Naujausios žinios

Savivaldybė teikia tik panašias paslaugas

Asociatyvi nuotrauka

„Širvio“ informacija

„Širvis“ jau 2019 m. spalio mėnesį rašė apie Lietuvoje įgyvendinamą projektą teikti asmeninio asistento paslaugą neįgaliesiems. Šia tema susidomėjome, kai paaiškėjo, kad tik Širvintų rajono ir Neringos miesto savivaldybėse ši paslauga nebus teikiama. Aiškinomės, kodėl mūsų savivaldybė atsisakė šios paslaugos. Pasirodo, vienintelė priežastis – nėra poreikio. Nors kalbinta neįgali moteris tvirtino kitaip. Be to, asmeninio asistento paslauga būtų finansuojama Europos Sąjungos lėšomis iki 2021 m., o neįgaliam asmeniui ji būtų nemokama, teikiama septynias dienas per savaitę ir iki 4 val. per dieną.

Į „Širvio“ redakciją kreipėsi skaitytoja klausdama, ar Širvintų rajone teikiama asmeninio asistento paslauga, ar ji galėtų tapti slaugomo šeimos nario asmenine asistente. Akivaizdu, kad viešojoje erdvėje dažniau skelbiama informacija apie asmeninį asistentą pasiekė širvintiškius ir ši paslauga yra reikalinga.

Redakcija kreipėsi į Savivaldybę teiraudamasi, galbūt situacija pasikeitė ir asmeninio asistento paslauga vis dėlto teikiama. Taip pat pasidomėjome, kokių paslaugų galėtų pasiūlyti, kad palengvintų skaitytojos rūpestį ir slaugą šeimos nariu.

Socialinės paramos skyriaus atsakyme teigiama: „Poreikis asmeninio asistento paslaugai buvo nustatomas įvertinus Širvintų r. savivaldybės administracijos ir Širvintų r. savivaldybės socialinių paslaugų centro gautus gyventojų prašymus. Atkreipiame dėmesį, kad Širvintų rajone yra teikiamos analogiškos paslaugos neįgaliesiems. Širvintų r. neįgaliųjų draugija įgyvendina socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą, kurio viena iš veiklų – individuali pagalba neįgaliajam. Teikiant šias paslaugas organizuojamas neįgaliųjų savarankiškumo kasdienėje veikloje įgūdžių (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, maisto ruošimas, elgesys prie stalo, biudžeto planavimas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas maisto prekių parduotuvėse, naudojimasis viešuoju transportu, orientavimasis ir judėjimas aplinkoje bei naudojimasis techninės pagalbos priemonėmis, mokymasis pažinti ir valdyti ligą ar negalią ir pan.) formavimas ir (ar) atkūrimas, socialinių įgūdžių (gebėjimas ieškoti pagalbos, prisitaikyti prie naujų situacijų, įtraukimas į bendruomenės veiklas, ryšio su artima aplinka užmezgimas ir palaikymas, dalyvavimas bendruomenės gyvenime ir pan.) stiprinimas ir ugdymas. Ši veikla apima pagalbą neįgaliajam lankantis užimtumo, ugdymo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose įstaigose.

Taip pat teikiama pagalba ir neįgaliųjų šeimos nariams, dirba psichologas ir gydytojas savanoris. Organizuojami grupiniai ir individualūs psichologiniai užsiėmimai.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą įgyvendina ir VšĮ LASS šiaurės rytų centras, teikiantis individualią pagalbą neįgaliesiems, turintiems regos negalią, ir jų šeimos nariams.“

Aiškaus atsakymo, kodėl asmeninio asistento paslauga neteikiama, taip ir negavome, nors irgi klausėme. Taip pat domėjomės, kaip buvo organizuojama apklausa dėl asmeninio asistento poreikio rajone. Paaiškėjo, kad biurokratiniu būdu – pateikiant prašymus. Nors viešos informacijos, skelbimo teikti prašymus asmeninio asistento paslaugai gauti Širvintų rajono savivaldybės interneto svetainėje neaptikome. Galimai skelbimas buvo viešojoje erdvėje, bet baigėsi laikas ir dingo. Bet, pavyzdžiui, Palangos miesto savivaldybė drauge su partneriu pranešimą teikti prašymus naujai paslaugai gauti paskelbė įvairiose žiniasklaidos priemonėse ir jį dar ir dabar galima rasti interneto erdvėje. Informaciniame pranešime nurodoma, kad prioritetas yra teikiamas tiems, kas mokosi ugdymo įstaigose, siekia gyventi savarankiškai (išėjusiems iš stacionarios globos įstaigų), laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje (iš jų prioritetą teikiant laukiantiems eilėje gauti stacionarios socialinės globos paslaugas), paaiškinama, kokia tai paslauga, kaip ji teikiama, kaip ją galima gauti.

Deja, Širvintų rajono savivaldybė, kaip teigiama atsakyme, pasirinko teikti analogiškas paslaugas. Nors Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 1-19 patvirtintame „Širvintų rajono savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų plane“ teigiama, kad „Numatoma kooperuoti ir reikiamai naudoti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Savivaldybės biudžeto, socialinių paslaugų įstaigų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kt. finansavimo šaltinių lėšas“. Akivaizdu, kad galima ir reikalinga asmeninio asistento paslauga, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis, Širvintų rajono savivaldybė nepasinaudos ir prarado galimybę parodyti dar vieną tinkamą rūpestį rajono gyventojais ir įstaigomis, kurioms ši paslauga ir skiriamos lėšos būtų labai vertingos.

Pagaliau straipsnį norisi baigti Širvintų rajono savivaldybės 2019 m. socialinio paslaugų plano vizija ir tikėtis, kad ne skambius žodžius skaitome, o bus įgyvendinta: „Širvintų rajono savivaldybės ateinančių trejų metų socialinių paslaugų plėtros vizija – didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir užtikrinti kokybiškas socialines paslaugas visiems savivaldybės gyventojams pagal jiems nustatytą poreikį. Išplėtotas socialinių paslaugų tinklas tenkins visų bendruomenės narių socialinių paslaugų poreikį, sumažės savirealizacijos, savipagalbos, socialinės atskirties ir užimtumo problemos.“

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*