Naujausios žinios

Projektas jaunimui „Aš irgi sprendžiu“ – jau Širvintose

Straipsnis buvo išspausdintas rugpjūčio 1 d. laikraščio „Širvis“ 30-ame šių metų numeryje.

Širvintų rajono savivaldybės taryba pritarė Savivaldybės administracijos ir VšĮ „OSFL projektai“, VšĮ Atviros Lietuvos fondo bei asociacijos Pilietinių iniciatyvų centro bendradarbiavimo sutarčiai vykdant projektą „Aš irgi sprendžiu“.

Projekto tikslas – padidinti jaunimo aktyvumą dalyvaujant viešojo valdymo procesuose. Per diskusijas, informacines muges jaunimas bus supažindinamas su dalyvavimo viešojoje politikoje galimybėmis, jau veikiančiomis iniciatyvomis ir taip paruošiamas Aktyvaus veiksmo dienoms, kurios vyks Širvintų rajono savivaldybėje ir kurių metu jaunimo bei aktyvių piliečių grupės spręs konkrečias, jiems aktualias vietos savivaldos problemas, siūlys jų sprendimo variantus – konkrečius projektus, derins juos su Savivaldybės administravimo subjektais.

Projektu siekiama keisti jaunimo požiūrį į dalyvavimą viešajame valdyme: jaunimas bus skatinamas domėtis politika, informuojamas apie dalyvavimą joje, ugdomos jo kompetencijos dalyvauti bei daryti įtaką viešiesiems sprendimams. Be to, šiuo projektu siekiama pakeisti Savivaldybės politikų ir tarnautojų požiūrį į vietos gyventojų dalyvavimą viešojoje politikoje, skatinamas bendradarbiavimas, taip didinant viešosios politikos institucijų atvirumą ir piliečių įtraukimą į viešųjų reikalų svarstymą. Ilguoju laikotarpiu požiūrių kaita bei kompetencijos dalyvauti prisideda prie augančios netolerancijos korupcijai vietos savivaldos lygmenyje.

Projektas bus vykdomas keturiais etapais, iš kurių pirmąjį ne tik jaunimas jau galėjome išbandyti Širvintų miesto šventėje „Info mugėje“, kurioje visi norintys buvo supažindinti su aktyvaus pilietiškumo iniciatyvomis. Antrasis etapas vyks Birštone diskusijų festivalio „Būtent!“ metu, trečias etapas vėl vyks mūsų rajono savivaldybėje, kurioje bus organizuojama „Veiksmo diena“. Jos metu jaunimas siūlys idėjas, ką norėtų pakeisti savo mieste, kartu su bendraminčiais planuos, kaip galėtų prisidėti įgyvendindami idėjas. Geriausios iniciatyvos įgyvendinimui bus skiriama finansinė Savivaldybės parama. Galiausiai padedant Savivaldybės administracijos darbuotojams ir projekto vykdytojams, jauni žmonės savo mieste idėjas paverčia realybe.

Belieka laukti ir tikėtis, kad šis projektas sustiprins Širvintų rajono jaunimo pilietiškumo žinias bei padidins domėjimąsi politika.

Vyriausioji etikos komisija patvirtino E. Pečiukaitienės pažeidimą

Liepos mėnesio posėdyje, apsvarsčius visus darbotvarkės klausimus, merė Ž. Pinskuvienė supažindino Tarybos narius su Vyriausiosios etikos komisijos raštu, kuriame Komisijai vertinti pateiktoje išvadoje nurodoma, kad Elona Pečiukaitienė, pradėjusi eiti Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos pareigas, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatais, tvarka bei terminais, nepateikusi viešųjų ir privačių interesų deklaracijos, pažeidė minėto įstatymo nuostatas.

Komisija rašte taip pat pažymėjo, kad valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti pažeidusiais įstatymo antro skirsnio „Privačių interesų deklaravimas“ reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, o pripažinti pažeidus kitus įstatymo reikalavimus – vienerius metus negali būti skatinami, priimami, skiriami, renkami į aukštesnes pareigas.

Merė Ž. Pinskuvienė nepraleido progos paviešinti, kad K. Pakalnio skundo pagrindu E. Pečiukaitienės elgesys buvo svarstomas ir skambiai pareiškė: „…Turbūt žmogus yra gimęs peilį durt į nugarą ir tai yra ne pirmą kartą.“

Taryba išlydėjo Oną Valančienę į pensiją

Liepos pabaigoje Taryba vienbalsiai nutarė pavesti Širvintų r. Gelvonų gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Jūratei Stankevičienei laikinai vykdyti Širvintų r. Gelvonų gimnazijos direktoriaus funkcijas nuo 2018 m. liepos 24 d. iki 2018 m. spalio 1 d. įskaitytinai.

Posėdžio pabaigoje prie tribūnos buvo pakviesta Ona Valančienė. Ilgametei pedagogei ir Gelvonų gimnazijos direktorei buvo įteikta padėka bei gėlės. Juokaudama O. Valančienė kaip mokiniams leido sėstis iš pagarbos jai atsistojusiems Tarybos nariams ir pravedė jiems „paskutinę pamoką“. Iš tiesų O. Valančienė išsakė padėkos žodžius.

„Atvykau čia kiek vyresnė nei devyniolikos. Tai dabar mano gyvenimas telpa į trupmeną 37/51, mokytojos karjera – 51 metai, o 37 metai – vadovavimo, tai yra su antspaudu rankose. Man rajonas tapo antra gimtine, o mokykla – darbu, kuris mane džiugino ir be proto patiko. Per tuos metus susipažinau, bendravau ir dirbau kartu su rajono vadovais. Mano laimei ir džiaugsmui nesutikau nė vieno blogo žmogaus. Gerbiu visus ir esu dėkinga buvusiems, esamiems rajono vadovams, Tarybos nariams. Galiu puikuotis įvertinimais, Gedimino ženklo nominacija, I. Šeiniaus premija, o kiek malonių apdovanojimų iš buvusių mokinių ar jų tėvelių – apkabinimai bei gėlės…“ – kalbėjo O. Valančienė.

Ilgametė Gelvonų gimnazijos direktorė Ona Valančienė prisiminė, kai pirmais jos atvykimo į mokyklą metais šioje švietimo įstaigoje mokėsi 380 mokinių, o 1994 metais liko vos 98, teko uždaryti net mokyklos valgyklą bei maitintis miestelio valgykloje. Tuomet priimtas sprendimas įkurti jaunimo klases tikrai pasiteisino ir buvo sėkmingas. Šiais metais iš mokyklos buvo išlydėti net 52 abiturientai, o suaugusiųjų klasėje mokosi net 74 mokiniai. Be abejo Ona Valančienė su pasididžiavimu išsakė, kad pasiekė savo svajonių svajonę – Gelvonų mokykla tapo gimnazija.

„Pensija – tai ne gyvenimo pabaiga. Tai tarnystė sau, tai kas gera ir gali būti dar geriau. Jei būsiu reikalinga – kvieskit, aš jums padėsiu…“ – palinkėjusi sėkmės savo įpėdinei Jūratei Stankevičienei, Ona Valančienė atsisveikino su savo darbdaviais.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*