Naujausios žinios

Nesusikalbėjimai ir nusikalbėjimai

Nomedos Drazdienės piešinys

Straipsnis buvo išspausdintas  liepos 5 d. laikraščio „Širvis“ 27-ame šių metų numeryje.

Tai laikai atėjo, mielieji mano, nebesusikalba žmogus su žmogumi, partietis su kitos partijos atstovu, viršininkas su pavaldiniu. Įsivaizduokite, mielieji, net dvi moteriškės gali viena kitos nesuprasti ir iš nieko skandalą sukelti. Nors tai anokia naujiena: nežinomi anekdotų kūrėjai, nelyg kokie pranašautojai, seniai numatė, kad kiekviena moteris iš nieko net tris dalykus gali padaryti: salotas, šukuoseną ir skandalą. Dabar tuo įsitikinau ir pats. Įsitaisykite patogiai, tuoj visą istoriją išgirsite.

Atbėga anądien pas Pranę jos geriausia draugė Marijona ir nuo slenksčio pradeda tarškėti: „Nė neįsivaizduojate kas man nutiko! Kelias valandas suku galvą ir niekaip nesuvokiu kas tai buvo ir ką tai galėtų reikšti.“

„Pasakok, pasakok, – padrąsino Pranė. – Dėstyk kur ir ką tokio neįprasto patyrei.“

„Užsukau, suprantate, parduotuvėn ir užtrukau prie spaudos lentynos. Atsiverčiau „Širvį“, labai jau nekantravau, Varpininke, su tavo naujausiomis įžvalgomis susipažinti ir kitiems papasakoti. Turiu pastebėti, kad nuo tada, kai vienos partijos (patys žinot kokios) ponia, buvo pagauta slepianti „Širvį“ ir su ašaromis išsimaldavo, kad nekviestų policijos už prekybos verslo žlugdymą, laikraštis visiems matomas. Matyt, anoji neturėjo pavaduotojos, nėra kam dabar sabotažu užsiimti. Tai va, ramiai sau skaitau, nieko aplinkui nematau. Staiga pajuntu ant peties kažkieno ranką. Atsisuku, o už manęs stovi labai garbi ponia: verslininkė, seniūnaitė ir dar vienos partijos (patys žinot kokios) aktyvi veikėja. Net „apšalau“ iš pasididžiavimo, kad tokia persona mane visų akyse kalbina. Prasidėjo toks moteriškas pokalbis: apie orą ir tvorą, apie ūkį ir bites, apie vyrus ir sugyventinius. Staiga toji ponia manęs klausia: „Ar tu esi tikra lietuvė?““

„Tai aišku, – nustebusi atsakiau – O ką, ar į kokią arabę esu panaši?“

„Ne, tu panaši į save, patrakėlę Marijoną, – raminamai atsakė garbioji ponia. – Aš tau duosiu patarimą – jei esi lietuvė, miestelio patriotė ir valdovės bei josios partijos politikos šalininkė, neskaityk „Širvio““.

Įniko Pranė su Marijona aiškintis šio patarimo reikšmės ir prasmės, pasiginčydamos, vienos nuomonės prieidamos – joms ponios žodžiai niekaip nesuprantami. Galiausiai neiškenčiau neįsiterpęs ir nepaaiškinęs sumišusioms moteriškėms, o drauge ir jums, mielieji, ką iš tikrųjų norėjo pasakyti verslininkė, seniūnaitė ir vienos partijos (patys žinote kokios) aktyvistė ir propagandininkė. Dar galėčiau pridurti, kad ponia turi keistoką pomėgį savo įmonės nebereikalingus dokumentus ne į makulatūros „teletabį“ sudėti, bet ūkininko galulaukėje pasėti. Negi tikisi, kad iš jų kažkas išaugs? Bet kalba ne apie tai. Taigi, trumpai paaiškinu ką norėjo pasakyti toji ponia. „Jei esi lietuvė, miestelio patriotė ir valdoviškos partijos idėjų šalininkė, neskaityk „Širvio“ parduotuvėje, bet nusipirk ir neškis namo. Tik ten galėsi perskaityti ir išanalizuoti viską, apie ką rašo šis laikraštis.“

Matote, kaip viskas aišku ir paprasta? Ponia palaiko išsilavinusius, skaitančius žmones ir nori, kad jie ramiai ir nuosekliai tuo užsiimtų. Ką gali perskaityti atsirėmęs į klibančią lentyną, paskubomis, triukšmingoje aplinkoje? „Mizerį“ kažkokį, nė kitiems nebus ko papasakoti. Todėl ir ašai, pritardamas garbiai verslininkei, seniūnaitei ir vienos partijos (patys žinot kokios) aktyvistei, sakau jums, mielieji: nesvarbu, esate lietuviai, lenkai, rusai ar kitų tautinių mažumų atstovai, nesvarbu, pritariat ar ne valdoviškai politikai, esat miestelio patriotai ar atsitiktinai užsukę svečiai. Norite žinoti, kas vyksta miestelyje – pirkite „Širvį“ ir ramiai skaitykite jį namuose (nors galima ir viešoje vietoje – tokį leidinį visur tinka atsiversti). Ir patogiau bus, ir niekas pro akis neprasprūs, ir tokių nesusikalbėjimų, kokį patyrė Marijona, nepatirsite. O visokios verslininkės, seniūnaitės ir partijos (patys žinote kokios) aktyvistės neturės progos nusikalbėti. Pabandykite, mielieji, po savaitės aptarsime, ar geras tasai patarimas buvo. Iki pasimatymo.

Jūsų Varpininkas – nusikalbėjimų prevencijos specialistas

1 Comment on Nesusikalbėjimai ir nusikalbėjimai

  1. jei tai tiesa, tai išnaglėjo ponia partinė seniūnaitė nepadoriai. tokius pamokymus būtų gerai įrašyti, kad ir į telefoną, po to perduoti etikos komisijai ir von iš seniūnaitės pareigų. Nes kitaip tuoj iki stalininių trojkų dagyvensim

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*