Naujausios žinios

Pakeisti bendruomenės vaiko teisių apsaugos nuostatai

Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu (2015-09-24) buvo patvirtinti Bendruomenės Vaiko teisių apsaugos nuostatai.

Naujus nuostatus  per Tarybos posėdį pristatė Širvintų rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Ramunė Vidmantienė. Pirmiausia jos pasiteiravome, kokie pakeitimai buvo padaryti. R. Vidmantienės teigimu, ji nedalyvavo rengiant šiuos nuostatus, bet buvo informuota, kad pakeistas tik 6 punktas. Vietoje „Bendruomenės tarybos vardinę sudėtį tvirtina 4 metams Savivaldybės taryba“ įrašoma  „Bendruomenės tarybos vardinę sudėtį Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui tvirtina  Savivaldybės taryba.“

2015 m. rugpjūčio 12 d. Nr. A1-463 Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Algimantės Pabedinskienės įsakymu pavyzdiniuose nuostatuose šis punktas tikrai buvo pakeistas ( žiūrėti čia).

Palyginome senos redakcijos nuostatus su naujais ir pastebėjome esminį skirtumą. Naujos redakcijos nuostatuose vienas iš šios bendruomenės tarybos tikslų – (…) padėti Savivaldybei spręsti  „2.3. piniginės socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo klausimus.“ O vienas iš šios bendruomenės tarybos uždavinių ir funkcijų – „4.4. teikti Savivaldybės tarybai siūlymus dėl piniginės socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo derinimo šeimoms (…).“

Administracijos direktoriaus pavaduotoja E. Pečiukaitienė į klausimą, kodėl buvo įtrauktas šis punktas,  atsakė: „Mes pakeitėme nuostatus pagal pavyzdinius ministerijos nuostatus, šitas punktas juose yra.“ Paprašyta parodyti pavyzdinius nuostatus, tarnautoja savo segtuve jų nerado. Informuojame Širvintų rajono gyventojus ir Savivaldybės tarnautojus, kad Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrės patvirtintuose Pavyzdiniuose Bendruomenės vaiko teisių apsaugos nuostatuose tokių punktų NĖRA.

Savivaldybių bendruomenių vaiko teisių pavyzdinius nuostatus galite rasti čia,

Širvintų rajono Bendruomenės vaiko teisių apsaugos nuostatų naują redakciją galite rasti čia (žiūrėti Priedai 2-167)

Stebėsime naujos sudėties tarybos veiklą ir, sužinoję tikrąją priežastį įtraukti į Širvintų rajono savivaldybės Bendruomenės Vaiko teisių apsaugos nuostatus papildomus punktus, informuosime mūsų skaitytojus.

Už nuostatų pakeitimą balsavo 16 tarybos narių, susilaikė  2 opozicijos nariai.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*