Naujausios žinios

Kilo klausimų dėl Administracijos direktorės ataskaitos

Straipsnis buvo išspausdintas balandžio 4 d. laikraščio „Širvis“ 13-ame šių metų numeryje.

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė pristatė savo ir Savivaldybės administracijos 2017 m. veiklos ataskaitą. Jos teigimu, puikių rezultatų Savivaldybės administracija pasiekė darniu Administracijos darbuotojų, merės bei valdančiosios daugumos narių darbu. Direktorė džiaugėsi, kad rajone praėjusiais metais pavyko parengti ir vykdyti 23 investicinius projektus, kurių vertė 21 milijonas eurų. Savivadybės biudžetas 2017 metais siekė daugiau kaip 19 milijonų eurų.

Opozicjos atstovas J. Purvaneckas replikavo, kad direktorės ataskaitoje atsispindi tik pasigyrimas, o beprasmės išlaidos pralaimėtiems teismams nėra minimos. Jis taip pat teigė, kad ataskaitoje pateikti skaičiai neatitinka realybės. J. Purvaneckui atsakyti suskubo merė, kuri teigė, kad Tarybos narys nesupranta, iš kokių šaltinių susideda projektų finansavimas, todėl jam kyla tokie klausimai.

V.Mateika kreipėsi į direktorę dėl Socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams praėjusiais metais finansuoti skirtų pinigų. Jo teigimu, šiam tikslui buvo skirta 1 109 400 eurų, o panaudoti tik 348 500 eurų. Tarybos nario teigimu, sutaupyta 760 900 eurų.

„Tai reiškia, kad 68,6 procento šių lėšų yra nepanaudotos. Kur jos yra panaudotos?“ – klausė V. Mateika. Administracijos direktorė I. Baltušytė-Četrauskienė atsakė, kad jos panaudotos kitiems socialiniams poreikiams tenkinti: maisto vežimui, nuo gaisrų patyrusiems nuostolius padengti ir kitoms įvairioms socialinėms reikmėms.

G.Jozonis paklausė administracijos direktorės, ar ji pripažįsta, kad su Administracijos optimizacija susiję veiksmai, darbuotojų atleidimai buvo netinkamas sprendimas. Tarybos nario teigimu, darbuotojų skaičius tik didėjo, jis taip pat pasiteiravo, ar šiais metais planuojam kažką koreguoti. I. Baltušytė-Četrauskienė atsakė, kad optimizacija pavyko, net jei darbuotojų skaičius po jos padidėjo, ir ateityje numato struktūrius Administracijos pokyčius.

Ataskaitai pritarė tie patys 12 Tarybos narių, kurie pritarė merės ataskaitai.

Kitu Tarybos sprendimu pavesta Dovilei Audėjūtei, Investicijų skyriaus vedėjai, atlikti Savivaldybės administracijos direktorės Ingridos Baltušytės-Četrauskienės funkcijas jos atostogų ar ligos metu, taip pat, kai ji laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių.

Kovo 20 dienos Tarybos posėdyje Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Elonai Pečiukaitienei buvo suteiktos nemokamos atostogos ir ji paskirta laikinai eiti VšĮ Širvintų ligoninės direktoriaus pareigas. Iki šios dienos nebuvo Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, kuris atliktų Administracijos direktorės funkcijas atostogų ar ligos metu, taip pat, kai ji laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių.

Dar praėjusiame posėdyje G. Jozoniui paklausus, ar Administracijos direktorė susitvarkys be pavaduotojos, merė atrėžė, kad Administracijos direktorė stipri ir su visomis funkcijomis susitvarkys. Šiame posėdyje paaiškėjo, kad arba Administracijos direktorė nėra tokia stipri, kaip merė teigė, arba atsirado kitos priežastys, kurių rinkėjams neatskleidžia, paskirti pavaduojantį asmenį nesant Administracijos direktorei I. Baltušytei-Četrauskienei.

 

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*