Naujausios žinios
sausio 7th, 2016

Iš mano varpinės

Optimizuotos šventės

2016 sausio 7 11:30 // 4 Comments

Jau tos moterys… Teisybę sako, per jas vien sumaištis ir neramumai. Šit atlėkė Pranė varpinėn dar Kalėdų šventei nesibaigus. Ramiai sau sėdėjau [...]

Ribos ir užribiai

2015 gruodžio 31 10:23 // 0 Comments

Sveiki, mielieji mano, su artėjančiais Naujaisiais, su nauja laime, kaip sakoma. Juk turėtų ji kada nors ir į mūsų kiemą ateiti, argi ne? Girdėjau, ateinantys metai [...]

Verslo planas

2015 gruodžio 24 1:38 // 0 Comments

Sujaudino mane vienos skaitytojos laiškas. „Pavydžiu, tau, Varpininke, – rašė jinai – tavo proto, tavo verslumo. Tokį puikų pabėgėlių centro projektą [...]

Automatinis valdymas

2015 gruodžio 16 4:22 // 1 Comment

Per daug esu prisirišęs prie savo Varpinės, tikrai per daug. Šit, grįžo mūsų merė iš Amerikos, puolė susitikinėti su gyventojais, reikėtų ir man padalyvauti, o [...]

Kompetentingas pranešimas

2015 gruodžio 9 1:38 // 1 Comment

Siutina mane žmonės, kurie įsivaizduoja turintys gyvenimiškos patirties ir be paliovos mokantys kitus. Vis girdžiu: „Reikia mokytis, tik mokymosi dėka įmanoma tapti [...]

Socialinis kampas

2015 lapkričio 26 8:03 // 1 Comment

Geri, pasirodo, tie Širvintų krašto žmonės, nesavanaudiški, užjaučiantys, rūpestingi. Štai dar vasarą, vos prasidėjus tam pabėgėlių vajui, vienas parapijietis [...]

Partinė kultūra

2015 lapkričio 19 8:02 // 4 Comments

Nuo vaikystės močiutė man vis kartojo: „Neriesk, vaikeli, nosies, nemanyk esąs geresnis už kitus. Atmink, kuklumas žmogų puošia.“ Tikėjau močiute, bet neseniai [...]

Apklausa be klausimų

2015 lapkričio 12 6:00 // 11 Comments

Jau kaip aš laukiau gyventojų apklausos, tai nemoku net apsakyti. Nors orai atvėso, laikiau varpinės duris svetingai pravėręs, kad klausėjai žinotų esą laukiami. [...]

Filologinės vingrybės

2015 lapkričio 5 4:00 // 3 Comments

Žinote, populiarumas pradėjo duoti vaisių. Pastebėjau, kad parapijiečiai praeidami pro varpinę vis pasižiūri, pagarbiau pasisveikina. Žurnalistas juk! Nepatiksi, [...]

Tiesioginio valdymo belaukiant

2015 spalio 28 20:59 // 1 Comment

Tiek įvykių, tokie verpetai verda, kad net mane privertė  vidury dienos varpinę palikti ir masiniame renginy apsilankyti. Reikia, kaip sakoma, pirštą ant pulso [...]
1 12 13 14 15