Naujausios žinios

Tikėjimo žodžiai

Nomedos Drazdienės piešinys

Straipsnis buvo išspausdintas gegužės 2 d. laikraščio „Širvis“ 17-ame šių metų numeryje.

Nuvilnijo, nuošė gandai per miestelį (ir ne tik jį): atseit, valdovė eilinį kartą tikėjimą (suprask, partiją) pakeitė ir naujojo tikėjimo žodžių skleisti miestelėnams į sueigą susirinkti prisakė. Atseit, atėjo laikas naujojo tikėjimo žodžius skleisti ir valdinius į šviesų rytojų kviesti.

Manęs tie įvykiai, nuoširdžiai sakau, mielieji, visiškai nenustebino ir nepapiktino. Ir nereikia čia tų ironijos blyksnių apie naująją bažnyčią ir valdoviškąjį žodį, sklindantį iš jos. Nuo senų senovės valdovai buvo ir savo valdomų kraštų bažnyčių vadovais, ir atsakingomis galvomis. Ir taip per amžių amžius – pradedant anglais, beigi prancūzais, baigiant sovietiniais pusgyviais „balvonais“. Apie Afrikos beigi Azijos didžiūnus jau nė neužsimenu. Baugoka, nes tenykštės dvasios ir visokie vudu dar gali kokį prakeiksmą atsiųsti – maža nepasirodys. Kaip ir valdoviško pykčio pliūpsnio sulaukus, ar ne mielieji?

Tokiame kontekste valdoviško tikėjimo ir naujosios bažnyčios įkūrimas atrodo savaime suprantamas ir jokiu būdu nesmerktinas (kad ir ką ten teigtų visokie skundikai ir jų pakalikai). Nes ji yra valdovė skaidriausioji, ji sako ką nori, daro ką nori ir steigia ką nori. Nes ji valdovė ir jos žodis paskutinis (ir pirmutinis, savaime suprantama, mielieji mano).

Pasikartosiu – valdovės žodžiai ir veiksmai manęs, kaip klusnaus ir pareigingo valdinio, visiškai nestebina. Mane šiek tiek stebina miestelėniškosios daugumos tikėjimo ir pažiūrų stoka. Jau lyg ir buvome papratę gyventi laisvai ir valdovus nuo dievybių atskirdavome be vargo. Ir ašai daugybę metų taip dariau: ateina naujas valdovas, jam prisiekiu ištikimybę, bet bažnyčią ir tikėjimą pats renkuosi. Kaip sakoma: „Kas Dievo – Dievui, kas ciesoriaus – ciesoriui“. Ir visiems šis postulatas tiko. Iki kol valdovė skaidriausioji į miestelio sostą sėdo ir paaukotom regalijom pasidabino. Nuo tada tapo madinga ir privaloma skleisti ir išpažinti tik valdoviškąjį tikėjimą, nes kitokį išpažįsta tik skundikai ir kenkėjai. Doriems miestelėnams taip elgtis nepritinka, jų balsai iš valdovę šlovinančio choro neturi išsiskirti, jokiu būdu ne. Graudu man, mielieji, darosi, kai stebiu tąjį procesą. Blaškosi dabar miestelis, vis savojo tikėjimo ir jo žodžio nerasdamas. Valdymo eros pradžioje visi lojalieji puolė į partiją (patys žinot, kokią) ir josios darbus bei pranašus giesmėmis šlovino, drauge kitiems tikėjimams karčių žodžių negailėdami. Po to, kai partiją nelauktai netikėtai paliko mūsų valdoviškoji šviesybė, prasidėjo ir valdinių bėgimas nuo šio tikėjimo žodžių, nors prie jos vairo sugrįžtantis senasis – naujasis pranašas negailėjo saldžių pažadų. Nusprendė tuomet valdovė tik miestelio gerovei atsidėti ir vietinę bažnytėlę įkūrė, drauge su ja į šviesią ateitį žygiuoti kvietė. Žygiavo tie patys, kurie tik neseniai buvo visiškai kitu keliu pasukę. Ėjo ten, kur valdoviško tikėjimo žodžiai įsakmiai kvietė ir viliojo.

Nežinia, kas dabar toje vietinėje bažnytėlėje vyksta, ar beliko ten bent vienas tikintysis. Turbūt, nebeliko, nes visi jie paskui valdovę į naujausią jos tikėjimo projektą būriu patraukė, visiškai jokio nepatogumo nejausdami. Jie nebeturi nei savo nuomonės, nei savo valios, nei savojo tikėjimo. Jiems to ir nereikia, juk viskuo pasirūpins geroji valdovė, svarbu paskui ją sekti ir neatsilikti, nes bemat nuklysi nuo tikrojo kelio ir tikrojo tikėjimo. Tegyvuoja valdoviškas tikėjimas ir jo skambūs žodžiai! Triskart valio!

Kaip matote, viskas mūsų miestelyje gerai, viskas valdovės rankose, viskas kontroliuojama ir stebima, kameromis užfiksuojama. Lyg ir primena kažką afrikietiško ar azijietiško? Kaip protingi žmonės sako: „Jei rodosi, tai žegnokis“. Tad žegnokimės ir melskimės, kad miestelio neapniktų piktosios jėgos (skundikų ir kenkėjų pavidalu) ir mes nei milimetro dalelės nenukryptume nuo valdoviško tikėjimo žodžio. Iki kitos savaitės

Jūsų Varpininkas – tikėjimo tiesų (ir melų) žinovas

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*