Naujausios žinios

Skubos tvarka patvirtinta nauja Bendruomenės Vaiko teisių apsaugos tarybos sudėtis

Širvintų rajono savivaldybės Tarybos posėdžio metu (2015-09-24) buvo patvirtinta nauja Bendruomenės Vaiko teisių apsaugos tarybos sudėtis, kurioje vienintelei nevyriausybinei organizacijai atstovauja Darbo partijos Širvintų skyriaus iškeltas Tarybos narys Zenonas Miselis.

Už naują sudėtį balsavo 12 tarybos narių, susilaikė – 6.

Pagal Širvintų rajono savivaldybės Bendruomenės Vaiko teisių apsaugos nuostatų 10 punktą (nuostatus rasite čia, žiūrėti: Priedai 2-167) Bendruomenės tarybos nariais gali būti socialinis darbuotojas, socialinis pedagogas, pedagogas, vaikų psichiatras, pediatras, bendrosios praktikos gydytojas, kitas asmens sveikatos priežiūros specialistas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas vaikams, psichologas, teisininkas, Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojas, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus darbuotojas, seniūnijos seniūnas, teritorinės Darbo biržos atstovas, nepilnamečių reikalų policijos pareigūnas, vaiko globos (rūpybos) patirtį turintis vaiko globėjas (rūpintojas), vaikų (jaunimo) organizacijos ar (ir) mokyklos mokinių tarybos atstovas, su vaiko teisių apsauga susijusios nevyriausybinės organizacijos atstovas ar (ir) tradicinių bei valstybės pripažintų religinių bendruomenių atstovas, nevyriausybinių organizacijų, asociacijų, atstovaujančių šeimų interesams, atstovai, kitų įstaigų ir organizacijų atstovai.

Per Tarybos posėdį šio sprendimo projekto svarstymo metu opozicijos atstovė Elena Davidavičienė (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga) paklausė projektą pristatančios  Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjos Deimantės Oršauskaitės, kokiu būdu buvo kviečiami deleguoti kandidatai į narius iš asociacijų? Už D. Oršauskitę į šitą klausimą atsakė Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė teigdama:  „Kam buvo išsiųsti raštai, gavome atsakymus, tuos ir įrašėme į šitą naują sudėtį.“ Konkrečiai  kam, t. y. kokioms nevyriausybinėms organizacijoms  buvo išsiųsti delegavimo prašymai, tarybos posėdžio metu nebuvo įvardinta.

Išanalizavus naują Bendruomenės Vaiko teisių apsaugos tarybos sudėtį, paaiškėjo, kad į ją įtrauktas tik vienas nevyriausybinių organizacijų atstovas (naują Širvintų rajono savivaldybės Bendruomenės Vaiko teisių apsaugos tarybos sudėtį galite pamatyti čia).

Į naują tarybos sudėtį neįtrauktas nė vienas Širvintų rajono vaiko (-ų) globėjas (rūpintojas) ir nė viena nevyriausybinė organizacija, atstovaujanti šeimos interesams. Sąrašo gale įrašyta Vileikiškių kaimo bendruomenės valdybos pirmininko tarybos nario deleguoto nuo Darbo partijos Širvintų skyriaus  Zenono Miselio pavardė.

Į mums iškilusius klausimus prašėme atsakyti Administracijos direktoriaus pavaduotojos Elonos Pečiukaitienės:

Kokiu būdu  Zenonas Miselis buvo įtrauktas į Bendruomenės Vaiko teisių apsaugos tarybos sąrašą?

„Nevyriausybinėms organizacijoms delegavimo raštas buvo išsiųstas bendruomenei, kuri yra įsteigusi nevyriausybinę organizaciją – vaikų dienos centrą.“

Redakcijos „Širvis“ patikslinimas: pati Vileikiškių kaimo bendruomenė yra nevyriausybinė organizacija, kurios teisinė forma – Asociacija, ir kitos nevyriausybinės organizacijos ji nėra įsteigusi. Vileikiškių vaikų dienos centro veikla yra projektinė ir finansuojama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Vileikiškių vaikų dienos centras nėra įregistruotas kaip atskiras juridinis vienetas juridinių asmenų registre ir neturi nei atskiro kodo, nei atspaudo. 2015 metų gruodžio 31 d. baigiasi šio projekto sutartis, pasirašyta trims – 2013–2015 metams. Ar veikla bus tęsiama, sužinosime 2016 metų pradžioje.

Kodėl iš penkių veikiančių vaikų dienos centrų rajone nepasirinktas Širvintų miesto vaikų dienos centras, kuris veiklą vykdo daugiau kaip  20 metų, Bagaslaviškio vaikų dienos centras, kuris veiklą vykdo daugiau kaip 15 metų ar dar neseniai įsteigtas, bet labai aktyviai veikiantis Musninkų vaikų dienos centras?

Pasak Administracijos direktoriaus pavaduotojos, „buvo tikslas suburti tuos, kurie galėtų susirinkti greitai ir spręstų greitai kažkokius būtinus reikalus.“ Paprašius konkrečiai įvardinti tuos reikalus, atsakymo nesulaukėme.

Kodėl į tarybos sąrašą nėra pakviestas nė vienas globėjas?

Administracijos direktoriaus pavaduotoja E. Pečiukaitienė atsakė, kad šie nuostatų punktai nėra privalomi ir ji nematė reikalo įtraukti į tarybą globėjus, nes juos jungia kiti interesai.

Kodėl nebuvo suteikta galimybė deleguoti savo atstovus į tarybą kitoms nevyriausybinėms organizacijoms ir pasirinkta būtent Vileikiškių kaimo benruomenė?

Elona Pečiukaitienė: „Šitą klausimą komitete uždavė ir Tarybos narys V. Mateikia. Jam buvo atsakyta – kurkit nevyriausybines organizacijas ir jūs būsite pakviesti.“

Redakcijos pastebėjimas: visi Širvintų rajone veikiantys vaikų dienos centrai yra nevyriausybinės organizacijos. Į nevyriausybinių organizacijų sąrašą patenka: Širvintų rajono vaikų globėjų draugija, Šeimos pagalbos centras „Lašelis“, atstovaujantis šeimos interesams visame rajone.  Nė viena išvardintų nevyriausybinių organizacijų delegavimo prašymo negavo. Šis delegavimo klausimas nebuvo viešinamas.

Į klausimą, kas konkrečiai pasiūlė Zenoną Miselį į Bendruomenės Vaiko teisių apsaugos tarybą, Administracijos direktoriaus pavaduotoja E. Pečiukaitienė  atsakė: „Taip buvo nutarta bendru Administracijos sprendimu“.

1 Comment on Skubos tvarka patvirtinta nauja Bendruomenės Vaiko teisių apsaugos tarybos sudėtis

  1. Taiiip, prisigyvenom, kai reikia spręsti problemas, su kuriomis susiduria šeimos ir vaikai, visų akys krypsta į visuomenininkus … gal vaikas galėtų palankyti dienos centrą, kuris finansuojamas iš projektinių lėšų, gal girtaujantiems tėvams padėtų iš šio purvo pakilusių žmonių patirtis ir pagalba…, o kai sudalyvauti savivaldybės komisijoje, kur visuomenininkų balsas turėtų būti išklausytas, tai ačiū, nereikia. Oi, dar toli iki skaidrumo mūsų savivaldos džiunglėse.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*