam tikrų socialinių išmokų dydžiai, bus mokamos naujos išmokos. Taip pat 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Išmokų vaikams įstatymo pakeitimai, kuriais siekiant mažinti vaikų skurdą ir socialinę atskirtį, didinama finansinė parama vaikus auginančioms šeimoms. Kadangi dauguma išmokų mokamos už praėjusį mėnesį, didesnio dydžio išmokos bus mokamos 2020 m. vasario mėnesį.

Didėja išmokos šeimoms

Vaiko pinigai (universali išmoka vaikui) – 60,06 Eur (2019 m. – 50,16 Eur), Vaiko pinigai (universali išmoka vaikui) neįgaliam, gausios ir nepasiturinčios šeimos vaikui – 100,23 Eur: 60,06 Eur + 40,17 Eur), (2019 m. – 70,30 Eur: 50,16 Eur + 20,14 Eur).

Gausi šeima – 3 ir daugiau vaikų.

Nepasiturinti šeima – kai pajamos vienam šeimos nariui neviršija 250 Eur neįskaičius vaiko pinigų ir 15–35 proc. darbo užmokesčio.

Vaiko pinigai skiriami ir mokami kiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų arba iki nepilnametis vaikas pripažįstamas emancipuotu ar sudaro santuoką ir emancipuotam ar susituokusiam nepilnamečiui vaikui arba vyresniam kaip 18 metų asmeniui, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai. Išmokų vaikams įstatyme nustatytas išmokos vaikui mokėjimas iki 21 metų, nes pagal Švietimo įstatymą (14 str. 6 d.) mokiniai, turintys labai didelių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, bendrojo ugdymo mokyklose (klasėse), skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, gali mokytis iki 21 metų. Todėl, siekiant užtikrinti visiems vaikams vienodas sąlygas gauti vaiko pinigus iki jie baigs bendrojo ugdymo programą (t. y. įgys vidurinį išsilavinimą), išmoka vaikui mokama iki 21 metų.

Jeigu dėl išmokos vaikui skyrimo buvo kreiptasi 2019 m. ir išmokos mokėjimo laikotarpis nepasibaigęs, nuo 2020 m. sausio 1 d. iš naujo teikti prašymo dėl išmokų nereikia. Išmokų dydžiai nuo 2020 m. sausio 1 d. bus perskaičiuoti automatiškai

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai, kuri neturi sukaupusi pakankamo socialinio draudimo stažo, kad gautų motinystės išmoką iš „Sodros“ – 250,77 Eur (2019 m. – 76 Eur).

Didėja išmokos Tikslinių kompensacijų gavėjams

Tikslinių kompensacijų bazės dydis nuo 2020 sausio 1 dienos yra 117 Eur. (2019 m. – 114 Eur).

Šias kompensacijas gauna neįgalieji, kuriems nustatyti specialieji poreikiai. Tai yra papildoma išmoka, mokama kartu su socialinio draudimo arba šalpos pensija. Tokias kompensacijas šalyje gauna apie 93 tūkst. asmenų.

Padidinus tikslinių kompensacijų bazės dydžius, žmonėms, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, tikslinė kompensacija padidėjo 3,3 euro, o antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis – 1,8 euro.

Žmonėms, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis tikslinė kompensacija didės 7,8 euro, o tiems, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis – 5,7 euro.

Didėja išmokos kitiems gavėjams

Valstybės remiamų pajamų dydis (VRP), nuo kurio priklauso teisė į piniginę socialinę paramą didėja iki 125 Eur (2019 m. – 122 Eur). Padidinus valstybės remiamų pajamų dydį, vidutinis socialinės pašalpos dydis padidėjo nuo 81,2 iki 83,2 euro. Tai reiškia, kad su valstybės remiamų pajamų dydžiu susijusias išmokas, socialinę paramą, kompensacijas ir socialines paslaugas papildomai gaus daugiau nei 16 tūkst. žmonių.

Bazinė socialinė išmoka (BSI) didėja iki 39 Eur (2019 m. – 38 Eur). Nuo jos priklauso visos socialinės išmokos: išmoka vaikui, išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui, išmoka nėščiai moteriai, globos išmoka, vienkartinė išmoka įsikurti, globos išmokos tikslinis priedas, išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, išmoka įvaikinus vaiką, vaiko laikinosios priežiūros išmoka, laidojimo pašalpa, parama palaikams parvežti, artistų kompensacinė išmoka, vaikų išlaikymo išmoka, socialinė parama mokiniams.

Šalpos pensijos bazės dydis didėja iki 140 eurų (2019 m. – 132 eurai).

Šio dydžio padidinimas palies apie 60 tūkst. šalpos pensijas gaunančiųjų: našlaičius, neįgalius vaikus, nuo vaikystės neįgalius suaugusius asmenis, kitus neįgaliuosius ir senatvės pensijos amžiaus sulaukusius žmones, kurie nesukaupė minimalaus stažo valstybinei socialinio draudimo pensijai gauti.

Šalpos išmokos užtikrina minimalias pajamas neįgalumo ar senatvės atvejais jokių pajamų negaunantiems arba labai mažas pajamas gaunantiems asmenims.

Naujoji išmokų rūšis – vaiko laikinosios priežiūros išmoka

Nuo sausio 1 d. pradedama mokėti naujoji vaiko laikinosios priežiūros išmoka.

Nustačius apsaugos vaikui poreikį, laikinai vaiką prižiūrinčiam asmeniui už kiekvieną laikinai prižiūrimą ar laikinai apgyvendintą vaiką bus skiriama iki 6 bazinių socialinių išmokų dydžio (BSI) išmoka per mėnesį tai yra 234 eurų išmoka per mėnesį. Išmokos dydis vaiko laikinosios priežiūros atveju bus apskaičiuojamas nuo ketvirtos vaiko laikinosios priežiūros dienos, o vaiką laikinai apgyvendinus pas fizinius asmenis – nuo pirmos vaiko laikino apgyvendinimo dienos, atsižvelgiant į vaiko laikinosios priežiūros ar laikino apgyvendinimo kalendorinių dienų skaičių. Vaiko laikinosios priežiūros išmoka skiriama ir mokama vaiką prižiūrinčiam asmeniui.

Daugiau informacijos:
Išmokų vaikams įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas (2019-04-26, Nr. XIII-2091);
Išmokų vaikams įstatymo pakeitimo įstatymas (2019-12-17, Nr. XIII-2693);

5 Comments on Nuo sausio 1 dienos keičiasi socialinių išmokų dydžiai

  1. Nepasiturinti šeima – kai pajamos vienam šeimos nariui neviršija 250 Eur neįskaičius vaiko pinigų ir 15–35 proc. darbo užmokesčio.Ką reiškia 15-35% darbo užmokesčio?

  2. Gyvenu viena, turiu bedarbio statusą jau 3 m biržoje, kokia galiu gauti pašalpa, ar parama iš Sodros?

  3. Esu vaiko prieziuros atostogose, vaikui 4 menesiai. I rankas gaunu 327€, vyras uzdirba minimuma. Ar yra galimybe gauti kokia pasalpa, jei taip, tai kokia?

  4. Laba diena-esu pensininke-gaunu 250 pensija ir nasles ismoka 28. Ar galiu gaut p?aramą

  5. Laba diena. Esu vaiko priežiūros atostogose. Gaunu 330€. Vyras nedirba. Auginame du vaikus. Už vieną gaunu alimentus 150€. Ar galiu gauti kokią nors pašalpą? Jei taip kokią ir kur kreiptis?

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*