Naujausios žinios

Širvintų parapijoje naujas kunigas

Naujasis kunigas Adomas Adukauskas

Šį sekmadienį Čiobiškio bažnyčioje Šv. Baltramiejaus atlaidai. O Bagaslaviškio Švento Kryžiaus Atradimo bažnyčioje nemažesnis įvykis. Šv. Mišias aukojo naujai paskirtas kunigas Adomas Adukauskas iš Lenkijos.
Sakydamas pamokslą, kunigas Adomas pirmiausia padėkojo dekanui Leonui Klimui už šiltą ir malonų priėmimą. Po to trumpai prisistatė: gimė ir augo Lenkijoje. Seneliai lietuviai gyveno Punske. Vasarodamas pas juos, Adomas išmoko kalbėti lietuviškai, tačiau mokykloje ir kunigų seminarijoje mokėsi lenkų kalba. Širvintų parapija – tai antroji parapija jauno kunigo biografijoje. Prieš tai kunigavo Elko parapijoje. Kalbėdamas kunigas Adomas atsiprašė susirinkusių tikinčiųjų už galbūt neteisingai ištartus žodžius.
Bagaslaviškiečiai šiltai priėmė naująjį kunigą. Sveikindama kunigą Adomą, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus lietuvių kalbos mokytoja Edita Rutkauskienė pabrėžė, kad kunigas puikiai kalba lietuviškai.
Bagaslaviškio Gyvojo rožinio pirmininkė Elena Pakalnienė pakvietė visus susirinkusius prie parapijos namų, kur naujasis kunigas turėjo pasodinti jo atvykimą priminsiančią gėlę. Gėlės pasirinkimą nulėmė pavadinimas – „Nepalik“. Tai lyg įpareigojimas naujam kunigui – nepalikti šios parapijos. „Mes tik sutinkam ir palydim kunigus. Šis tepasilieka ilgam“, – kalbėjo E. Pakalnienė.
Vakarines Šv. Mišias Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje taip pat aukojo kunigas Adomas. Jam talkino iš Lenkijos atvykęs buvęs mūsiškis kunigas Povilas Slaminis. Dabar kunigas Povilas pas mus svečias. Jis Kaišiadorių vyskupo parėdymu perkeltas į Punsko parapiją.
Kunigas Adomas tarp Lenkijos kunigų geriausiai moka lietuviškai, todėl buvo paskirtas į Širvintas, kad patobulintų lietuvių kalbą, nes ateityje, jei tektų dirbti Punske ar Suvalkuose, galės lengvai bendrauti su lietuviais parapijiečiais. Tačiau tai tolima ateitis, o šiandien ir bagaslaviškiečiai, ir širvintiškiai džiaugiasi jaunu kunigu, linki jam stiprybės ir gerų darbų savo senelių žemėje.

Nuotraukos Valdos Patinskienės

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*