Naujausios žinios

Tarp Širvintų budinčių globotojų tik vienas veiklą vykdo mūsų rajone

„Širvio“ informacija

Asociatyvus paveikslėlis

Praėjusią savaitę publikavome Širvintų rajono savivaldybės tarybos nario Virginijaus Sarpausko informacinį straipsnį apie Širvintų rajono savivaldybės administracijos atliktus viešuosius pirkimus. Užkliuvo vieni viešieji pirkimai, kuriais iš VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ perkamos vaikų priežiūros paslaugos, užtikrinant vaikams saugią aplinką, atitinkančią karantino sąlygoms keliamus reikalavimus dėl izoliacijos.

Iškilo natūralus klausimas, kodėl paslaugas, už kurias reikia mokėti dvigubai brangiau, perka ne iš tiesioginio paslaugų teikėjo – budinčio globotojo, o iš įstaigos, kuri, kaip ir Širvintų rajono globos centras, rengia budinčius globotojus tokiai veiklai vykdyti.

Tiek Širvintų rajono savivaldybė, tiek Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtino, kad mūsų rajone yra pasirašytos 4 sutartys su budinčiais globotojais, tik vienas esminis skirtumas atsakymuose visgi yra.

„Remiantis Socialinės paramos informavimo sistema (toliau – SPIS), Globos centras turi 4 budinčius globotojus, su kuriais sudarytos tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartys. Atkreiptinas dėmesys, kad tik vienas budintis globotojas, su kuriuo sudaryta tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartis, gyvena Širvintų rajono savivaldybėje. Globos centre paslaugas teikiantys kiti 3 budintys globotojai yra parengti kitų savivaldybių globos centrų, su kuriais Globos centras yra sudaręs bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartis. Savivaldybės administracijai priėmus sprendimą nustatyti vaikui laikinąją globą Globos centre, vaiko laikinosios globos vietą nustatant budinčio globotojo šeimoje, vaikai kartu su budinčiu globotoju prižiūrimi kitose savivaldybėse pagal budinčių globotojų gyvenamąją vietą.

Apgyvendinus tėvų globos netekusį vaiką, kitoje savivaldybėje apsunkinamas laikinai globojamų vaikų bendravimas su biologiniais tėvais, atsiranda sunkumų tinkamų sąlygų sudarymui biologinei šeimai susitikti su vaiku (jei tai neprieštarauja vaiko interesams), vaikas pakeičia aplinką ir pažįstamų asmenų ratą, tai gali sukelti psichologinių sunkumų ir apsunkinti laikinosios globos tikslo įgyvendinimą – grąžinti vaiką į šeimą“, – teigiama Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovo atsakyme. Tuo tarpu Širvintų rajono savivaldybė apie šį faktą nutyli.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „Širviui“ pranešė, kad Širvintų rajono budintys globotojai, kurie su Globos centru yra sudarę tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartis, bendrai gali priimti aštuonis tėvų globos netekusius vaikus. Tuo tarpu Širvintų rajono savivaldybės atsakyme teigiama, kad bendrai budintys globotojai gali priimti septynis vaikus, šiuo metu yra globojami penki vaikai.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paaiškino, kad vadovaujantis SPIS duomenimis, 2 budintys globotojai šiuo metu gali priimti po vieną ikimokyklinio amžiaus vaiką ir, kad Globos centras vasario mėnesį sudarė tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su budinčiu globotoju, kuris šiuo metu neturi prižiūrimų vaikų, tačiau šis budintis globotojas gali priimti tik ikimokyklinio amžiaus vaiką.

Į klausimą, dėl kokios priežasties perkamos paslaugos iš VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ ir pasirašyta 2020 m. kovo 31 d. sutartis, jei budintys globotojai ne visiškai apkrauti, Širvintų rajono savivaldybės administracija atsakė, kad mūsų minimos sutarties objektas yra socialinės priežiūros paslaugos vaikams, paimtiems iš nesaugios aplinkos, kurių tėvai privalo izoliuotis (atskirti nuo prižiūrimo vaiko) dėl galimo užsikrėtimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija). Jau pasirašytose sutartyse su budinčiais globotojais tokių išlygų nenumatyta.

„Projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ komanda, reaguodami į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020-03-19 raštą „Dėl vaikui saugios aplinkos užtikrinimo karantino metu“, adresuotą Savivaldybių administracijoms bei Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie SADM, atliko globos centrų apklausą. Apklausos tikslas buvo išsiaiškinti, ar globos centrai yra pasirengę, apsvarstę klausimus su savivaldybėmis dėl vaikų apgyvendinimo vietų, nustačius vaiko teisių pažeidimą ir esant būtinybei vaiką paimti iš jo atstovų pagal įstatymą, tačiau esant rizikai, kad vaikas gali būti užsikrėtęs COVID –19 (koronavirusu). Apklausos metu išaiškėjo, kad Širvintų savivaldybės socialinės paramos skyrius dėl esamos rizikos, kad vaikas gali būti užsikrėtęs COVID –19 (koronavirusu), nėra Širvintų savivaldybėje numatę vaikų apgyvendinimo vietų, tačiau yra sudarę sutartį su VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ dėl perkamų apgyvendinimo paslaugų esant vaikų saviizoliacijos poreikiui“, – atsakė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Verta paminėti, kad Širvintų rajono savivaldybė pagal Budinčio globotojo ir Globos centro veiklos organizavimo Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos aprašą (patvirtintą Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr.1-272 (Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. 1-78 redakciją) su Širvintų rajono Globos centru pasirašiusiam sutartį budinčiam globotojui įsipareigojusi mokėti: 1.1. 600 Eur dydžio mėnesinį atlygį, kai šeimoje nėra apgyvendintas vaikas; 1.2. 700 Eur dydžio mėnesinį atlygį, kai budinčio globotojo šeimoje apgyvendintas 1 vaikas; 1.3. 800 Eur – kai budinčio globotojo šeimoje apgyvendinti 2 vaikai; 1.4. 900 Eur – kai budinčio globotojo šeimoje apgyvendinti 3 vaikai; 1.5. 1 000 Eur – kai budinčio globotojo šeimoje apgyvendinti 4 vaikai; 1.6. 1 100 Eur – kai budinčio globotojo šeimoje apgyvendinti 5 vaikai; 1.7. 100 Eur dydžio priemoką už kiekvieną kitą šeimoje apgyvendintą kūdikį arba vaiką, turintį vidutinę ar sunkią negalią. Tuo tarpu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintame Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos apraše nurodoma, kad budinčiam globotojui atlygis siejamas su minimalios algos dydžiu ir jį didinti taip pa rekomenduojama ne mažiau kaip po 0,25 minimalios mėnesinės algos dydžio per mėnesį už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką, o už kūdikį ar neįgalų vaiką arba už vaiko priežiūrą kriziniais atvejais – po 0,5 minimalios mėnesinės algos dydžio per mėnesį.

Dėl kokios priežasties Širvintų rajono gyventojai nesiveržia dirbti „svajonių darbo“ tikslaus ir vienintelio paaiškinimo rasti nėra lengva, bet viena iš priežasčių gali būti ir tai, kad Širvintų rajono savivaldybė vadovaujasi nepakeistu aprašu ir moka mažesnį atlygį budintiems globotojams, nei numatoma Ministro patvirtintame apraše. Bet negaili mokėti kone trigubai brangiau įstaigai, kurios registracijos vieta COVID – 19 viruso židiniu tapusioje Nemenčinėje. Belieka pasidžiaugti, kad mūsų rajonas išvengė didelių koronaviruso užsikrėtimų skaičių ir šios įstaigos paslaugomis nepasinaudojo.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*