Naujausios žinios

Spausdinto žodžio galia

Nomedos Drazdienės piešinys

Straipsnis buvo išspausdintas gegužės 9 d. laikraščio „Širvis“ 18-ame šių metų numeryje.

Mielieji mano, su džiaugsmu konstatuoju, kad laisvo žodžio padėtis miestelyje sparčiai gėrėja. Gerai pamenu, kai valdovės kadencijos pradžioje netikėtai, nelyg Pilypas iš kanapių, išdygo naujas laikraštukas, tai valdovės valdomas ir godojamas, beigi finansiškai iš biudžeto dosniai remiamas oficiozas vardu „Varnalėšų istorijos“ juodu ant balto parašė, kad tai tualetinis popierius. Naujokai tylomis prarijo tą apibūdinimą ir nei leidyba, nei prekyba dėl to nesustojo. Tada valdovė kiekviena pasitaikiusia proga (o progų jai nemažai pasitaiko) ėmėsi tąjį leidinį, o drauge ir visus kitus (tik ne savąsias „varnalėšas“), garsiai ir nesivaržydama vadinti „purvasklaida“. Teko ir prie to priprasti, o jau mažiau reikšmingi epitetai, tokie, kaip nevykėliai, nemokšos, nežurnalistai, tai išvis pro ausis praslysdavo ir atmintyje neužsilikdavo.

Tai tęsėsi netrumpai. Bet, kaip sakoma, kai yra pradžia, tai turės būti ir pabaiga. Štai neseniai valdovė surengė pokalbių šou, liaudyje žinomą kaip „ataskaita miestelėnams“. Nuskambėjo ir šiame šou žodžiai apie spaudą, kaipgi be to. Kad ir kokia nemiela toji spauda būtų, bet norisi, kad ir ji aprašytų valdovišką monospektaklį – benefisą. Tai štai šiame ataskaitiniame šou nuskambėjo naujas nemylimos žiniasklaidos apibūdinimas. Pavadinta ji sienlaikraščiu. Pagalvokit patys, koksai ilgas kelias nueitas: nuo tualetinio popieriaus ir purvasklaidos, iki sienlaikraščio. Girdėjau, kai kas jau prognozuoja, kad kitamet, pristatant naują ataskaitą, ko gero, jau ir laikraščiu tasai leidinys bus pavadintas. Na, prognozuoti kolei kas nesiimu, bet ir padaryti žingsniai didžiai džiugina ir ne kitaip.

O kai pati valdoviškiausioji valdovė šitaip į aukštumas pakylėja, tai ir visiems valdiniams šis spaudos organas pasidaro reikšmingas. Ir tiek, mielieji, jo reikšmė išauga, kad kiekvienas susitikimas su jo darbuotojais budria akimi užfiksuojamas ir po to ilgai aptariamas ir nagrinėjamas. Iš kur tai žinau? Iš liaudies, mielieji, iš eilinių miestelėnų vis nugirstu. Andai neseniai užsuko į svečius Pranutės giminaitė. Eilinė moterėlė, dirbanti eilinį darbelį eilinėje miestelio įstaigoje, tiesą sakant, visiškai nereikšmingoje. Bet tai nereikšmingai įstaigėlei vadovauja labai susireikšminusi persona, kuri stebi ir fiksuoja kiekvieną savųjų pavaldinių judesį. O toji bėdulė Pranės giminaitė vieną gražią dieną susitiko su to mūsų aptariamo progresuojančio leidinio žurnaliste. Ne tik susitiko, bet ir pasikalbėjo. Vidury baltos dienos, matant kiekvienam smalsiam miestelėnui. Todėl nenuostabu, kad, kol moterėlė pasiekė savo darbovietę, josios viršininkė jau žinojo apie šį susitikimą ir visa net spirgėjo iš nekantrumo. Pasikvietė ji moteriškaitę „ant kilimėlio“ ir bandė iškvosti, apie ką toji galėjo kalbėtis su „neteisinga“ spauda. Ir taip moterėlė teisinosi, ir kitaip išsisukinėjo, vis vien turėjo papasakoti pokalbio turinį su mažiausiomis smulkmenomis, dar ir tai, ko nebūta, pridėjo – dėl viso pikto, kad maža nepasirodytų. Už tokį atvirumą, jos buvo pasigailėta ir pritaikyta švelniausia nuobauda. Bet kitą kartą, viršininkė tvirtai pažadėjo, lauks daug rimtesnės sankcijos. Nes spausdintas žodis turi didelę galią, ypač tasai, kuris valdoviškos malonės stokoja. Tad lojalūs valdiniai su nelojalia spauda neturi kalbėtis nei apie orą, nei apie tvorą, kad nebūtų jų žodžiai atspausdinti ir išplatinti. Miestelyje gali būti platinamas tik valdoviškas žodis. O valdovė, turiu pastebėti, kad ir didina tos neklusnios spaudos rangą, bet su jos atstovais nesikalba ir netgi iš nuotraukų ištrina. O jei nesikalba valdovė, tai kokią teisę turi kalbėtis nereikšmingi valdiniai? Teisingai, jokios. Todėl pabaigai mano tėviškas patarimas: norit ramiai gyventi, nesikalbėkit su spauda. Kol nebus nurodyta kitaip. Išsišokėlių laukia kenkėjų ir skundikų likimas. Nes ištartas žodis žvirbleliu išlekia ir išspausdintas jaučio pavidalu sugrįžta – didelis ir galingas.

Jūsų Varpininkas – netariantis žodžio be reikalo ir leidimo

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*