Naujausios žinios

VšĮ Širvintų ligoninės perspektyvos be perspektyvų arba pasaka be galo

Inta Širvė

Šaltinis: www.sirvintuligonine.lt

Seniai seniai ši istorija ėmė rutuliotis… Viena Širvintų valdžia pradėjo gvildenti ir strateguoti VšĮ Širvintų ligoninės perspektyvas. O perspektyvų ne kažin kas. Žvilgt į kaimynus, kaip jie perspektyvų ieško? Eureka! Gal susijungti su VšĮ Ukmergės ligonine? O gal ieškoti kito partnerio?.. Bėgo metai… Ta valdžiai nulipo nuo sosto taip nieko ir nenusprendus, tik šaršalą sukėlus, o tuometinė opozicija sau pliusų užsidirbo trimituodama, kad reikia rūpintis savo rajono žmonėmis ir ligoninę būtina išlaikyti. Pasisuko švytuoklė į kitą pusę ir buvusi opozicija, tapo pozicija. Užkopė į valdžios olimpą ir vėl toliau tęsiasi pasaka be galo, Perspektyvos be perspektyvų, tik populistiniai pranešimai, pasirodantys viešojoje erdvėje ir tušti pažadai ar beverčiai samprotavimai. Netikit?

2015 m. spalio 9 d. ir spalio 13 d. Širvintų rajono savivaldybės interneto tinklalapyje skelbiama, kad Širvintų rajono vadovai gvildena Širvintų ligoninės perspektyvos klausimus. Pasak paviešinto pranešimo, Širvintų ligoninei ateityje veiklą orientuojant į slaugą bei senyvo amžiaus gyventojų gydymą bendradarbiavimas su Ukmergės ligonine galėtų būti gera išeitis. Išeitis kam? Kas atsitiko?. Kodėl tokia skuba, kad reikia tartis dėl bendradarbiavimo su Ukmergės ligonine ir kodėl Širvintų ligoninės veiklą reiktų orientuoti į slaugą bei senyvo amžiaus žmonių gydymą? Taip, Širvintose nebeliko akušerijos, chirurgijos skyrių. Panašu, kad valdžios galvos nori, kad išnyktų ir kiti skyriai, kuriuose lig šiol teikiamos paslaugos. Jų nebeliktų Širvintų ligoninei tapus Ukmergės ligoninės filialu. Susidaro įspūdis, kad rajono vadovai turi slaptų ir neįvardintų planų sujungti ligonines, todėl žiūrima į šią problemą pro pirštus ir labai siaurai, renkamasi tik iš vienos galimybės. O juk šalia Širvintų yra Vilnius, kodėl perspektyvos siejamos tik su viena Ukmergės ligonine? Juk niekam ne paslaptis, kad dažnas rajono gyventojas aukštos kvalifikacijos specialistų ieško ne Ukmergėje, o Vilniuje. Akivaizdžiai kyla klausimas, jeigu jau Širvintų ligoninėje teikiamos paslaugos netinka, galbūt reiktų bendradarbiauti su Vilniaus miesto ligoninėmis, pvz., su VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligonine, esančia netoli Vilniaus miesto autobusų stoties. Čia ir susisiekimas geresnis, ir maršrutų nereikia derinti, ir aukštos kvalifikacijos specialistai dirba, ir teikiamos kokybiškos paslaugos.

Dviprasmiškai skamba pranešime išsakyta merės mintis: „svarbiausia, kad rajono žmonės gautų kokybiškas ir visas jiems reikalingas paslaugas kuo arčiau namų.“ Širvintų rajono žmonės gauna paslaugas arčiausiai namų – Širvintų ligoninėje. Kodėl reiktų ieškoti kitur? Juk greitu metu bus paskelbtos ESSF paramos projektų gairės ir pasinaudojus europine parama, galima būtų sutvarkyti Širvintų ligoninę. Galbūt reiktų mąstyti, kas daroma ne taip, kad negalime naudotis mieste esančios sveikatos priežiūros įstaigos teikiamomis paslaugomis ateityje, kad ligoninė niekaip neišbrenda iš skolų, trūksta jaunų specialistų.

Apžvelgus Ukmergės ir Širvintų ligonines, akivaizdu, kad paslaugų kokybė yra panaši, daug specialistų dirba ir vienoje, ir kitoje ligoninėje, o taip pat atvyksta iš Vilniaus. Tiesa, nors Širvintose nėra chirurgijos, akušerijos skyrių. tačiau esanti medicininė aparatūra, kurios trūksta Ukmergei, yra labai geros kokybės.

Kita vertus labai būtų keista, jeigu dabartinė merė Živilė Pinskuvienė pritartų dviejų – Širvintų ir Ukmergės – ligoninių susijungimui. Dar 2012 m. rugsėjo 11 d. tinklalapyje www.sirvinta.net ji teigė, kad „Mes turime siekti, kad Širvintų žmonės ir toliau turėtų savo ligoninę. Reiktų pagalvoti ir apie tai, kad jau daug metų rajono demografinė padėtis nebedžiugina – jaučiamas visuomenės senėjimas. Todėl išlaikyti ligoninę yra būtina“ (straipsnį rasite čia). Sujungus įstaigas, Širvintų ligoninės paslaugomis negalės naudotis jaunimas, šeimos, nes čia bus tik geriatrijos skyrius. Toks įspūdis, kad merei mažai rūpi kur gydysis jaunimas ir šeimos. Juk jie bus priversti keliauti į kito rajono ligoninę, ne valdžios viršūnės.

Tame pačiame straipsnyje teigiama, kad „kolegų abejingumas rajono žmonėms gyvybiškai svarbiam reikalui papiktino savo nuostatas turinčią ir nebijančią jų ginti Ž. Pinskuvienę: „Kaip tai negalim nieko padaryti? Juk mes ir esam tie, kurie turi kovoti, kurie turi padėti rajono žmonėms, o ne numoti ranka ir pasirinkti lengviausią kelią!““  Negi merės nuostata, jog rajono žmonėms reikia savos ligoninės, iškovojus pergalę rinkimuose ir praėjus keleriems metams, pasikeitė? Negi ji numos ranka ir pati pasirinks kelią, kurį taip smarkiai ir aktyviai kritikavo būdama opozicijoje? Mūsų merė Živilė Pinskuvienė prisistato kaip rajono šeimininkė, tačiau kaip sako liaudies išmintis, jei nesi savų žodžių šeimininkas, toks tu ir gaspadorius.

Panašu, kad Širvintų ligoninės perspektyvos slypi kažkur anapus ir pradėta pasaka tęsiasi…O taip norėtųsi, kad visi sveikai ir laimingai gyventų…

2 Comments on VšĮ Širvintų ligoninės perspektyvos be perspektyvų arba pasaka be galo

  1. Ačiū už argumentuotą, faktais pagrįstą puikų straipsnį.

  2. Labai gerai, kad įdėjote 2012 m. straipsnį, nes kai kam iš aukšto sosto atrodo, kad visi širvintiškiai serga amnezija. Puiku, kad primenat, kad esate objektyvūs, kad neleidžiate išsikeroti vienintelei „tiesai“.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*