Naujausios žinios

Optimizacijos ir destrukcijos

Jūsų Varpininkas

Straipsnis buvo išspausdintas šių metų kovo 16 d. laikraščio „Širvis“  11-ame numeryje.

Bičiulis anądien papriekaištavo: „Varpininke, tu neturi savo rašinių koncepcijos. Rašai, kas šauna į galvą.“ Atsakingai pareiškiu – niekada nerašau, kas šauna į galvą man. Aš tik išmąstau, apdoroju ir paskelbiu patikimų šaltinių pateiktas įžvalgas ir aktualijas. Šit, praeitą savaitę, grįždamas iš Darbo biržos, užsukau Kaziuko mugėn pasižvalgyti, muzikėlės pasiklausyti, su bičiuliais pabendrauti. Taip, prekių buvo, muzikos ir šokių buvo, valdovė su svita irgi buvo – lyg ir nieko netrūko. Ir kainos ne tokios jau baisios. Vilniuje, girdėjau, už eurą tik du riestainius davė, o pas mus visus tris. Bet turiu rimtą priekaištą rengėjams. Gerbiamieji, jau ne pirmus metus skelbiate tikrovės neatitinkantį mugės šūkį „Pirksiu, parduosiu, dykai atiduosiu“. Kasmet (o šiemet, kaip bedarbis, ypač) ieškau, kas atiduotų ką nors dykai, ir niekaip nerandu. Siūlau kitąmet šūkį keisti. Labiau tiktų „Gal pirksiu, gal tik spoksosiu, brangiai parduosiu, dykai, išgraužk, nieko neduosiu“. Padėkų už idėją nelaukiu ir taip žinau, kad šūkis genialus.

Žiniasklaida tuoj puolė šaukti, kad ir vėl šventės proga įvykdytas optimizacijos aktas. O kas gi čia blogo? Visada maloniau, kai reikalai vykdomi šventiškai. Negi gedulo laikotarpio reikia laukti? Juk šventė visiems: buvęs seniūnas išėjo savo noru, taigi, jam šventė, juk taip? Naujoji patupdyta lyg perekšlė į šiltą gūžtą be jokių konkursų ir barjerų – dar didesnė šventė. Ir toliau tęskite šia dvasia, valdantieji. Bus Juozapas, bus Jurgis, apie Velykas jau nė nekalbu. Kiekvienai šventei – naują nuritintą galvą! Destrukcinės optimizacijos politikai triskart „Valio!“

Teisingieji partiečiai triumfuoja, pamažu užtūpdami vietas nuo seniūnaičių iki seniūnų, nuo skyrių vedėjų iki direktorių ir vyr. gydytojų. Bet jaučiu visais kaulais, tai tik destrukcijų (atsiprašau, optimizacijų ir reorganizacijų ) pradžia. Gali įvykti net taip, kad tie, kurie vos spėjo naujose gūžtose apsiprasti, bus patraukti toliau nuo jų ir užleis vietas dar vertesniems ir teisingesniems partiečiams. Kodėl taip tvirtinu? Tuoj paaiškinsiu.

Turbūt teko girdėti, kad teisingos partijos teisingas patriarchas pasitraukė iš viršūnių? Jo ponia ir valdovė žengė dar toliau. Ji pasitraukė ne tik iš partijos, bet ir iš vyro glėbio. Ir nežada sustoti. Tik įsivaizduokit, ji užsimojo iš savo viešpatijos ištremti visus teisinguosius, kažkada buvusio vyro ten įtaisytus ir ne tiek dirbančius, kiek besimėgaujančius geru gyvenimu ir nemenka alga. Kurgi jiems, varguoliams, dėtis? Žinoma, į mūsų parapiją, paskutinį teisingųjų bastioną, traukti. Taigi, teisingosios parapijos blondinės, būkite budrios, ateina tos, kurios savo laiku patriarchui langus valė, sriubą virė, lopšines dainavo, taigi turi ką į „CV“ įrašyti. Sakau, ar tik neteks Ukmergės kadrams namolio traukti, neišsiteks šiltose gūžtose su kėdainiškiais, per ankšta bus visiems. Teisybę valdovė televizoriuje bylojo: destrukcijų dar bus, nusiraminti neverta. Patikimi šaltiniai kužda apie naujus savanorius užleisti kelią teisingesniems.

Spauda nerimsta, bando išsiaiškinti, kieno galva risis greičiausiai. Atspėjusiems prizus dalinti žada. Galėčiau visus prizus susirinkti ir kandidatūras pateikti abėcėlės tvarka. Taip nedarysiu, nes bus neįdomu, o ir specialios tarnybos mano informacijos šaltiniais gali pradėti domėtis. O to jau nereikia, prisibendravau su jomis, gana.

Nespėliokit ir jūs, mielieji, nelaužykite galvų be reikalo. Atsakymai bus pateikti tinkamoje vietoje, tinkamu laiku. Būkite budrūs, Damoklo kardas gali nusileisti ir ant jūsų galvos. Bet nenusiminkite, juk tamsiausia būna prieš aušrą. Sulauksime savo parapijoje aušros, tikrai sulauksime, patikėkite manim. Iki greito ir malonaus pasimatymo!

Jūsų Varpininkas

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*