Naujausios žinios

Paskutinis Tarybos posėdis buvo audringas

Kovo paskutinį ketvirtadienį vyko ketverius pastaruosius metus rajono gyventojų išrinktos ir dirbusios Tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo 16 Tarybos narių bei Vyriausybės atstovė Vilda Vaičiūnienė.

Pirmuoju klausimu buvo svarstoma Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorės I. Baltušytės-Četrauskienės 2018 m. veiklos ataskaita. Į klausimus, kuriuos uždavė du Tarybos nariai G. Jozonis ir V. Mateika, Administracijos direktorė atsakė nekonkrečiomis frazėmis: „… reikia žiūrėti ne tai ką rašo žiniasklaidoje, o kas yra realiai rodikliuose…“ arba „priemonės numatytos rekomendacijų plane“. Matyt, Administracijos direktorė, surinkusi daugiau rinkėjų balsų, nei pati jos vadovė Ž. Pinskuvienė, net pati nejaučia, kaip pradeda sirgti sužvaigždėjimo liga, o juk „žvaigždės“ neprivalo atsiskaityti paprastiems mirtingiesiems.

V. Šimonėlis atskleidė Administracijos klaidas

Pirmuoju klausimu prieš balsavimą pasisakė opozicijos lyderis V. Šimonėlis. Jis teigė, kad šioje kadencijoje komitetų posėdžiai, kurių metu turi būti sprendžiami visi iškilę klausimai prieš priimant vieną ar kitą sprendimą Taryboje, realiai nevyksta ir, jo nuomone, dauguma Tarybos narių net nežino už ką balsuoja. „Ataskaitoje rašoma, kad per tuos tris, beveik keturis, metus pasirašyta arba atlikta darbų beveik už 22 milijonus eurų. Iš tikro šios programos laikotarpiu pasirašytos beveik visos sutartys, kurių darba vyks iki 2023 metų. Mes galime deklaruoti patirtas išlaidas. Kitaip sakant, viskas yra pradėta skubant, be jokių techninių projektų, be nieko. Kadangi Savivaldybės tarybos nariai yra turto savininkai ir tokius dalykus turėtų žinoti, kad visi tie darbai nupirkti pačiu neefektyviausiu ir neracionaliausiu būdu – darbai su projektavimu. Nėra tikslių duomenų, kiek tai padidina sutarties vertę, gali būti nuo 10 iki 20 procentų. Paskaičiuokite nuo 18 milijonų 10 ar 20 procentų ir sužinosite, kiek Savivaldybė pinigų paleido vėjais.

Negana to, po tokių sutarčių pasirašymo, jos aplipinamos papildomais darbais. Tas, kas truputį išmano viešųjų pirkimų įstatymą, turėtų žinoti, kad tokio tipo sutartyse papildomų darbų neturėtų būti, nes jų kainos ir taip yra pakeltos, vertinant riziką apie 20 procentų. Viešųjų pirkimų tarnyba, atrinkusi ir patikrinusi 7 mūsų Savivaldybės atliktus viešuosius pirkimus, nustatė, kad visi patikrinti pirkimai yra atlikti pažeidus įstatymą…“ – kalbėjo Tarybos narys V. Šimonėlis.

Viešųjų pirkimų įstatymo 100 straipsnis nurodo, kad už visus nesižengimus atsako perkančioji organizacija, todėl kas po pirkimais pasirašo, tas kratytis atsakomybės negali. Taip pat V. Šimonėlis pabrėžė, kad Širvintose sumušti išlaidų rekordai statant Socialinį būstą, remontuojant jau esamus socialinius būstus bei Čiobiškio seniūnijos kelius. Opozicijos lyderis komentavo ir merės Ž. Pinskuvienės ataskaitą, kurioje buvo rašoma, kad 2018 m. birželio mėnesį atidarytas stadionas. „Visiškas nesusipratimas. Kaip įprasta, pastatytas objektas atidaromas tada, kai būna pasirašytas statybos užbaigimo aktas. Statybos užbaigimo akto birželio mėnesį nebuvo ir vėlyvą rudenį taip pat. Nežinau, ar jis yra dabar… Darbų be Savivaldybės tarybos pritarimo buvo nupirkta už 1 milijoną eurų. Buvo ir atvirkščiai. Taryba įpareigojo Administraciją atlikti tam tikrus veiksmus, o Administracija jų nevykdo. Pavyzdžiui, 2017 metais spalio 17 d. Taryboje buvo priimtas sprendimas paskelbti konkursą lopšelio / darželio „Boružėlė“ direktoriaus pareigoms eiti. Administracijos direktorei buvo pavesta organizuoti konkursą. Praėjo metai, bet aš negirdėjau, kad būtų paskelbtas koks nors konkursas…“ – komentavo V. Šimonėlis.

Jaunoji politikė parodė nepagarbą Tarybos nariui

Atsakydama į V. Šimonėlio kalbą, Ž. Pinskuvienė teigė, kad V. Šimonėlis privalės paneigti savo kalboje išsakytą frazę, kad visi darbai perkami be techninių projektų bei patvirtino, kad pati merė nedalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose.

Administracijos direktorė I. Baltašytė-Četrauskienė V. Šimonėlio kalbą pavadino visišku melu bei išvadino Tarybos narį žmogumi be sąžinės. Jaunoji politikė išdrįso prieš visus tiesioginiame eteryje akiplėšiškai „skelti“ moralą kone dvigubai už save vyresniam asmeniui bei liepiamuoju tonu nurodė patylėti. Galima tik spėlioti, kodėl jauna politikė prarado savitvardą ir taip nepagarbiai kalbėjo su patyrusiu politiku. Gal ir vėl koją pakišo sužvaigždėjimas.

Konfliktą sukėlė sprendimas apie kelius

V. Šimonėlis pasisakė ir kitu klausimu. Tarybai svarstyti buvo pateiktas sprendimo projektas dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2019 metais objektų sąrašo patvirtinimo.

Opozicijos lyderis, pasisakydamas tribūnoje, pareiškė, kad šis sprendimo projektas kone identiškas 2018 m. kovo mėnesio sprendimui.

„Yra 5 objektai turtui įsigyti ir trys objektai priežiūrai – duobėm palopyti ir žvyrkeliams greideriuoti. Turto akcininkai, t. y. Tarybos nariai, turėtų žinoti, kad be jų žinios yra nupirkti ir atlikti darbai, tai yra Juknonių kelias, Burniškių kelias ir Jaunimo gatvė. Sutartis antroje eilutėje buvo pasirašyta praėjusių metų kovo mėn. be Tarybos pritarimo ir jos vertė buvo 222 tūkst. eurų [red. pastaba. – V. Šimonėlis nurodė 187 tūkst. eurų, vėliau pataisė] ir priauginti papildomi darbai iki 147 tūkstančių. Iki šios dienos neapmokėta nieko ir dabar siūloma apmokėti apie 91 tūkstantį, skoloje dar lieka 130 tūkst. Šios dienos sąraše yra 485 tūkstančių eurų trūkumas ir tai už darbus, kurie yra atlikti ir neapmokėti. Pagal įstatymą privaloma apmokėti per trisdešimt dienų. Turime sąskaitų, neapmokėtų 2017 metais. Bendra jų vertė apie 800 tūkstančių…“ – kalbėjo V. Šimonėlis.

Atsakydama į šį pasisakymą, I. Baltušytė-Četrauskienė vėl nesuspindėjo mandagumu ir išvadino Tarybos nario pateiktus faktus pasapaliojimais. Pakėlusi balsą ji išliejo susikaupusį pyktį pasakydama, kad klausant V. Šimonėlio sapaliojimų taurė persipildė. Tuo tarpu Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja, paaiškino, kad įvardinti skolų skaičiai yra neteisingi. O merė Ž. Pinskuvienė pažadėjo su Tarybos nariu kalbėti kitokiais būdais.

Tuo tarpu posėdyje dalyvavusi Vyriausybės atstovė V. Vaičiūnienė mandagiai pratylėjo.

Daug diskusijų sukėlė PSPC bei Širvintų ligoninės direktorių ataskaitos

Tarybos posėdžio tiesioginėje transliacijoje geriausiai girdimi aukščiausius postus užimantys bei kalbantys iš tribūnos asmenys. Kiti gi tampa negirdimi. Daug klausimų uždavė Giedrius Jozonis, Rasa Tamošiūnienė, bet tiksliai jų klausimų skaitytojams perduoti neturime galimybės, nes dėl Savivaldybės tarybos posėdžių salės netinkamo įgarsinimo net stebintys posėdį tiesiogiai girdėti jų pasisakymų ar klausimų negali. Komentaro po vaizdo įrašo rašyti nebeleidžiama. Matyt todėl, kad jau buvau rašiusi, jog ne visi Tarybos nariai yra girdimi. Problema iki šiol neišspręsta, bet komentuoti nuo šiol nebėra galimybių.

Kiek geriau buvo girdimas V. Mateika. Jis klausė, kaip ketinama išspręsti ilgų eilių problemą, norint patekt pas PSPC gydytojus. Pats Tarybos narys atliko eksperimentą ir kovo 28 d. bandė registruotis pas savo gydytoją artimiausiam vizitui. V. Mateikai buvo skirtas vizitas balandžio 24 d. Tarybos narys patikino, kad tikrai netiesa, jog gyventojams tenka eilėje pas gydytoją laukti tris savaites. Jie, pasirodo, laukia keturias savaites, kad pakliūtų pas bendros praktikos gydytoją.

PSPC direktorė L. Braškienė, net pateikus konkretų faktą, neigė, kad pacientams tiek ilgai tenka laukti vizito pas gydytoją, ir patikino, kad pasitikslinusi sužinojo, jog laukimo laikas yra 5–6 dienos. Merė Ž. Pinskuvienė bandė V. Mateiką apkaltinti savo problemas sprendžiant Tarybos posėdyje. Tuomet Tarybos narys V. Mateika patikino, kad jis, registruodamasis pas gydytoją, tikrino informaciją, kurią jam pateikia nepatenkinti registravimo tvarka Širvintų rajono gyventojai.

Iš Ž. Pinskuvienės atsakymo tampa aišku, iš ko akiplėšiškumo ir netakto mokosi jaunoji politikė I. Baltušytė-Četrauskienė. Visų akivaizdoje Ž. Pinskuvienė išsireiškė, kad V. Mateikai tikrai reikia pasitikrinti ir po trumpos pauzės pridūrė: „…dabar tymų protrūkis.“

Tarybos posėdyje buvo svarstyti bei priimti 54 projektai. Likusius aktualiausius klausimus bei Tarybos narių pasisakymus apžvelgsime kitame laikraščio „Širvis“ numeryje.

taryba

1 Comment on Paskutinis Tarybos posėdis buvo audringas

  1. https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/del-opozicijos-izeidimo-degutiene-apskunde-jakeliuna-etikos-sargams.d?id=80865011#cxrecs_s
    Siūlau pasekti gerbiamos politikės pavyzdžiu ir kreiptis dėl mūsų sužvaigždėjusių politikių elgesio įvertinimo. Nedaug skiriasi nuo Jakeliūno. Tiek praėjusios, tiek šios kadencijos opozicijos tarybos nariai yra išrinkti rajono gyventojų ir nepagarba jiems, yra nepagarba juos išrinkusiems. Taigi ponios, išmokit tvardytis, kai girdit nemalonią tiesą. Čia jums ne proletariato diktatūra, kur sprendė įbauginta dauguma. Lietuvoje, ačiū dievui, demokratinė santvarka.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*