Naujausios žinios

Rugpjūčio 10 d. sušaukiamas Tarybos posėdis

Širvintų rajono savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės 2017 m. rugpjūčio 03 d. potvarkiu Nr. 6-41, 2017 m. rugpjūčio 10 d. 10.00 val.  sušaukiamas Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl UAB „Širvintų vandenys“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 4 d. sprendimo Nr. 1-103 „Dėl didžiausio leistino Širvintų rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Dalia Maleckaitė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

 1. Dėl Daivos Vinciūnienės atleidimo iš Širvintų rajono švietimo centro direktoriaus pareigų.

Pranešėja – Dalia Maleckaitė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

 1. Dėl Daivos Vinciūnienės atleidimo iš laikinai einančios Širvintų meno mokyklos direktoriaus pareigų.

Pranešėja – Dalia Maleckaitė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

 1. Dėl Daivos Vinciūnienės paskyrimo į Širvintų meno mokyklos direktoriaus pareigas.

Pranešėja – Dalia Maleckaitė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Pranešėja – Ieva Kananovič, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

 1. Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Širvintų rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų skyriaus vedėja.

 1. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis įgyvendinant projektą „Palankių sąlygų vyresnio darbingo amžiaus asmenims dalyvauti savanoriškoje veikloje ir ilgiau išlikti aktyviems darbo rinkoje sudarymas“.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų skyriaus vedėja.

 1. Dėl UAB Širvintų komunalinio ūkio reorganizavimo prijungimo būdu prijungiant prie UAB ,,Širvintų šiluma“.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl pritarimo UAB ,,Širvintų šiluma“ visuotiniame akcininkų susirinkime svarstomais klausimais.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jį perduoti viešajai įstaigai Pirminės sveikatos priežiūros centrui.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jį perduoti viešajai įstaigai Širvintų ligoninei.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansavimo pajamų ir išlaidų planavimo, lėšų apskaitos, vykdymo ir kontrolės, ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėjas – Ričardas Putrimas, Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo pavaduotojas.

 1. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo.

Pranešėjas – Vytautas Šuminas, Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vyresnysis specialistas.


Sprendimų projektus galite rasti čia.

Tiesioginę posėdžio transliaciją galėsite stebėti čia.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*