Naujausios žinios

Susitikime dėl Meno mokyklos – pažadai be skaičių ir grasinimas „išpurkšti“

Merė Ž. Pinskuvienė tildo reorganizuojamos Širvintų meno mokyklos mokytojus ir netgi jiems netiesiogiai grasina.

2015 metų rugpjūčio 19 d. Širvintų rajono savivaldybės posėdžių salėje vyko karštas susitikimas dėl Savivaldybės plano prijungti Meno mokyklą prie Švietimo centro ir pavadinti ją Švietimo centro meno mokykla. Susitikimą iniciavo merė Živilė Pinskuvienė. Susirinkime dalyvavo merė Živilė Pinskuvienė, Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, Švietimo centro direktorė Daiva Vinciūnienė, Meno mokyklos direktorius Gintaras Pauliukonis, Širvintų rajono profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Rita Kairienė, teisininkas Petras Grėbliauskas, Tarptautinė sekretorė Daiva Kvėdaraitė, Meno mokyklos mokytojai, Švietimo centro darbuotojai ir mokyklą lankančių vaikų tėvai.

Švietimo centro direktorė Daiva Vinciūnienė pristatė planuojamo reorganizuoti Švietimo centro struktūrą. Po reorganizacijos Švietimo centras turės tris padalinius. Prie šiuo metu jau esamų Neformalaus vaikų ir suaugusiųjų ugdymo skyriaus ir Pedagoginės psichologinės tarnybos prisijungs Švietimo centro meno mokykla.

Širvintų meno mokykla įsteigta 1965 metais spalio 1 d. ir iki 2003 metų veikė kaip Širvintų muzikos mokykla. Vėliau mokykla įgyjo meno mokyklos statusą. Šiais metais spalio mėnesį mokykla, kaip atskira institucija, būtų šventusi savo veiklos 50-metį.

Nuo rugpjūčio 31 d. Gintaras Pauliukonis savo noru atsistatydina iš Meno mokyklos direktoriaus pareigų. Šioje mokykloje G. Pauliukonis dirbo nuo 1990 metų, o nuo 2001 metų vadovavo mokyklai. Nuo rugsėjo mėnesio 1 d. į šias pareigas laikinai eiti paskirta Švietimo centro direktorė Daiva Vinciūnienė, žinoma kaip socialdemokratė ir Darbo partijos atstovo miesto Taryboje Alfonso Romo Maršalkos dukra.

Paaiškinimai – be konkrečių skaičių

Pastarosios žinios apie reorganizaciją meno mokyklą lankančių vaikų tėvams ir mokytojams buvo netikėtos, todėl gausiai susirinko į susitikimą ir bandė išsiaiškinti, dėl ko vyksta reorganizacija. Ž. Pinskuvienės teigimu, reorganizacija bus vykdoma siekiant neformaliojo ugdymo proceso Širvintų rajone vientisumo bei prieinamesnių vaikams paslaugų. Šis sujungimas leistų rašyti projektus paramai gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Pasak Ž. Pinskuvienės, 2014–2020 m. dižiausias dėmesys bus skiriamas neformaliam švietimui. „Ateina dideli pinigai, kuriuos mūsų rajonas turi įsisavinti“,  – taip teigė rajono merė.

Meno mokyklos mokytoja Elžbieta Lazauskytė merės paklausė, kaip bus su mokyklos statusu, mat jungiamos skirtingos institucijos. Meno mokykla šiuo metu dirba pagal ilgalaikes formalųjį švietimą papildančias ugdymo mokyklų programas, vykdomas sisteminis mokymas, o Švietimo centre vykdomas tik neformalus švietimas, kurio pagrindas – trumpalaikės programos. Merė Ž. Pinskuvienė atsakė, kad mokyklos statusas išliks. Mokytoja Aldona Ragelskienė valdžios atstovų paprašė nurodyti, kokiame rajone Lietuvoje tokia reforma jau yra įgyvendinta ir meno mokykla veikia sėkmingai. Daiva Vinciūnienė kaip pavyzdžius pateikė Radviliškio švietimo ir sporto paslaugų centrą ir Visagino kūrybos namus. Jos susikūrusios kaip neformalaus ugdymo paslaugas teikiančios įstaigos ir šiuo metu jas baigę ugdytiniai gauna Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus pažymėjimus.

Merė Ž. Pinskuvienė patikino visus, jog jos tikslas, kad vaikai gautų gerą išsilavinimą, todėl nesvarbu, kokį statusą turės mokykla. Be to, ji pasiūlė priimti visus vaikus, net tuos 6, kuriems šiemet neliko vietos ir jie nebuvo priimti į Meno mokyklą. Nors mūsų rajonas yra vienas pirmųjų priimančių tokį reorganizacijos sprendimą, Ž. Pinskuvienė tikino žinanti, ką daro ir esanti garantuota savo sprendimo sėkme.

Tėvai paklausė, ar taip taupomos lėšos. Administracijos direktorė I. Baltušytė-Četrauskienė atsakė, kad taip pat bus sutaupytos lėšos: liks vienas direktorius, vienas buhalteris ir vienas ūkvedys. Širvintų meno mokyklos sekretorės-bibliotekininkės teigimu, meno mokyklos direktorius, buhalterė, ūkvedė ir elektrikas-darbininkas jau pateikė prašymus išeiti iš darbo savo  noru.

Merė tikino, kad liks visi mokytojai, vaikai gaus tokius pat Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus pažymėjimus, jiems bus suteikta galimybė mokytis groti naujais instrumentais. Vis dėlto kokie būtent instrumentai bus perkami nė vienas iš valdžios atstovų neįvardijo.

Keli tėvai paklausė, ar merė sutvarkys šildymo klausimą, nes žiemą vaikams tenka groti pirštinėmis. Merė atsakė, kad tėvai turi susitarti tarpusavyje. Ji teigė girdėjusi šūksnių iš salės, kad pastato remontuoti nereikia.

Administracijos direktorė kreipėsi į mokytojus norėdama pridurti, kad dabar naujų instrumentų ir dailės reikmenų nupirkti negalės, nes buvęs direktorius Gintaras Pauliukonis atleistai mokytojai Ritai Barauskaitei, dirbusiai Meno mokykloje 30 metų, užuot sumokėjęs 2 mėnesių išeitinę išmoką, skyrė 6 mėnesių. Direktorius G. Pauliukonis bandė apsiginti sakydamas, kad mokytoja tarėsi su Švietimo ir mokslo ministru ir teisininkais. Bijodamas teismo, jis nepaklausė Administracijos direktorės I. Baltušytės-Četrauskienės žodinio nurodymo ir skyrė R. Barauskaitei 6 mėnesių išeitinę išmoką.

Teismai merei nebaisūs

Merė pareiškė, kad teismų bijoti nereikia. Ir pateikė neseniai atleisto iš Širvintų kultūros centro direktoriaus pareigų Eriko Druskino atvejį. E. Druskinas, netekęs Širvintų kultūros centro direktoriaus pareigų, padavė į teismą merę Ž. Pinskuvienę ir reikalauja panaikinti merės jam skirtą nuobaudą – atleidimą, taip pat – kompensuoti patirtą materialinę bei moralinę žalą. Merė įsitikinusi, kad E. Druskinas pats turės sumokėti teismo išlaidas ir padengti išlaidas advokatui. Būdamas direktoriumi, kaip akcentavo merė, „nusipirko sau naują kompiuterį ir telefoną“. E. Druskinas pakomentavo, kad kompiuterį pirko ne sau, o įstaigai ir tam lėšų skyrė rajono Taryba. Išlaidos naujam kompiuteriui buvo numatytos iki jam tampant direktoriumi. Pirkdamas kompiuterį jis net sugebėjo sutaupyti nemenką sumą ir įstaigai bei darbuotojams galėjo nupirkti legalias kompiuterinės „Microsoft Windows“ ir „Microsoft Office“ programas, nes iki šiol Kultūros centro darbuotojai naudojosi nemokamomis demonstracinėmis versijomis arba nelegaliomis programomis. Telefono tikrai neįsigijo, darbui naudojo savo asmeninį telefono aparatą.

Būsima laikinai einanti meno mokyklos direktoriaus pareigas Daiva Vinciūnienė pareiškė, kad nuo rugsėjo 1 d. vaikai mokysis pagal naujas programas, kurios bus sudarytos pagal naujausias neformaliojo vaikų švietimo mokykų ir formalųjį švietimą papildančių ugdymo mokyklų programų sudarymo rekomendacijas. Daiva Vinciūnienė pristatė meno mokyklos viziją, kurioje atsispindėjo papildomos specialybės ir skyriai – teatrinio meno ir choreografijos. Keli mokytojai  paklausė, iš kur bus gauta lėšų, kurių nuolatos trūko, naujoms specialybėms, jei iki šiol niekada darbuotojai neturėjo tiek valandų, kiek rekomenduoja Švietimo ir mokslo ministerija. Į šį klausimą D. Vinciūnienė neatsakė.

Merė pradėjo vardinti, kiek nuo rugsėjo mėnesio teks mokėti paskolų ir palūkanų bankui už abejotinai iškilusius pastatus ir įkurtų etatų išlaikymui. Buvo paminėtas Bartkuškio daugiafunkcinis centras bei ten dirbantys 6 kūrikai ir mokyklos valgyklos statybos Barskūnuose. Barskūnų lietuvių-lenkų pagrindinės mokyklos valgyklos statybai Širvintų rajono savivaldybė buvo nusprendusi paimti 650 tūkstančių litų (daugiau kaip188 tūkst. eurų) paskolą. Visas statybos išlaidas turėjo padengti Savivaldybė. Šių metų liepos 23-ąją Širvintų rajono savivaldybės tarybos dauguma priėmė sprendimą sustabdyti Barskūnų lietuvių-lenkų pagrindinės mokyklos valgyklos priestato statybos darbus. Iki šio sprendimo  pusė statybos darbų jau buvo padaryta ir daugiau nei pusė projekto lėšų išmokėta.

Mokytojai įspėti tylėti

Baigdama diskusiją merė Ž. Pinskuvienė kreipėsi į meno mokyklos mokytojus su prašymu nekelti šaršalo kaip širšių lizde, kitaip, pasak merės, ji tą lizdą išpurkš. Tėvai pareiškė, kad merė grasina mokytojams, tačiau ji atsakė, jog tai nebuvo grasinimas. Širvintų rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos pirmininkas, tarybos narys, Lietuvos laisvės sąjungos Širvintose atstovas Vidmantas Mateika merės šios viešai išsakytos frazės nekomentavo ir patarė žmonėms, dalyvavusiems ir girdėjusiems šią frazę, kreiptis į etikos komisiją raštu.

Po šio susitikimo keli pakalbinti tėvai jautėsi ramiau, nes mano, kad merė įvykdys savo pažadus ir išlaikys mokyklos statusą, mokytojų kolektyvą, senieji instrumentai bus palaipsniui keičiami naujais, vaikai gaus tuos pačius baigimo pažymėjimus ir ateityje dar galės rinktis naujų specialybių, tokių, kaip gitaros, fleitos, trimito, obojaus ar klarneto.

Mokytojai atvirai kalbėti nepanoro, bet asmeniniuose pokalbiuose dauguma mokytojų  išsakė jaučią nerimą dėl mokyklos statuso išlikimo ir dėl savo darbo vietos išlaikymo. „Juk merė aiškiai pasakė, jeigu jai kas nepatiks –  išpurkš“, – šnabždėjosi mokytojai.

Atsakymų nesulaukiame

Šių metų rugpjūčio 26 d. „www.sirvis.lt“ redakcija raštu kreipėsi į Širvintų rajono savivaldybę ir užklausė, pagal kokias konkrečiai programas rajone planuojama įsisavinti lėšų ir kiek neformalaus ugdymo plėtrai įgyvendinti; kiek konkrečiai sumažės (bus sutaupyta) lėšų, skirtų mokyklos administravimui, įskaičiuojant išeitines išmokas; ar planuojama steigti papildomų etatų, pavyzdžiui, direktoriaus pavaduotojo Meno mokyklos padaliniui.

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 6 straipsnyje teigiama, kad Valstybės pareigūnai, atsisakydami teikti informaciją viešosios informacijos rengėjui (jo atstovui), ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai praneša jam raštu, nurodydami atsisakymo priežastį. Jokio raštiško atsisakymo „www.sirvis.lt“ negavo. To paties  įstatymo  10 straipsnyje numatoma, kad į klausimus apie įstaigos funkcijas, struktūrą informacija pateikiama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Rugpjūčio 31 d. telefonu vyriausioji specialistė ryšiams su visuomene Aušrinė Miliukaitė-Janovskienė atsakė, kad kol kas neturinti atsakymų. Jų nepateikė vadovė. Prašė paskambinti kitą dieną. Rugsėjo 1 d. atskymas  nebuvo pateiktas.

Tą pačią rugpjūčio 26 dieną „www.sirvis.lt“ išsiuntė klausimus Švietimo ir mokslo ministerijai. Norėjome išsiaiškinti, ar tikrai Meno mokykla, tapusi Švietimo centro padaliniu, nepraras mokyklos statuso ir vaikai, baigę ją, gaus Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus pažymėjimus.

[peg-image src=“http://lh3.googleusercontent.com/-qQU-6x7Qf7I/VeYNZ2kYSiI/AAAAAAAAAEQ/S6taQ_JtLnk/s144-o/DSC03912.JPG“ href=“https://picasaweb.google.com/115795536838592631999/MenoMokykla#6189649475663317538″ caption=“DSC03912.JPG“ type=“image“ alt=“DSC03912.JPG“ image_size=“4912×3264″ ] [peg-image src=“http://lh3.googleusercontent.com/-A4G2K5_Eedo/VeYNYFBy1yI/AAAAAAAAAEM/jcDUlC65_lE/s144-o/DSC03909.JPG“ href=“https://picasaweb.google.com/115795536838592631999/MenoMokykla#6189649445185050402″ caption=“DSC03909.JPG“ type=“image“ alt=“DSC03909.JPG“ image_size=“4912×3264″ ] [peg-image src=“http://lh3.googleusercontent.com/-TP1B62E2dCw/VeYNYkseSiI/AAAAAAAAAEU/fVZkRQZyNJM/s144-o/DSC03906.JPG“ href=“https://picasaweb.google.com/115795536838592631999/MenoMokykla#6189649453685557794″ caption=“DSC03906.JPG“ type=“image“ alt=“DSC03906.JPG“ image_size=“4912×3264″ ] [peg-image src=“http://lh3.googleusercontent.com/-ciV4ygdBoNs/VeYNYwGY2fI/AAAAAAAAAEE/OLheVFFOTE0/s144-o/DSC03905.JPG“ href=“https://picasaweb.google.com/115795536838592631999/MenoMokykla#6189649456747043314″ caption=“DSC03905.JPG“ type=“image“ alt=“DSC03905.JPG“ image_size=“4912×3264″ ] [peg-image src=“http://lh3.googleusercontent.com/-jAfG9L9m090/VeYNQBRla7I/AAAAAAAAAEY/YvfhUiu9K2Q/s144-o/DSC03905.JPG“ href=“https://picasaweb.google.com/115795536838592631999/MenoMokykla#6189649306738584498″ caption=“DSC03905.JPG“ type=“image“ alt=“DSC03905.JPG“ image_size=“4912×3264″ ] [peg-image src=“http://lh3.googleusercontent.com/-vd2dIWrjSmc/VeYNQOlSJwI/AAAAAAAAAD0/OrIfpuybw-o/s144-o/DSC03902.JPG“ href=“https://picasaweb.google.com/115795536838592631999/MenoMokykla#6189649310310868738″ caption=“DSC03902.JPG“ type=“image“ alt=“DSC03902.JPG“ image_size=“4912×3264″ ]

13 Comments on Susitikime dėl Meno mokyklos – pažadai be skaičių ir grasinimas „išpurkšti“

 1. Labai norėčiau, kad šiuo klausimu ( dėl Meno mokyklos reorganizavimo)savo nuomonę oficialiai išsakytų Švietimo skyriaus vedėja Regina Jagminienė

 2. Lietuvos Laisvės Sąjunga o ne Liberalų ir centro sąjunga,

 3. Va čia tai bent merė – naikina švietimą užsimojus iš peties ir dar su grasinimais ,,išpurkšiu“. Va čia tai tikrai kaip buvo žadama prieš rinkimų dieną ,,Jūsų merė“.

 4. Keista, kad visi „savo noru“ išeina iš darbo. Galima pagalvoti, kad Širvintose atsirado tūkstantis laisvų, gerai apmokamų darbo vietų.

 5. Visų pirma ačiū už laisvai kvėpuojantį laikraštį. O dėl reorganizacijų, tai manau, kad jos reikalingos tik tam, kad į vadovų kėdes būtų susodinti savi klapčiukai. Net jei kuris vadovas ir nepergeriausiai atlieka savo darbą, reikia kelti jam uždavinius, leisti dirbti, o tik paskui, jei nesusitvarko, galvoti apie jo pakeitimą. Man tik nuostabu, kad visi taip lengvai traukiasi iš kelio. Žmonės, eidami į susitikimą su ponia mere imkit kokią nors garsą įrašančią priemonę, drąsiai dėkit ją ant jos stalo ir dar įspėkit, kad pokalbis bus įrašomas ir tik po to kalbėkitės, nes kitaip nieko negalėsit įrodyti. Negi taip lengvai leisim sugriauti tai, kas pasiekta kruopščiu daugelio sąžiningų žmonių darbu?

 6. Iš tikrųjų, jei norima sutaupyti, tai reorganizuoti reikėtų Švietimo centrą, nes, sumažėjus mokytojų skaičiui ir keičiantis mokytojų kvalifikacijos tobulinimo politikai, Švietimo centrai tampa našta savivaldybei, juos reiktų stambinti, nes mokytojai daugiausia turėtų mokytis pačioje mokykloje. Bet Širvintų valdžia bando elgtis kitaip – bet kokia kaina išsaugoti darbietei Daivai darbo vietą, sujungdami viską į Švietimo centrą. Tai nėra gera praktika, ir sutaupyti nieko nepavyks. Įvedamas neformaliojo švietimo krepšelis, tai norinčių semtis iš krepšelio visada atsiranda, šiuo konkrečiu atveju – Švietimo centro direktorė ir jos komanda. Meno mokyklai vadovavo profesionalas, bet Širvintoms profesionalų nereikia.

 7. „Jokio raštiško atsisakymo „www.sirvis.lt“ negavo“

  Nieko keista. Kas jus tokie? Žiniasklaida? Kur redacijos narių rubrika? Kur įmonės rekvizitų rubrika? Ką kus atstovaujate? Kontaktams kažkoks telefonas numestas ir vsio. Subėgo trys babulkos ir galvoja kad Širvintų žiniasklaidos gigantais taps. Pradžiai pasidomėkite, kaip viskas daroma, tik tada darykite.

 8. Ponas Stasy, akivaizdu, kad esate nepatenkintas viskuo ir galima daryti prielaida, kad ne pačiu savimi.

 9. Super atsakymas, ponia Monika. Išsamus, mandagus, turiningas.
  Beje, ačiū už diagnozę. Net nežinojau apie save tiek. Dabar žinosiu.

 10. Ponas Stasy, jūs gi mus skaitote! Ačiū jums už tai!
  Vadinasi mes kažkas esame, jei mes verti Jūsų išskirtinio dėmesio. O tiksliau, vadinasi mes esame ne kažkas, o piliečių (net jei ir „trys babulkos“ jūsų manymu) žinasklaida, visuomenės (taip pat ir jūsų) informavimo priemonė.
  O jums trūkstama informacija greitu laiku bus pasiekiama visiems.

 11. „O jums trūkstama informacija greitu laiku bus pasiekiama visiems“

  Širvintų spauda?

  Užuojauta dėl direktoriaus :)

 12. Visada stebejausi del sito „direktoriaus“ isitikinimo, kad jinai moka rašyti. Užpakalį laižyti tai moka, bet ar čia žurnalistiką? Subinistika, ko gero.

 13. O siaip, tai labai smagu. Ziuresime kokie jus teisingi busite, ir ar ilgai.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*