Naujausios žinios

Supermoteris

Varpininkas

N. Drazdienės koliažas

Su praėjusia Motinos diena, mielosios. Tikriausiai tai pats kilniausias, pats sunkiausias ir ilgiausiai trunkantis darbas, nes jis tęsiasi visą gyvenimą. Tik vat šiemet, kad jį kur bala, virusas koją ir šiai šventei pakišo. Visos mamos buvo priverstos suaugusių vaikų sveikinimus per telefonus ar kompiuterius žiūrėti ir su artimaisiais per nuotolį bendrauti. Uždrausta ir viskas, ne kitaip, nepasiginčysi su ponu iš Vilniaus, jis aukštai sėdi, jam geriau matosi. Bet čia pas mus, juk visai kitaip yra, čia mūsuose kitaip įstatymai veikia, gal kokia sakau ypatinga zona esame. O kaip ne ypatinga, žinoma, kad nepaprasta.

Jau vien valdovės skaidriausiosios apsireiškimas mūsuose kaip iškreipia sistemą, juk su jos žinia lapai krenta, su jos žinia žmonės keliasi ir į darbus eina, tai negi kokie įstatymai, nuleisti iš viršaus, atsilaikys. Suprantame mes visa tai ir didžiuojamės savo ganytoja, valdove skaidriausiąja. Taigi karantinas, karantinas, karksi per visas laidas televizoriuje, o ašai jums pasakysiu, kad nieko baisaus ir tas karantinas, svarbiausia – kas laivą vairuoja per audrą. Taigi mūsų valtis plaukia vairuojama užkietėjusios ir daug visko mačiusios valdovės skaidriausiosios, todėl galime būti ramūs, kad virusas irgi yra apžabotas ir valdomas. Ir ne kitaip, o jei kas drįsta abejoti, lai pasižiūri šios ar praeitos savaitės įvykius ir patys įsitikins.

Argi, sakau, kas drįstu vykti karantino metu su visa kapelija kažkur į karalystės užkampį, sveikinti daugiavaikės mamos. Lietuvos Prezidentas ir tasai atšaukė visus renginius, susijusius su Motinos diena, pabijojo, o štai valdovė mūsų skaidriausioji su plačia šypsena (savaime suprantama, kad savo akimis mačiau ir kaukė jos neslėpė, ašai juk patikimas ir paskalomis netikintis šioks toks apžvalgininkas, ir neoficialus valdovės patarėjas esu), su dovanomis ir gėlėmis bei dvaro damomis, su gyva muzika ir muzikantais graudino vienos mūsų karalystės motinos širdį. Ar esmė ten ta kaukė, ar dar kokia nors dezinfekcinė priemonė, juk reikia žiūrėti giliau, į reikalo esmę. Juk taip buvo parodytas begalinis rūpestis ir pagarba Mamai, juk tikslas visada pateisina priemones. Kuris dar vadas iki valdovės skaidriausiosios ir po jos karaliavimo dar drįs taip pasielgti. Čia tik jinai, čia tik josios galybė tokius didžius darbus gali padaryti ir prieš visokius virusus atsilaikyti, o gal net ir jį įveikti.

Juk neatsitiktinai senelių namuose buvo bepasirodąs virusiokas, ir ką? Na taip, viena močiutėlė iškeliavo pas Abraomą, duok Dieve, jai dangų, bet juk kaip aiškėja, ne nuo šio virusioko. Ar tai, sakysite, ne stebuklas? Va ką reiškia laiku ir vietoje duoti nurodymai: vienas du ir prašom – dezinfekcija įvykdyta, analizai iš visų paimti, kamera pastatyta ir tvarka įvesta. Kiek visa tai truko? Pakankamai trumpai, it burtų lazdele mostelėjus. O rezultatas?! O rezultatu net patys Vilniaus ponai ar ponios liko sužavėti – stebuklas, ne kitaip.

Ir sakyk, kad valdovė mūsų skaidriausioji neturi antgamtinių galių. Turi, oi ir dar kokių, bet turi ir dar kai ko. Žinoma, turi žmogiško kuklumo ir nemėgsta pagyrų. Juk toks įvykis su laiminga pabaiga, būtų bet kuriam valdovui galvą susukęs, o čia va prašom, tik kai jau patys globos namai buvo prisigyrę, kad niekas nieko nerado ir antrą kartą, valdovė skaidriausioji tarsi tarp kitko, nesigirdama, kad tai jos nuopelnai ir šalto bei aštraus proto dėka buvo išvengta baisių pasekmių, teparašė, kad džiugi žinia. Bet ir vėl tuojau pat įspėjo (kur, sakau, šiais laikais randasi tokie vadovai, kurie rūpintųsi, kas atrodytų visai nesvarbu, saugoja mus, varguolius) pareikšdama didžiulį nusivylimą ir motinišką rūpestį, kad nebuvo ištirti visi gyventojai, kad bus neramu eiti darban, kad, kol nebus šimtu procentų įsitikinta dėl viruso nebuvimo, nebus rami josios širdis. Skaičiau ir jaučiau, kad tuojau susigraudinsiu, tuojau imsiu Aukščiausiojo šauktis ir padėkos himnus traukti. Kur tai matyta, kad tokie dalykai ant žemės dėtųsi.

Taigi, mielieji mano, neeiliniai įvykiai, neeiliniai įrodymai, nepaprastais laikais gyvename. Gerai, bent, sakau, kad buvo kamera pasirūpinta fiksuojant dokumentinius kadrus ir dabar liks istorinė medžiaga apie gelbėjimo operacijos darbus ateities kartoms, koks didis valdovės skaidriausiosios akiratis. Manau, kad mažiausiai koks nors Holivudo režisierius turėtų ir filmą susukti apie jąja, ką jau kalbėti apie vietinius menininkus, o pavadinimas galėtų būti „Supermoteris: nugalėk arba dėk į kelnes“. Dėl autorystės bus galima susitarti, jei labai tiks, nebrangiai pasidalinsiu ir kitais variantais, turiu jų ne vieną, kai šalia tokia valdovė, tai visos čakros veriasi ir tiek minčių, tiek idėjų, tiek visko, kad nespėji sugaudyti.

Šilto ir svarbiausia sveiko jums pavasariško įkvėpimo…

Jūsų Varpininkas

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*