Naujausios žinios

Alytės Skeberienės kreipimasis

Alytė Skeberienė, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė

Spausdiname Širvintų rajono savivaldybės tarybos narės Alytės Skeberienės Kreipimąsi. Dokumentas buvo išsiųstas visoms Širvintų rajono žiniasklaidos priemonėms, kad su informacija galėtų susipažinti daugelis rajono gyventojų.

KREIPIMASIS

į laikraščio „Širvintų kraštas“ redakciją dėl tikrovės neatitinkančių duomenų per visuomenės informavimo priemonę paneigimo
Širvintos,
2019 m. liepos 10 d.

UAB „Danielita“ leidžiamame laikraštyje „Širvintų kraštas“ 2019 m. liepos 2 d. 1-ame puslapyje buvo publikuotas trečiojo asmens Juozo B. straipsnis „Rajono taryba – cirkas, į kurį net bilieto nereikia“ (toliau – Straipsnis). Šiuo straipsniu buvo pasidalinta ir internetiniame portale www.sirvinta.net. Šiame straipsnyje buvo publikuojama kategoriško pobūdžio informacija apie tarybos posėdį ir jo metu mano išsakytus pasisakymus bei klausimus. Susipažinusi su Straipsnio turiniu bei jame nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, teigiu, kad Straipsnyje nurodoma informacija yra melaginga, neatitinka tikrovės, mano pasisakymai buvo iškraipyti, paskelbti tik iš dalies. Šis Straipsnis klaidina skaitytojus ir, mano manymu, buvo publikuotas siekiant sukelti skaitytojų pasipiktinimą ir nepasitenkinimą manimi, kaip Tarybos nare.
Vadovaujantis teisės aktais bei nuosekliai suformuota teismų praktika, tokio Straipsnio publikavimas grubiai pažeidžia viešojo informavimo subjektui taikomus reikalavimus bei pareigas, todėl kreipiuosi į Jus, kad visuomenė būtų informuota tinkamai – per visuomenės informavimo priemones būtų paskelbta teisinga informacija ir būtų apginta pažeista mano dalykinė reputacija. Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, teikiu Jums [laikraščiui „Širvintų kraštas“– red. pastaba] pretenziją su reikalavimu paneigti Straipsnyje nurodytas aplinkybes (žr. pridedamą Priedą Nr. 2). Pretenziją taip pat prašau išsiųsti ir Straipsnio autoriui.
Jūs, kaip viešosios informacijos skleidėjas, pažeidėte Visuomenės informavimo įstatymo (toliau – VIĮ) bei Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso (toliau – Etikos kodeksas) nuostatas. VIĮ 3 str. 3 d. numatyta, kad „Viešoji informacija visuomenės informavimo priemonėse turi būti pateikiama teisingai, tiksliai ir nešališkai“, VIĮ 19 str. 2 d. numato, kad „draudžiama platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą“, VIĮ 4 skirsnyje yra reglamentuojama žurnalistų, viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų pareigos bei atsakomybė – 41 str. 2 d. įtvirtinama žurnalisto pareiga „teikti teisingas, tikslias ir nešališkas žinias, kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis keliais šaltiniais.“.
Etikos kodekso 4 str. numato, kad „nuomonė būtų reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai neiškreipiant faktų ar duomenų“.
Taigi, remiantis aukščiau išvardintu, mano nuomone, jog nepaisant kokiu būdu informacija yra pateikiama (kaip nuomonė, komentaras, straipsnis ar publikacija), viešosios informacijos rengėjai privalo užtikrinti, kad tokia informacija būtų reiškiama sąmoningai neiškreipiant faktų ar duomenų.
Informuoju, kad VIĮ 44 str., numatyta, jog „Visuomenės informavimo priemonių pareigą paneigti paskelbtą tikrovės neatitinkančią informaciją, kuri žemina fizinio asmens garbę ir orumą ar pažeidžia juridinio asmens dalykinę reputaciją, tokios informacijos paneigimo, taip pat viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų civilinės atsakomybės sąlygas ir tvarką nustato Civilinio kodekso normos“. CK 2.24 str. 2 d. numato, kad tuo atveju, „jeigu tikrovės neatitinkantys duomenys buvo paskleisti per visuomenės informavimo priemonę (spaudoje, televizijoje, radijuje ar pan.), asmuo, apie kurį šie duomenys buvo paskleisti, turi teisę surašyti paneigimą ir pareikalauti, kad ta visuomenės informavimo priemonė šį paneigimą nemokamai išspausdintų ar kitaip paskelbtų“.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymo 44 straipsniu ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.24 str. 2 d. prašau Jūsų publikuotą informaciją paneigti, išspausdinti šį mano Kreipimąsi bei Pretenziją artimiausiame, šeštadienio (kaip ir Jūsų pateiktas Straipsnis) laikraščio „Širvintų kraštas“ numeryje ir portale www. sirvinta.net. Informaciją prašau patalpinti tame pačiame kaip ir minimas straipsnis (1-ame) laikraščio puslapyje.Taip pat Pretenziją ir reikalavimą atsiprašyti išsiųsti Straipsnio autoriui.

Pagarbiai
Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė Alytė Skeberienė

1 Comment on Alytės Skeberienės kreipimasis

  1. Visai teisingai Širvintų kraštas parašė.Tai yra nufilmuota.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*