Naujausios žinios

Birželio 28 d. sušaukiamas Tarybos posėdis

Širvintų rajono savivaldybės merės Ž. Pinskuvienės 2018 birželio 21 d. potvarkiu Nr. 6-31, 2018 m. birželio 28 d. 10.00 val. sušaukiamas Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2017 metais ataskaitai. Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.
 2. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. 1-24 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo. Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.
 3. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2018 metams. Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.
 4. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 4 d. sprendimo Nr. 1-103 „Dėl didžiausio leistino Širvintų rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Justinas Kontrimavičius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotojas, laikinai einantis Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pareigas.
 5. Dėl Onos Valančienės atleidimo iš Širvintų r. Gelvonų gimnazijos direktoriaus pareigų. Pranešėjas – Justinas Kontrimavičius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotojas, laikinai einantis Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pareigas.
 6. Dėl Vlado Trakimavičiaus atleidimo iš Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos direktoriaus pareigų. Pranešėjas – Justinas Kontrimavičius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotojas, laikinai einantis Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pareigas.
 7. Dėl pavedimo Daivai Vinciūnienei laikinai vykdyti Širvintų rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus funkcijas. Pranešėjas – Justinas Kontrimavičius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotojas, laikinai einantis Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pareigas.
 8. Dėl Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Elonos Pečiukaitienės atleidimo iš pareigų. Pranešėjas – Justinas Kontrimavičius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotojas, laikinai einantis Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pareigas.
 9. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės tarybos komisijos, sudarytos Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. 1-118, 2018 m. birželio 8 d. išvadai. Pranešėjas – Justinas Kontrimavičius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotojas, laikinai einantis Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pareigas.
 10. Dėl atleidimo nuo mokesčio archyvui. Pranešėjas – Justinas Kontrimavičius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotojas, laikinai einantis Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pareigas.
 11. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. 1-201 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems gyventojams Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo. Pranešėja – Ieva Kananovič, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
 12. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-272 „Dėl globotojo ir globos centro veiklos organizavimo Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo. Pranešėja – Ieva Kananovič, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
 13. Dėl pritarimo projekto „Žalioji ateitis: bendradarbiavimo stiprinimas ir bendruomenės įtraukimas prisitaikant prie klimato kaitos“ įgyvendinimui ir partnerystės sutarčiai. Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų skyriaus vedėja, atliekanti Administracijos direktoriaus funkcijas.
 14. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 10 d. sprendimo Nr. 1-185 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3. priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Širvintų rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų skyriaus vedėja, atliekanti Administracijos direktoriaus funkcijas.
 15. Dėl atstovų delegavimo į Širvintų rajono vietos veiklos grupės valdybą. Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų skyriaus vedėja, atliekanti Administracijos direktoriaus funkcijas.
 16. Dėl UAB Širvintų knygyno įstatų tvirtinimo. Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.
 17. Dėl Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.
 18. Dėl turto perdavimo Širvintų sporto centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.
 19. Dėl leidimo nuomotis Savivaldybės būstą rinkos kaina. Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.
 20. Dėl leidimo nuomotis Savivaldybės būstą rinkos kaina. Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.
 21. Dėl leidimo nuomotis Savivaldybės būstą rinkos kaina. Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.
 22. Dėl leidimo nuomotis Savivaldybės būstą rinkos kaina. Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.
 23. Dėl leidimo nuomotis savivaldybės būstą rinkos kaina. Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.
 24. Dėl investicinių planų derinimo. Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.
 25. Dėl keleivių vežimo tarifų nustatymo. Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.
 26. Dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.
 27. Dėl Širvintų rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo. Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.
 28. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. 1-96 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų  vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2018 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.
 29. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms. Pranešėja – Rasa Kralikevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė.
 30. Dėl Širvintų rajono savivaldybės premijų Širvintų rajono gimnazijų abiturientams, gavusiems valstybinių brandos egzaminų vieną ir daugiau 100 balų įvertinimus. Pranešėja – Rasa Kralikevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*