Naujausios žinios

Rugsėjo 20 d. sušaukiamas Tarybos posėdis

Širvintų rajono savivaldybės merės Ž. Pinskuvienės 2018 rugsėjo 13 d. potvarkiu Nr. 6-42,  2018 m. rugsėjo 20 d. 16.00 val.  sušaukiamas Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. 1-24 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. 1-93 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

 1. Dėl pavedimo Jūratei Stankevičienei laikinai vykdyti Širvintų r. Gelvonų gimnazijos direktoriaus funkcijas.

Pranešėjas – Justinas Kontrimavičius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotojas, laikinai einantis Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pareigas.

 1. Dėl pavedimo Dianai Mičelienei atlikti Administracijos direktoriaus funkcijas.

Pranešėjas – Justinas Kontrimavičius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotojas, laikinai einantis Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pareigas.

 1. Dėl patalpos ploto, skirto pastatyti kavos aparatą, nuomos.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl patalpų nuomos Valstybinei gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl gatvės pratęsimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigų klasių, grupių ir mokinių skaičiaus 2018-2019 mokslo metais patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. 1-208 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausiai leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų meno mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Širvintų sporto centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2008 m, spalio 28 d. sprendimo Nr. 1-244 „Dėl užmokesčio už vairavimo kursus“ pakeitimo.

Sprendimų projektus galite rasti čia.

Tiesioginę posėdžio transliaciją ir įrašus galėsite stebėti čia.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*