Naujausios žinios

Širvintose respublikinė chorų šventė „Lai skambės daina“

Šeštadienio popietę Širvintų kultūros centro didžioji salė suskambo širdį pakeliančiais muzikos garsais. Lapkričio 24 d. choras „Dermė“ surengė tikrą respublikinę chorų šventę „Lai skambės daina“, skirtą dainos „Širvinta“ 50-mečiui. Šventėje dalyvavo 6 chorai. Tiek aranžuotą lietuvių liaudies, tiek populiariąją muzką susirinkusiems širvintiškiams atliko Kauno kultūros centro mišrus choras „Diemedis“ (vadovas Audrius Petrauskas), Varėnos kultūros centro mišrus choras „Harmonija“ (vadovė Ilona Zalanskienė), Merkinės mišrus choras „Merkinė“ (vadovas Kęstutis Breidokas), Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos mišrus jaunimo choras (vadovė Jūratė Martinkutė), Širvintų kultūros centro mišrus kamerinis choras „Navis“ (vadovė Audronė Burakovienė) bei Širvintų mišrus choras DERMĖ (vadovė Jurga Sarpauskienė).

Dainos gimimas greitas ir neskausmingas

Daina „Širvinta“ Širvintų rajono gyventojus džiugina jau penkis dešimtmečius. Ji buvo sukurta 1968 m. Mokytojo dienos minėjimui. Žodžių autorė mokytoja lituanistė Danutė Miliukienė juokaudama pasakojo, kad kūrinio „gimdymas buvo trumpas ir neskausmingas“. Šios dainos muzikos autorius – šviesaus atminimo ilgametis Muzikos mokyklos direktorius, mokytojas, chorvedys Jeronimas Pauliukonis. Žodžių autorė prisiminė, kad dainą parašyti buvo daug greičiau ir lengviau, nei įsigyti sukneles mokytojų kolektyvui, kuris pirmasis ir atliko dainą „Širvinta“, neoficialiai tapusia Širvintų himnu. Renginio vedėjos Ramunė Savickienė ir Sonata Žilinskienė pasakojo žiūrovams, kad pirmą kartą šią dainą atliko Širvintų vidurinės mokyklos mokytojų ansamblis, kuriame dainavo Jadvyga Adomavičienė, Regina ir Kazys Baronai, Liongina Jakiūnienė, Aldona Kalesnykienė, Antanas Kuliešius, Danutė Miliukienė, Jeronimas ir Liongina Pauliukoniai, Rožė Polonskienė, Vlada Pukienė, Napoleonas Pažusis, Zina ir Jonas Stoniai, Helena ir Leonas Vaicekauskai, Morta Valickienė, Liuda Skardžiuvienė, Birutė Vinciūnienė.

Pati autorė nesitikėjo, kad ši daina ilgai gyvuos. Šventės metu dainą kartu su choristais žiūrovai atliko stovėdami.

Choras „Dermė“ atsidėkojo pačių gamintais dirbiniais

Po koncertinės dalies choro „Dermė“ prezidentė Ramunė Pauliukonienė dėkojo visiems susirinkusiems, vardino rėmėjus, informacinius rėmėjus bei į sceną kvietė partnerius. Mat choro nariai buvo parengę ypatingas savo rankų gamybos dovanas – molinius vaisių padėklus. Šių dovanų idėjos autorė bei idėjos įgyvendinimo vadovė – dailininkė Ramunė Šimienė. Ji Širvintose jau pažįstama daugeliui vaikų bei tėvelių, kurie mielai renkasi pas Ramunę į molio lipdymo bei tapymo būrelius.

„…gera sugrįžti mintimis į pradžią“

Originaliais padėkos raštais, kurie įdėti į voką viduje, saugantį dainos žodžius, natas, dainos rankraščio motyvą bei autorių jaunystės nuotraukas. Kerniui Pauliukoniui padedant sukurtoje padėkoje buvo įrašyti šventėje išsakyti Danutės Miliukienės žodžiai: „Taip gera sugrįžti mintimis į pradžią. Į jaunystę, šiuos džiaugsmo, darbo, kūrybos metus. Atrodo, vėl mokyklos direktorius A. Kuliešius pasakys, kad mokytojų ansambliui reiktų dainos. O po pamokų – suskambės telefonas ir, priglaudusi ragelį prie ausies, išgirsiu sudainuotus tuos paprastus, mielus ir šviesius žodžius. Tik sukūręs melodiją, J. Pauliukonis paprašys pakeisti refreno pabaigą – ekspromtu bus užrašyta – „mūs svajonę į tolį šauki“. Jau ilgiems metams. Koks dosnus Likimas, dovanojęs buvimą kartu!“

Renginio pabaigoje besisvečiuojančių chorų dalyviai bei širvintiškiai dainorėliai nuskubėjo skanauti Janinos bei Bronislovo Vošterių iš ekologiškų produktų virtos košės. Viliamės, kad ši šventė ne paskutinė ir choras „Dermė“ su bičiuliais toliau puoselės chorinio dainavimo tradicijas Širvintų rajone.

…post scriptum…

Šventei suorganizuoti buvo parašytas ir laimėtas Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro paskelbtas rajoną reprezentuojančių meno mėgėjų kolektyvų konkurso projektas. Šiuo konkursu siekiama skatinti:

1. kultūros paveldo ir tradicinės kultūros išsaugojimą ir sklaidą;

2. mėgėjų meno iniciatyvas;

3. kultūrinius mainus su Lietuvos ir užsienio miestais bei rajonais, pabrėžiant Širvintų rajono išskirtinumą;

4. kultūrines ir menines iniciatyvas.

Pagal Kultūros centro svetainėje pateiktą informaciją, 2018 m. balandžio 9 d. direktorės Rytės Bareckaitės pasirašytą įsakymą Nr. V-35, asociacijos Širvintų mišraus choro „Dermė“ organizuojamai chorų šventei „Lai skambės daina“, skirtos dainos „Širvinta“ 50-mečiui Širvintose surengimui, skirti 200 Eur.

Kadangi Širvintų kultūros centras tapo šios respublikinės chorų šventės ir „Dermės“ partneriu, už lapkričio 24 d. vykusį renginį chorui „Dermė“ buvo suteikta nuolaida, tad už sceną, kitas patalpas organizatorius turėjo sumokėti (neoficialiais mūsų šaltinių duomenimis) 180 Eur. Vadinasi, šventei surengti liko 20 Eur.

Chorų šventės „Lai skambės daina“ metu, įteikiant padėkas, pasigesta partnerio: Širvintų kultūros centro vadovės ar jos pavaduotojos, ar specialisto, ar pagaliau eilinio darbuotojo, kuriam būtų galima įteikti originalią organizatoriaus – choro „Dermė“ – padėką ir gėles. Gerai bent, kad garso operatorius Karolis atstovavo šiam centrui ir priėmė padėką. Keista partnerystė.

Renginys įspūdingas, pirmasis ir tikrai, tikėkimės, ne paskutinis. Dalyvavo šeši chorai iš Lietuvos, o tai yra daugiau nei šimtas svečių, tačiau valdžios atstovo nebuvo nė vieno. Nesimatė ir Tarybos narių, o juk choristai yra tie patys rinkėjai, kurie netruks eis balsuoti. Keistas požiūris į kultūrą, į meną, į žmones, kurie puoselėja, garsina Širvintas. Žinoma, galima sakyti, kad nebuvo oficialaus kvietimo, nenusilenkta ar dar kas, bet juk galima dalyvauti tiesiog kaip Živilei, Irenai, Ingridai, Reginai, Rytei ar kitam širvintiškiui, kuris gerbia savo krašto žmones darbais, o ne žodžiais.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*