Naujausios žinios

Centrai ir periferijos

Straipsnis buvo išspausdintas birželio 20 d. laikraščio „Širvis“ 24-ame šių metų numeryje.

Pastaruoju metu, mielieji, mane pradėjo lankyti protingos mintys. Džiaugiuosi, kad savo laiku nesumaniau į valdovus eiti ir galiu ramiu gyvenimu mėgautis. Nes valdoviška būtis (o gal ir buitis) nė iš tolo ramybe nedvelkia. Kuo arčiau naujieji rinkimai, tuo daugiau valdoviškam gyvenime sumaišties, kritikos ir nepatenkintų miestelėnų balsų. Joks sprendimas neįtinka, viskas nepatinka ir negerai. Po galais, tai ko eiti į valdovus, jei negali daryti ką nori? Oi, dar daug taisytino, mielieji, tose valdovystės įstatymuose esama ir ne kitaip.

Štai ne taip seniai nuvilnijo triukšmo banga dėl išgriautų džiovyklių. Turiu su liūdesiu konstatuoti, kad prie tų kalbų kalbelių nemažai ir mano Pranutė prisidėjo. Pranešė visiems, kad visas džiovykles išgriovė, tik vieną gyventojai gyvu žiedu apjuosę išsaugojo nuo žūties. Tuščios tos visos kalbos buvo, mielieji, tuščios. Išsiruošiau anądien po miestelį pavaikščioti, gėlynais ir kitomis statybomis pasigėrėti, sienų tapybos menu pasigrožėti. Ir pamačiau ne vieną džiovyklę – sukrypusią, surūdijusią, rodos, tik ant garbės žodžio besilaikančią, nenugriūnančią. Ir namai tie su balkonais, ir džiovyklės tikrai nekaip atrodo, o štai stovi tarsi paminklas tiems laikams, kai vienintelė skalbyklė buvo komplektas liaudies žinomas populiariu pavadinimu – „tarka su baleika“. Va ir tikėk emocingų moteriškių kalbomis. Ne visur, pasirodo, tas džiovykles sunaikino, tik tam tikrose, pagal kažkokią slaptą strategiją parinktose vietose, kurios pasirodė esančios vertos naujų eksponatų. Manyčiau, daug ką paaiškintų tų namų gyventojų sąrašai, bet kam tai rūpi, ar ne?

Pasirodo, miestelyje yra dar daugiau šlovingos praeities paminklų ir valdžiai jie neužkliūna. Anądien bevaikščiodamas netikėtai susitikau seniai bematytą bičiulį. Atsimenate, tą, kalnalaukiškį? Tiesa, jis dabar nebenori būti pristatomas kalnalaukiškiu, nes pakeitė gyvenamąją vietą. Susirado žmogus po daugelio viengungystės metų smagią našlelę ir turėjo kraustytis pas ją, nes moteriškutė Kalnalaukin nepanoro, atseit, iš ten į prekybcentrius bei miestelio turgų toloka eiti, nuo jos namų žymiai arčiau. Dabar bičiulis nori nenori turi savo ponią lydėti nuolatinėse ekskursijose po prekybos taškus ir turi progą apsidairyti ne tik miestelio centre, bet ir šiek tiek toliau nuo jo. Ir kokie gi jo įspūdžiai? Ogi jisai pamatė, kad miestelis pilnas ne tik tų surūdijusių džiovyklių, (kurių jau ne tiek daug belikę), bet ir skardinių pašto dėžučių, į kurias seniai jokio pašto niekas nebededa. Atsimenate, paštininkų aukštoji valdžia jau prieš keletą metų gąsdino, kad į tas senas dėžutes jokių laiškų ar žurnalų nedės? Tai dauguma sąmoningų miestelėnų įsigijo naujas, dailias dėžutes ir galvojo, kad reikalas baigtas. Bet kaip jis gali būti baigtas, jei tos senosios pabaisos šalia pagrindinės miesto gatvės grupėmis teberiogso ir vaizdą gadina. O kartais koksai apsimiegojęs paštininkas dar ir laiškelį ten įmeta netyčia. Adresatas jo laukia nesulaukia, naująją savo dėžutę nuolatos tikrina, o laiškas senojoj guli ir ką tu jam padarysi.

Tai va, mano bičiulis (gink Dieve, ne ašai pats) padarė išvadą, kad mūsų valdovei skaidriausiajai terūpi patį miestelio centrą aplink savo rūmus išgražinti ir išblizginti, o pakraščiai bus geri tokie, kokie yra. Visai protinga išvada ir nėra čia kuo stebėtis. Nuo senų senovės kiekviena mergelė tik savo trobos kiemą tvarkė ir rūtų darželį puoselėjo, kaimyniniais nesirūpino. Tai ir valdovė šiandieną gražina tiek miestelio, kiek jos akys užmato, o toliau – kaip Dievas duos. Juk šalia valdžios rūmų tikrai nėra nei senų džiovyklių, nei pašto dėžučių? Nėra. O ten, kur josios akys neužmato, širdies neskauda ir pašto valdžiai nurodymo susitvarkyti neduoda. Juk visi žinome: yra miestelio centras, yra ir jo periferija. Jauskim tarp jų skirtumą ir nesitikėkim viskam dėmesio. Tai jau būtų perteklinis rūpinimasis. Apie jį pakalbėsim kitą savaitę.

Jūsų Varpininkas – perteklinių rūpesčių nekamuojama asmenybė

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*