Naujausios žinios

Šį kartą aplankyta Žemaitija

Kelionės po Žemaitiją akimirkos

Alvyda VADEIKIENĖ

Rugsėjo 5–6 dienomis bočeliai pasuko Žemaitijos link.Nenusivylėm: geras oras ir nuotaika lydėjo visą kelionę.

Kelmė – tai keleto šimtmečių Gruževskių šeimos barokinio stiliaus Kelmės rūmai, pastatyti prie užtvenkto Vilbėno. Dabar šio dvaro pastatuose veikia valstybės išlaikomas Kelmės krašto istorinis muziejus.

Rietavas – iki XX a. pabaigos buvo garsios didikų giminės – kunigaikščių Oginskių valdos, kur nuo XVIII a. pabaigos iki XX a. pradžios susiformavo unikalus kultūros židinys, davęs pradžią daugeliui kultūros ir technikos naujovių Lietuvoje. Aplankyta Oginskių muziejaus ekspozicijos. Laisvės aikštėje 1928 m. atidengtas Nepriklausomybės šimtmečiui skirtas paminklas, atkurtas 1992 m. Tai merginos skulptūra ant apskrito keturių aukštų postamento. Aplankėm marmuru puoštą itališko stiliaus Oginskių pastatytą neoromantinę šv. arkangelo Mykolo bažnyčią, kurioje šv. Velykų rytmetį sietynas nušvinta 100 lempučių šviesa. 2015 m. švenčiant M. K. Oginskio 250 -ąsias metines pastatytas paminklas primena Oginskių nuopelnus Rietavui ir Lietuvai.

Plungės dvare – kunigaikščio M. K. Oginskio neorenesansinio ir neogotikos stiliaus dvaro ansamblio pastatai, kur 1875 m. kunigaikštis įkūrė vieną pirmųjų muzikos mokyklų Lietuvoje, kur mokėsi ir M. K.Čiurlionis.

Aplankėme J. Žemaitės memorialinį muziejų buvusiame grafų Pliaterių polivarke Bukantėje. Čia gimė ir augo Lietuvių literatūros klasikė. Jos gimtajame name atidaryta memorialinė ekspozicija, pasakojanti apie jos gyvenimą ir kūrybą. Čia susipažinome su Žemaičių kulinariniu paveldu: kaip ir kokiomis progomis gaminami žemaičių valgiai. Valgėme kastinį su karštomis bulvėmis, sūrį, gėrėme girą.

Nakvynė Plateliuose. Graži aplinka, galėjome vaikščioti Šeirių (4,1 km) ir Paplatelės (2,3 km) pažintiniais pėsčiųjų takais. Platelių dvaro sodyboje aplankėme ekspoziciją buvusiose arklidėse. Grožėjomės tik iš „Žemaitijos“ respublikos eksponuojamomis užgavėnių kaukėmis.

Telšiai – Žemaitijos sostinė, įsikūrusi ant septynių kalvų. Ant aukščiausios – Insulos kalvos – 1624 m. įsikūrė pranciškonų bernardinų vienuolynas ir bažnyčia, kuri vėliau tapo Katedra, kunigų seminarija, Vyskupų rūmais, senąja mokyklai ir kt. sudėtinėmis dalimis, būtinomis sakralinio komplekso veiklai.

Grožėjomės Telšių senamiesčiu, įvairiomis miesto puošmenomis: jų yra per 20 (visų nespėjome aplankyti), gražiai įrengta ežero pakrantė, kur nusileisti ir pakilti galima liftu.

Vykdami į Varnius užsukome į Rainių kankinių žudynių vietą, kur 1943 m. birželio 24 d. buvo žiauriai nužudyti ir užkasti 74 žmonės. Apsilankėme kankinių koplyčioje.

Varniuose aplankėme namą, kur gyveno vyskupas M. Valančius, šv. apaštalų Petro ir Povilo seniausią bažnyčią Žemaitijoje. Žemaičių vyskupijos muziejų buvusiuose kunigų seminarijos rūmuose.

Dvaruose ir muziejuose džiaugėmės gidais, kurie pasakojo žemaičių tarme. Visko neaprašysi, visko neatsiminsi, nepapasakosi, tačiau verta tose vietose pabuvoti, prisiminti istoriją, garsinusią Lietuvą.

Nuotraukos Elenos Šimonytės

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*