Naujausios žinios

Su senjorų diena!

Spalio 1-oji skambėte skambėjo nuo sveikinimų ir linkėjimų senjorams. Šia švente džiaugėsi ir Širvintų bočiai.

„Gerbiamieji senjorai,

Ši diena mums visiems yra atmintina, nes 1990 m. gruodžio 14 d. Jungtinių tautų organizacijos Generalinė asamblėja paskelbė spalio 1-ąją Tarptautine pagyvenusių žmonių diena. Dar 1982 m. Vienoje buvo patvirtinta tarptautinio senėjimo problemų sprendimo programa, o 1991 m. Generalinė asamblėja patvirtino rezoliuciją, kurioje išdėstytas požiūris ir į senatvės problemas, ir nuostatai, kurių patariama laikytis visoms šalims.

Šią dieną skatinama atkreipti dėmesį į senėjimo problemas, pagyvenusių žmonių gyvenimo sąlygas, ugdyti jaunų žmonių pagarbą senyvo amžiaus žmonėms.

Gyvenimo tėkmė mus visus neša į ramų, dosnų ir išmintingą brandos užutėkį. Taip jau lemta, kad jaunas žmogus negali išlikti, tačiau prabėgę metai apdovanoja kitkuo – gyvenimiška patirtimi, nuveiktų darbų vaisiais, pasiekimų džiaugsmu. Kiekvienas savaip džiaugiamės savųjų dešimtmečių derliumi.

Kad esate aktyvūs ir veiklūs, liudija jūsų neišsenkančios idėjos, energija, optimizmas, nuolatinis prasmingų darbų siekis, iniciatyvos.

Šiandien nuoširdžiai linkiu jums brangiausio turto – sveikatos, artimų žmonių meilės ir dėmesio, jaunatviško aktyvumo dalyvaujant visuomeniniame gyvenime. Jauskitės jauni, būkit laimingi, reikalingi ir suprasti. Su švente, mielieji!“ – plojimais buvo sutikti l. e. „Bočių“ pirmininkės Reginos Ambrazienės sveikinimo pagyvenusių žmonių dienos proga žodžiai. Nurimus plojimams pirmininkė visiems priminė: „Nors bažnyčioje meldėmės už mirusius, išėjusius iš mūsų tarpo, tačiau dabar kviečiu juos dar kartą prisiminti ir pagerbti tylos minute“.

Kokia šventė be muzikos, muzikantų, dainininkų? Pasveikinti senjorų sugužėjo rajono neįgaliųjų ansamblis „Viltis“, kuriam vadovauja Nijolė Vitkauskaitė. Ansambliui akompanavo nepakeičiami armonikininkai Jonas Romaška ir Pranas Vrubliauskas. Ansamblio vadovė nuoširdžiai ir šiltai pasveikino senjorus jų šventės proga, o ansamblio dainuojamos dainos žodžiai „…Sakyk sakyk, kodėl tie metai bėga, / Kodėl jaunystė mūsų nerami, / Kodėl gyvenimas taip greit prabėgo, / Bet mes širdy vis liekame jauni…“ Ne vien širdy jauni bočiai. Jaunai atrodančios gražios, pasidabinusios, besišypsančios moterys, elegantiški, mandagūs vyrai – pavydėk, imk pavyzdį, jaunime. Kaskart, kai susirenka rajono senjorai, stebiuosi jų energija, geranoriškumu, savitarpio bendravimu. Kas išlikę nuo jaunystės, tas nepasimiršta – tad ir senatvė traukiasi šalin.

Tad „Vilties“ išdainuoti žodžiai labai tiko švenčiantiems senjorams.

Rajono savivaldybės Administracija taip pat pasveikino susirinkusius. Neliko pamirštas vienintelis jubiliatas – Algis Grybkauskas apdovanotas gėlių puokšte ir vos ne šimto balsų atliktu „Ilgiausių metų“.

Už gražiai serviruotų kavinės „Lelija“ stalų įsitaisę bočiai juokavo, šnekėjosi vaišindamiesi kvapnia kava ir pyragaičiais. Smagias melodijas išvingiavo šaunuoliai muzikantai. Koncertą pratęsė moterų duetas Ingrida Didžiokienė ir Vilma Gudeikaitė. Dainininkės parinko bočiams jų jaunystės laikų dainas. Maloni nostalgija jaunystei. Dainuojančiam duetui pritarė ir švenčiantys bočiai. Dar ilgai privalo jaunais būti mūsiškiai bočiai, to jiems linkėjo visi sveikintojai. Tad reikia tesėti gerus palinkėjimus.

Nuotraukos autorės

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*